Beleidsmedewerker vergunningverlening natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20220802_11a
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Directoraat Natuur, Visserij en Landelijk Gebied is op zoek naar een vergunningverlener voor Natura2000-activiteiten.

De vergunningtrajecten waar jij mee te maken krijgt, gaan écht ergens over. Denk aan de visserij van mosselen en oesters of de aanleg van vaarwegen en infrastructuur voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Als vergunningverlener in Den Haag toets te producten aan de Wet natuurbescherming: kunnen ze plaatsvinden zonder beschermde Natura 2000-waarden negatief te beïnvloeden?

Als vergunningverlener krijg je te maken met diverse initiatiefnemers. Denk aan Defensie, Rijkswaterstaat, TenneT en ProRail. Jij begeleidt jaarlijks gemiddeld tien vergunnningstrajecten. Van het vooroverleg tot het publiceren van een besluit. Dit doe je in nauwe samenwerking met een ecoloisch adviseur uit je team.

Elke casus is uniek en is vaak lastig te toetsen aan strenge juridische uitspraken. Neem bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. Thema's als deze maken jouw werk zowel inhoudelijk als maatschappelijk spannend. Daarnaast is het beleid waarmee je werkt continu in ontwikkeling. Dat zorgt er voor dat de regels tijdens het spel kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door de Omgevingswet die op 1 januari 2023 in werking treedt. Aan jou de uitdagende taak om zo verrassingsvrij als mogelijk te opereren tijdens de vergunningstrajecten die je begeleidt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in het cluster Natuurvergunningen van het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) dat streeft naar en sterke veerkrachtige natuur die verweven is met economie. Ook willen we optimaal bijdragen aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens, en stimuleren we de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland. Samen met de rijks- en regiopartners versterken we de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Cluster Natuurvergunningen
Het cluster Natuurvergunningen is verantwoordelijk voor de besluiten die onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon genomen worden in het kader van de Natura 2000-gebiedsbescherming. Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningbesluiten voor activiteiten van nationaal belang. Zoals aanleg en onderhoud van hoofdinfrastructuur, waterkeringen in beheer bij het Rijk, militaire terreinen en bepaalde visserij-activiteiten. Ons twaalfkoppige cluster bestaat uit een mix van vergunningverleners en ecologen. Wij werken nauw samen en in een informele en open sfeer. We zien elkaar regelmatig op kantoor in Den Haag, maar omdat we allemaal in een andere hoek van Nederland wonen, werken we ook vaak vanuit huis.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gea Gankema

06-5269688

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ecologisch adviseur/ecoloog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon