Beleidsmedewerker toetsing en examinering voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 17 mei Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VO/2021/868
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het eindexamen van het voortgezet onderwijs: een belangrijke mijlpaal. Met een diploma op zak gaan deuren open naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Het team Toetsing en Examinering van de directie Voortgezet Onderwijs is verantwoordelijk voor het stelsel en beleid op dit thema. Jij krijgt de kans om dit team in Den Haag als beleidsmedewerker te komen versterken.

Jaarlijks leggen bijna 200.000 mensen in (Caribisch) Nederland examens af in het reguliere voortgezet onderwijs, in het voortgezet algemeen volwassen onderwijs of via het staatsexamen. Samen met je collega’s in het team Toetsing en Examinering werk jij aan de verbetering en doorontwikkeling van het examenstelsel en het examenbeleid voortgezet onderwijs. Afhankelijk van je kennis, ervaringsniveau en interesses wordt deze functie in overleg ingevuld. Naast een aantal vaste onderwerpen is er ruimte om bijvoorbeeld strategisch aan de slag te gaan met een thema als toetsing en examinering in het kader van de curriculumherziening, of om mee te werken aan het behandelen van casuïstiek en politiek-bestuurlijke actualiteit. Of misschien pak je wel een rol binnen het team (en de afdeling) in het organiseren, faciliteren en stroomlijnen van processen.

De functie vraagt in ieder geval dat je bereid bent je inhoudelijk te verdiepen in soms technische materie. Bijvoorbeeld in de normering van centrale examens, onderzoek naar examenresultaten, of de uitgebreide wet- en regelgeving rond examens. Je hoeft geen specialist te zijn (of worden) op deze terreinen, maar moet het wel kunnen doorgronden om de verbinding met en vertaalslag naar beleid te kunnen maken. Het betekent ook dat je veel schakelt tussen abstractieniveaus. Kortom: als beleidsmedewerker heb je een veelzijdige én uitdagende functie.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring, bij voorkeur in de publieke sector.
 • Je hebt ervaring met en kennis over het werken aan en adviseren over maatschappelijke en politieke opgaven.
 • Je bent analytisch sterk en weet complexe vraagstukken te doorgronden.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je kunt je aanpak en gedrag afstemmen op de situatie.
 • Je kunt onderscheid maken tussen diverse beleidsmatige, financiële, bestuurlijke en politieke belangen.
 • Je kunt goed schrijven, waarbij je hoofd- en bijzaken kunt scheiden.
 • Je bent aantoonbaar in staat om je beleidsprocessen en je eigen werk goed en proactief te organiseren.
 • Je kunt, zowel intern als extern, een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je hebt bij voorkeur juridische ervaring, ervaring met data en onderzoek, procesbegeleiding en/of projectmanagement.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling afhankelijk van ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Kandidaten met een Van-Werk-Naar-Werk-status krijgen voorrang op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep? Stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • We informeren je via e-mail. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je spam-map terecht zijn gekomen.
 • Lukt het niet om je sollicitatiegegevens te uploaden? Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Leerroutes, Onderwijsinhoud en Toetsing is beleidsverantwoordelijk voor het curriculum in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dit is inclusief examenprogramma’s en de aansluiting tussen de sectoren en de afsluiting van het onderwijsprogramma in zowel vmbo als havo/vwo, (v)so, Caribisch Nederland en vavo met een centraal eindexamen. En ook inclusief de onderwijstijd en een goede overgang naar het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo). Daarmee zijn we onder meer verantwoordelijk voor een goed functionerende keten van curriculum- en examenontwikkeling.

Team Toetsing en Examinering
Het team kenmerkt zich door een open sfeer en een actieve manier van samenwerken, waarbij we elkaar regelmatig informeren over wat er binnen ieders sub-dossiers speelt. We investeren ook in kennisdeling binnen het team. Dit maakt het mogelijk dat alle teamleden naast hun eigen werkzaamheden ook betrokken zijn bij strategie- en visievorming op het dossier. Daarnaast wordt er teambreed gewerkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling door te werken met leerdoelen en daar bijpassende taken en klussen bij te zoeken.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roel Endert, afdelingshoofd Leerroutes, Onderwijsinhoud en Toetsing (LOT).

06-15038389

Machteld Haaksman, plv. afdelingshoofd Leerroutes, Onderwijsinhoud en Toetsing (LOT).

06-52367451

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsjurist onderwijsstelsel

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior wetgevingsjurist onderwijsrecht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Openbaarheid (publiek en parlementair)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon