Beleidsmedewerker werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 39/22-16
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vertaal je graag politieke vraagstukken binnen het thema werkloosheid naar goede dienstverlening aan werkzoekenden? En denk je graag mee over een goed evenwicht tussen ondersteuning en prikkels voor mensen om weer terug aan het werk te gaan? Word beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de afdeling Werkloosheid van de directie Werknemersregelingen in Den Haag werk je in het hart van de sociale zekerheid aan vraagstukken op het gebied van werkloosheid. Zo draag je vanuit jouw expertise bij aan werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Jij zorgt voor de beleidsontwikkeling rondom het thema dienstverlening aan werkzoekenden. Hoe helpen we mensen sneller/beter aan het werk? Hoe laten we mensen met lastige posities op de arbeidsmarkt zoals oudere werkzoekenden weer een baan vinden? Hoe geven we de ondersteuning vorm voor mensen die als gevolg van de energietransitie de overstap gaan maken naar ander werk? Kunnen we in samenwerking met UWV de effectiviteit van de dienstverlening aan werkzoekenden verder vergroten? Dit zijn onderwerpen waar je in teamverband met collega’s aan werkt. Je bedenkt samen slimme creatieve oplossingen die werken in de praktijk. En creëert vervolgens draagvlak bij betrokkenen waaronder de politiek.

Jij kunt goed samenwerken en verbinden. Want beleid maken doen wij niet alleen. Vanaf de start van het beleidsvormend proces betrekken we onze partners in de uitvoering (met name UWV). In de gesprekken met hen heb je begrip voor en inzicht in de complexiteit van de uitvoering zonder het belang van de beleidsdoelen uit het oog te verliezen. Jij begrijpt de inhoud niet alleen vanuit jouw eigen rol, maar ook vanuit het perspectief van de buitenwereld: UWV, werkzoekenden en vanuit werkgevers. Je kunt daarbij uitleggen waarom wij bepaalde keuzes maken, zowel in jouw adviezen aan de minister als in een brief aan de Tweede Kamer en in je gesprekken met je collega’s binnen en buiten de directie.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Denk aan een Werkloosheidsuitkering (WW), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandverstrekking en AOW. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
De directie Werknemersregelingen maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Wij richten ons op thema's als ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het opdrachtgeverschap UWV, de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten, Wajong, de aanpak van oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten van socialezekerheidsregelingen, het European Globalisation Adjustment Fund en Caribisch Nederland.

Afdeling Werkloosheid
Bij de afdeling Werkloosheid richten we ons op het beleid rondom het voorkomen van werkloosheid en het bieden van een vangnet als iemand toch werkloos wordt. Parallel daaraan zorgen we ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer een baan vinden. Onderwerpen waar we aan werken zijn onder andere de rechten en plichten bij werkloosheid, de dienstverlening die UWV biedt aan werkzoekenden, scholing voor werkzoekenden, betere dienstverlening aan werkgevers en de financiering van de Werkloosheidswet. Bij ons werken tussen de vijftien en twintig mensen. Typerend voor ons team? Een collegiale sfeer en veel inzet. En voor de nodige ontspanning zo nu en dan een potje tafelvoetbal.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolijn Hoekstra

06 212 87 314

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anil Kaplan Corporate Recruiter Diversiteit & Inclusie

06 500 83 212

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur project portfolio management (PPM)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon