• Den Haag
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10, schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240604_10/11, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland? Meewerken aan de transitie van de sector met de grootste CO2-reductieopgave? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt een enthousiaste en gedreven (junior) beleidsmedewerker voor het projectteam Cluster 6 als onderdeel van de directie Verduurzaming Industrie. Als (junior) beleidsmedewerker in de directie Verduurzaming Industrie werk je aan de transitie van de industrie en draag je bij aan een van de belangrijkste opgaven van vandaag de dag. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is.

Projectteam Cluster 6 van de directie Verduurzaming Industrie is gericht op het ondersteunen van de verduurzaming van de energie-intensieve regionale industrie in Nederland. Cluster 6 omvat de geografisch verspreide industriebedrijven die niet tot één van de vijf geografische clusters behoren. Deze bedrijven zijn van groot belang voor de regionale economie en staan voor een aanzienlijke verduurzamingsopgave. Sectoren binnen Cluster 6 omvatten onder andere glas, keramiek, papier, voeding, chemie, metaal, ICT (datacenters), en olie- en gaswinning.
Cluster 6 heeft zich met verschillende brancheverenigingen verenigd in Stichting Cluster 6 en is met een clusterregisseur vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.
Het projectteam cluster 6 ondersteunt de verduurzaming van de regionale industrie op verschillende manieren. Zo heeft het team een casusaanpak (Actieplan Cluster 6) ontwikkeld, gericht op het oplossen van knelpunten bij Cluster 6-bedrijven en het delen van geleerde lessen met alle betrokken sectoren en bedrijven. Ook werkt het team aan de maatwerkaanpak voor cluster 6 bedrijven. Verder draagt het team bij aan de analyse voor de uitrol van waterstof naar de regio, wordt een brancheaanpak uitgewerkt, stelt een bestedingsplan op ten behoeve van het Klimaatfonds en is secretaris van de Regiegroep cluster 6.
De kwaliteit van het team staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere directies binnen het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie, als ook met het DG Klimaat & Energie. Juist ook daarbuiten werken we intensief samen met o.a. brancheorganisaties, individuele bedrijven, regionale overheden en netbeheerders.

De onderlinge sfeer binnen het team en de Directie Verduurzaming Industrie is goed. We werken enthousiast, constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onder grote politieke belangstelling werkt de Directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toe naar een industrie die competitief is en blijft en die in 2050 klimaatneutraal en circulair is. En die bovendien positief bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Liever een groene industrie hier dan een grijze elders. Dat doen we samen met de industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit de volle overtuiging dat de industrie het vliegwiel is voor de energie- en grondstoffentransitie: als het deze bedrijven lukt om te verduurzamen, maken we enorme sprongen met de CO2-reductie.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan-Cees Jol, Senior Beleidsmedewerker

06-31034192

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend strateeg verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker analyse en strategie verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon