Beleidsmedewerker/vergunningverlener natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 september
 • Vacaturenummer DGNVLG20210624_11
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De vergunningtrajecten die jij oppakt gaan écht ergens over. Denk aan de visserij van mosselen en oesters. Of de aanleg van vaarwegen en infrastructuur voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Als beleidsmedewerker/vergunningverlener in Den Haag toets je projecten aan de Wet natuurbescherming: kunnen ze plaatsvinden zonder de beschermde Natura 2000-waarden negatief te beïnvloeden?

Als vergunningverlener krijg je te maken met diverse initiatiefnemers. Denk aan Defensie, Rijkswaterstaat, TenneT en ProRail. Jij begeleidt jaarlijks gemiddeld tien grote vergunningtrajecten, van het vooroverleg tot het publiceren van een besluit. Dit doe je in nauwe samenwerking met een ecologisch adviseur uit je team.

Elke casus is uniek en vaak lastig te toetsen aan strenge juridische uitspraken. Neem bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. Thema’s als deze maken jouw werk zowel inhoudelijk als maatschappelijk spannend. Daarnaast is het beleid waarmee je werkt continu in ontwikkeling, wat ervoor zorgt dat de regels tijdens het spel kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. Ga jij de uitdaging aan om belangwekkende vergunningtrajecten te begeleiden en te voorkomen dat er verrassingen optreden?

Functie-eisen

Jij werkt uiterst nauwkeurig en ziet politieke en complexe vraagstukken als een mooie uitdaging. Heeft een collega hulp nodig? Dan spring je uit jezelf bij. Samenwerken vind je namelijk belangrijk. Wat niet betekent dat het niet af en toe mag schuren. Jij durft door te vragen, bent positief-kritisch en kiest niet altijd de makkelijke weg. Zelf sta je ook open voor feedback. Je wilt collega’s en je team namelijk oprecht verder helpen. En je neemt initiatief in het verbeteren van de werkwijze. Jouw positieve instelling komt hierbij goed van pas. Verder werk je procesmatig en weet je de verwachtingen van alle betrokken partijen goed te managen. Wat we verder vragen:

 • Je hebt een wo-diploma of een vergelijkbaar niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een juridische achtergrond op het vlak van bestuursrecht.
 • Je bent een doener die in staat is de verbinding tussen het eigen werk en het grote geheel te zien.
 • Je staat open voor verschillende visies en standpunten en je staat voor een inclusieve manier van werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een structurele vacature. Wel starten we het dienstverband met een tijdelijk contract voor de periode van een jaar.
 • De procedure kan bestaan uit een mix van digitale gesprekken en gesprekken op locatie.
 • We vinden het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen en dat je gebruik kunt maken van diverse flexplekken.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur die verweven is met de economie. Ook willen we optimaal bijdragen aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens. En we stimuleren de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland. Samen met rijks- en regiopartners versterken we de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Cluster Natuurvergunningen
Het cluster Natuurvergunningen is verantwoordelijk voor de besluiten die onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon genomen worden in het kader van de Natura 2000-gebiedsbescherming. Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningbesluiten voor activiteiten van nationaal belang. Zoals aanleg en onderhoud van hoofdinfrastructuur, waterkeringen in beheer bij het Rijk, militaire terreinen en bepaalde visserijactiviteiten.

Ons veertienkoppige cluster bestaat uit een mix van vergunningverleners en ecologen, met ieder hun eigen talenten en perspectieven. Wij werken nauw samen en in een informele en open sfeer. We zien elkaar regelmatig op kantoor in Den Haag, maar omdat veel van ons in een andere hoek van Nederland wonen, werken we ook vaak vanuit huis.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lyda den Hartog, MT-lid Natuur (afwezig tot 23 augustus)

06-52412671

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker agro-economie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker groen onderwijs

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker kennissysteem

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon