Beleidsmedewerker projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling voor de duur van 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 22 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-625(DICIO)
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

De directie Informatiebeleid (DICIO) werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, big data en cybersecurity in de zorg. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein. Digitalisering van de zorg draait om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek zodat zorgverleners de juiste zorg kunnen leveren.

Achtergrond
Digitalisering in de zorg draagt bij aan betere zorg, maakt zaken efficiënter en overzichtelijker en helpt de zorg betaalbaar te houden. Het ministerie van VWS wil de digitalisering in de zorg versnellen. Hierdoor kan op steeds meer plekken bestaande medische informatie worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen van artificiële intelligentie en het analyseren van kosteneffectiviteit. De belangrijkste -vaak wettelijke- randvoorwaarden voor het gebruik van medische informatie zijn tot stand gekomen in een tijd dat gegevensdeling nog niet zo makkelijk was als nu.

De Europese Commissie wil de uitwisseling van gezondheidsgegevens in de EU regelen. In de recent gepubliceerde concepttekst van de European Health Data Space (EHDS) verordening staan verschillende maatregelen daartoe. De Commissie stelt voor burgers rechten te geven waarmee zij meer controle en zeggenschap krijgen op de toegang en het gebruik van hun elektronische gezondheidsgegevens voor de levering van zorg (primair gebruik), maar ook voor andere maatschappelijke doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek, innovatie, en beleidsvorming (secundair gebruik). Daarnaast beoogt het voorstel een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals elektronische medische dossiersystemen tot stand te brengen.

Voordat de verordening kan worden vastgesteld en in werking treedt, wordt daarover eerst uitvoerig onderhandeld in werkgroepen van de Europese Raad en het Europees Parlement. Die zullen ieder hun eigen standpunt bepalen over alle bepalingen in de concept verordening. De ontwikkelingen rondom de EHDS zijn gerelateerd aan een nationaal wetgevingstraject (de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). De impact die de EHDS heeft voor Nederland (overheid, bedrijfsleven en burger) is aanzienlijk. Daarnaast hebben de Tweede en Eerste Kamer bijzondere belangstelling getoond voor de Europese ontwikkelingen.

Het te vormen EHDS-projectteam gaat zich bezighouden met zowel het borgen van de Nederlandse belangen op Europees niveau gedurende de onderhandelingen, als het zorgen voor de nationale aansluiting op de EHDS ontwikkelingen. Het team richt zich op de voorbereidingen voor de Raadswerkgroepen, de in- en externe afstemming en strategische overleggen die daarbij nodig zijn, de juridische en financiële analyses en planning, met bijzondere aandacht voor het eigen parlementaire proces en communicatie. Het projectteam bestaat uit een projectcoördinator, twee beleidsinhoudelijke onderhandelaars, een beleidsmedewerker parlementair, jurist, financieel adviseur, communicatiemedewerker en een projectsecretaris.

Deze vacature heeft betrekking op de functie van beleidsmedewerker met betrekking tot de beleidsinhoudelijke onderhandelingen.

Wat ga je doen?
Als beleidsmedewerker ben je direct betrokken bij de nationale voorbereiding voor de onderhandelingen. Je bent de sparringspartner van je collega die de inhoudelijke inzet coördineert en daarnaast ben je diens achtervang. Je weet het VWS-beleid te vertalen naar de juiste inzet voor de onderhandelingen in Brussel. Tegelijk draag je zorg voor de juiste koppeling van EU-ontwikkelingen aan het nationaal beleid. Je zoekt actief afstemming met alle relevante beleidsdirecties van VWS in de Kerngroep Informatievoorziening Zorg, waarin alle directies op MT-niveau zijn vertegenwoordigd. Waar nodig ondersteun je de eigen beleidsafdeling bij de ontwikkeling van het nationale beleid rekening houdend met de Europese koers.

Om succesvol te kunnen zijn als beleidsmedewerker luister je altijd goed naar je omgeving. En door samen te werken creëer je draagvlak en begrip voor ons zorgbeleid. Je verbindt het nationale beleid en politieke debat aan de internationale onderhandelingen en andersom. Je kunt je boodschap uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren.

Jouw persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk. Binnen deze dynamische directie is er veel ruimte de processen te verbeteren en dat vraagt om een proactieve houding. Je bent een gedreven en verbindende beleidsmedewerker met een scherpe blik op politieke ontwikkelingen. Jij hebt een samenwerkingsgerichte houding met een kritische insteek. Je bent analytisch, nauwgezet en vasthoudend op het gewenste resultaat

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) ging op 1 februari 2017 van start. Wij dragen als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.
De directie bestaat uit vijf teams. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jim Bloemberg

06-25315187

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker parlementair projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectcoördinator projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker fysieke weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon