Beleidsmedewerker Recovery and Resilience Plan

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-40
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan het verlichten van de economische en sociale gevolgen van COVID-19? Als senior beleidsmedewerker van de programmadirectie Recovery and Resilience Plan werk je vanuit Den Haag mee aan het schrijven en uitwerken van het Nederlandse plan en het afstemmen van dit plan met andere departementen, lidstaten van de Europese Unie, de Europese commissies en stakeholders.

Je maakt deel uit van de nieuwe programmadirectie Recovery and Resilience Plan (RRP), die bestaat uit circa 10 fte en medewerkers van verschillende ministeries. Gezamenlijk staan jullie aan de lat voor het in goede banen leiden van het Nederlands RRP. Je zorgt er samen voor dat de programmadirectie RRP het Nederlands RRP gedragen, adequaat en op tijd aflevert. Je werkt in overleg met de programmadirecteur aan bepaalde elementen van dit plan, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid of digitalisering. Verder begeleid je de besluitvorming in de ministerraad en de parlementaire behandeling van het Nederlands RRP. Nadat het plan is ingediend, is de programmadirectie verantwoordelijk voor het coördineren van de rapportages aan de Europese Commissie, gedurende de implementatiefase van het RRP.

Als beleidsmedewerker ben je breed inzetbaar, wat jou alle ruimte geeft om jezelf verder te ontwikkelen op verschillende beleidsterreinen binnen het RRP. Je opereert in een complex en uitdagend speelveld van de politieke en ambtelijke top, de Europese Unie, andere departementen, uitvoering en samenleving. Dat betekent veel dynamiek, politieke druk en complexe maatschappelijke, financieel-economische en juridische vraagstukken.

Grijp jij de kans om je te ontwikkelen in een complex Europees en nationaal krachtenveld? En daarmee een bijdrage te leveren aan Nederlandse en Europese maatschappelijke opgaven en uitdagingen? We maken graag kennis met je. Eerst even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Timo Bakrin.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De naam ‘Generale Thesaurie’ komt van het Franse woord voor schatkistbewaarder: ‘thésaurier’.

De Generale Thesaurie bestaat uit vier directies en een programmadirectie:

 • het Agentschap
 • Financiële Markten
 • Financieringen
 • Buitenlandse Financiële Betrekkingen
 • programmadirectie Recovery and Resilience Plan

Ons doel is om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland. En voor het beheer van de staatsschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de staat. In 2020 is onder regie van de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage een impact- en allocatierapportage van de groene obligatie gepubliceerd. De uitgifte van de groene obligatie heeft in 2019 plaatsgevonden. Met die uitgifte is invulling gegeven aan onze missie om in te zetten op duurzaamheid en innovatie. De Generale Thesaurie wil ook meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de organisatie en de aansturing anderzijds.

Programmadirectie Recovery and Resilience Plan
Het Recovery and Resilience Facility (RRF) is een Europees instrument om de lidstaten te helpen de economische en sociale gevolgen van de COVID-19- pandemie te verlichten. Hiervoor moet Nederland een coherent herstelplan (Recovery and Resilience Plan, RRP) indienen met ambitieuze hervormingen en investeringen. De programmadirectie zal in januari 2022 van start gaan.

Oplegger formatie Recovery and Resilience Facility | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Timo Bakrin, Secretaris Generale Thesaurie

0629440442

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

0650078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Recovery and Resilience Plan

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager Recovery and Resilience Plan

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur internationale financiële instellingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon