Beleidsmedewerker visserijbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot 1 januari 2023
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20211028_11
 • Plaatsingsdatum 9 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De visserijsector staat voor grote uitdagingen. Zo wordt de ruimte op de Noordzee beperkt door windparken, heeft de Brexit gevolgen voor de sector en vraagt de aanlandplicht nog altijd om alle focus bij de gemengde visserijbedrijven. Jij pakt als beleidsmedewerker visserijbeleid meerdere uitdagingen met twee handen aan.
Je gaat aan de slag in een team waarvan een belangrijk deel van het werk wordt bepaald door Brussel. Het werkterrein heeft daarmee een sterk internationale component. Je bent nauw betrokken bij de totstandkoming van internationaal beleid op dossiers waarvoor ook in de Tweede Kamer veel aandacht is. Denk hierbij aan de gevolgen voor de visserij bij de realisatie van beschermde gebieden op de Noordzee, de aanlandplicht, Brexit en controle en handhaving. Je draait mee in het team en krijgt zelf de verantwoordelijkheid over een aantal dossiers. Je zorgt dat processen goed lopen, maakt de vertaalslag tussen wetenschap en beleid en werkt samen met andere collega’s waarbij jij meedenkt vanuit de effecten voor de visserij.

Je werkt de beleidslijn uit voor deze dossiers in samenspraak met de diverse stakeholders. Denk aan organisaties uit de zeevisserij, maar ook de wetenschap en niet-gouvermentele organisaties. Je werkt daarbij nauw samen met collega's binnen het ministerie, van andere Ministeries maar ook in andere lidstaten en bij de Europese Commissie. Ook met onderzoekers heb je nauw contact.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Visserij
De visserij in Nederland is een kleine economische sector, die de komende jaren voor de grote uitdaging staat om sterk te verduurzamen. Dat betekent bijvoorbeeld vissen met minder bodemberoering, minder CO2-uitstoot en minder afval. Tegelijkertijd moet de visserij rekening houden met de mogelijkheid dat er minder ruimte komt om te vissen, bijvoorbeeld door de brexit of de bouw van windmolenparken.

Voor ons als team Visserij is het beleidsterrein dan ook veelzijdig en breed. We onderhandelen in Brussel over nieuwe regels gericht op het voorkomen van overbevissing, maar we besteden ook Europese en nationale middelen aan slimme duurzame innovaties. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de controle en handhaving op volle zee. Dat doen we gebiedsgericht in de Noordzee, op het IJsselmeer en in de kustzone. Kortom: we werken in een dynamische (internationale) omgeving die volop in de politieke belangstelling staat.

Ons team bestaat uit 25 startende en zeer ervaren professionals die werken aan alle aspecten van het visserijbeleid. Van het IJsselmeer tot de Noordzee en van aquacultuur tot het beperken van de gevolgen van de brexit voor vissers. Je komt terecht in een hecht, hardwerkend team waarin samenwerking centraal staat. Er heerst een groot enthousiasme en iedereen is bereid bij elkaars dossiers en werkzaamheden bij te springen als dat nodig is. Ook leren we van elkaar en komen we regelmatig samen voor overleg of bijvoorbeeld een teamuitje.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur die verweven is met de economie. Ook willen we optimaal bijdragen aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens. En we stimuleren de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland. Samen met rijks- en regiopartners versterken we de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marissa Giesen

06-1594 6613

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager communicatieadvies en online

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon