Beleidsmedewerker wegvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 25 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-411
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Goederen vervoer over de weg is onmisbaar voor het draaiend houden van Nederland. Als beleidsmedewerker wegvervoer bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag ben je betrokken bij uiteenlopende actuele onderwerpen die regelmatig het nieuws halen, grensoverschrijdend zijn en vaak een sociaal element bevatten.
Zoals de rij- en rusttijden maar ook hoe houden we het goedervervoer over de weg toekomstbestendig en wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid? Zo druk je als senior beleidsmedewerker een stempel op het wegvervoer van de toekomst.

Je komt te werken in een divers team en samen met je collega’s van het cluster wegvervoer bedenk je oplossingen voor tegengestelde belangen. Het gaat om onderwerpen als inklimmers in vrachtwagens, overbelading van vrachtwagens, modal shift en grenscontroles binnen het wegvervoer. Ook behandelen we vraagstukken over de arbeidsvoorwaarden (minimumloon, detachering) van (internationale) chauffeurs, eisen van dienstbetrekking, verduurzaming van vrachtvervoer, bevoorrading van supermarkten, digitalisering en de pakketvervoersector. En hoe kan of moet het goederenvervoer over de weg zich aansluiten bij de ontwikkelingen op het spoor en de binnenvaart? Uiteraard volgen we de internationale ontwikkelingen en verzorgen de Nederlandse inbreng en implementatie van EU-regelgeving voor wegverkeer. Maar ook wegvervoer naar landen buiten de EU valt binnen ons werkveld.

We werken hiervoor regelmatig samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar hebben ook veel contact met belangenorganisaties, uitvoeringsorganisaties en met andere directies en afdelingen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In deze functie komen alle facetten aan bod die horen bij een beleidsmedewerker. In een gemiddelde werkweek kan het zo maar zijn dat je de minister informeert over een belangrijke beleidsontwikkeling, je input levert voor Europese besluitvorming of juist bezig bent met de implementatie van Europese regelgeving, je de minister ondersteunt bij het beantwoorden van Kamervragen, je overleg voert met een aantal uitvoeringsorganisaties van IenW of contact hebt met relevante branchepartijen. De vraagstukken zijn nooit simpel, wel concreet, uitdagend en leuk om in vast te bijten.

Technische kennis is niet nodig, wel gezond verstand en een goede pen. Je komt kortom te werken in een divers team in het hart van de beleidsontwikkeling, zowel nationaal als internationaal.

In deze functie ga jij je inhoudelijk vooral richten op de implementatie van het Europese mobiliteitspakket. Dit mobiliteitspakket is op 9 juli 2020 aangenomen door het Europees parlement en bestaat uit twee verordeningen en een richtlijn die deels door het ministerie van IenW en deels door het ministerie van SZW worden geïmplementeerd:

 • Verordening over de rij- en rusttijden van chauffeurs en positiebepaling met de tachograaf
 • Verordening over de toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer en het beroep van vervoersondernemer
 • Richtlijn met regels voor het detacheren van bestuurders in het internationaal wegtransport

Naar verwachting worden de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2022 aan de Kamer aangeboden. Jij werkt mee aan een goede voorbereiding van de Kamerbehandeling en zorgt voor een goede interdepartementale afstemming. Je bent de schakel met de uitvoeringsorganisaties die onderdelen van het pakket moeten uitvoeren. Je zorgt voor een goede communicatie van het pakket richting de branche, maar je draait ook mee in de onderhandelingen over komende uitbreidingen en wijzigingen in het pakket. Je bevindt je kortom in het hart van de Europese en Nederlandse beleidsontwikkelingen rondom het goederenvervoer over de weg.

Alle onderdelen van het pakket raken wel één of meerdere dossiers van je collega’s in het cluster, dus deze functie is echt wat voor jou als je graag verantwoordelijkheid draagt voor een onderwerp, maar ook houdt van samenwerken in een klein en hecht team mét een blik “naar buiten”.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Wegverkeersbeleid (waar het cluster binnen valt) is verantwoordelijk voor het beleid van wegverkeer op het hoofdwegennet (HWN). Dit geldt zowel voor personen- als goederenvervoer. Daarin kent de afdeling drie ambities:

 1. Verbeteren van de bereikbaarheid/doorstroming van het HWN. WVB is beleidsverantwoordelijk voor wegbeprijzing, file-aanpak, verkeersmanagement en het snelhedenbeleid van het HWN. De afdeling kijkt naar aanbod (wegaanleg) en vraagkant (beprijzen, beïnvloeding van verkeer, toegang tot de weg).
 2. Verbeteren van de verkeersveiligheid van het HWN. De afdeling is beleidsverantwoordelijk voor de veiligheid van het HWN, tunnelveiligheid, verlichting HWN, rij- en rusttijden, verzorgingsplaatsen en truckparkings.
 3. Verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid. WVB is beleidsverantwoordelijk voor autodelen en bandenbeleid. En ook voor geluid- en luchtkwaliteit (waaronder stikstof) van het HWN.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de IenW-brede stikstofaanpak (wegen, luchtvaart, spoor, water, milieu, natuur enz.) Daarnaast vertegenwoordigt Wegverkeersbeleid de belangen, opgaven en ambitie van het wegverkeer binnen IenW-brede dossiers zoals de IMA, de mobiliteitsschets, de goederenvervoeragenda en verkeersramingen. WVB draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor een adequate onderbouwing als beleidsverantwoordelijke van (weg)verkeersmodellen.

In de afdeling Wegverkeersbeleid werken ca. 25 medewerkers, ieder met zijn eigen expertise en met diverse achtergronden. We werken in een team waar hard gewerkt en ook gelachen wordt. Waar ruimte is om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. En waar iedereen een handje helpt als je inhoudelijke of andere vragen hebt. Door de politieke hectiek komt het wel eens voor dat de werktijden en werkzaamheden variëren. Dat vraagt flexibiliteit en dat vind je eigenlijk wel leuk. Maar we begrijpen ook dat je naast het werk ruimte wil hebben voor andere zaken en houden daar rekening mee. Ook werken we aan een prettige sfeer en goede onderlinge relaties. Het is een heel diverse en levendige afdeling. En dat maakt het werken bij ons ontzettend leuk!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin Kouwenhoven, afdelingshoofd

06-42218488

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur werving en selectie

06–28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Lichte elektrische voertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Zeehavens en Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur inkoop

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon