Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220713_11
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Help je mee aan het verduurzamen van onze energievoorziening door windparken op zee? In 2030 komt het grootste deel van onze stroombehoefte uit windparken op zee en ambities voor 2050 zijn onlangs bekend gemaakt: 70 GW in 2050. Windparken op zee moeten een integraal onderdeel van onze toekomstige energievoorziening zijn. Dat gaat niet vanzelf en moet op integrale wijze worden bezien met andere belangen op land en zee. Deze transitie brengt technisch en economisch complexe vraagstukken met zich mee die vragen om een brede en kritische blik, waarbij de gevolgen voor het energiesysteem op zee en op land bezien moeten worden.

Aan het programma windenergie op zee werkt een snel groeiend en hecht team. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het halen van onze doelen en deadlines en voor onze ontwikkeling als team en als personen. We werken samen aan het geheel van het programma met ieder daarin zijn of haar eigen accenten of projecten. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen op inhoud, maar ook er voor elkaar te zijn en actief bij te dragen aan een goede werksfeer. Bijzonder is dat we zowel met het maken van nieuw beleid voor de korte én lange termijn als met de implementatie bezig zijn. We werken veel samen met stakeholders - zowel andere ministeries en uitvoeringsdiensten als met de marktpartijen en ngo's en zowel nationaal als internationaal. Regelmatig staat het dossier in de politieke belangstelling.

Wij hebben versterking nodig van een echte allrounder en teamspeler met een proactieve houding. Iemand die onder andere goed is in analyse en met een positieve instelling sterk in zijn/haar schoenen staat. Met deze positieve en oplossingsgerichte instelling zorg jij ervoor dat je, samen met de verschillende stakeholders, tot een situatie komt waarbij ieder belang voldoende vertegenwoordigd is. Het liefst begrijp je hoe deze verschillende belangen op de Noordzee werken. Je zoekt proactief naar verbinding op inhoud en proces om met collega’s en stakeholders te werken aan het vormgeven van de verdere uitrol van wind op zee en een gezonde Noordzee. Als allround beleidsmedewerker wind op zee zul je werken aan een gevariëerd takenpakket. Een deel van je tijd besteed je aan de werkzaamheden voor kavelbesluiten. Je werkt hierbij veel samen met collega’s binnen het team en collega’s bij RWS en RVO. In samenspraak zal je takenpakket verder ingevuld worden, afhankelijk van je ervaring en kennis en lopende projecten. Lopende zaken zijn het uitwerken van een veilingssystematiek voor toekomstige tenders, discussies over integrale ruimtelijke afwegingen tussen belangen op de Noordzee (windenergie, mijnbouw, scheepvaart, natuur, visserij etc), internationale samenwerking de ontwikkeling van waterstof op zee en het ontwikkelprogramma voor een energiesysteemgerichte aanpak van wind op zee. Als jou dit aanspreekt en je initiatiefrijk bent en flexibel in denken en doen, dan is deze vacature iets voor jou.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze langetermijn energievoorziening er uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en mede-overheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.
Het DG bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken en staat in nauwe verbinding met met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Realisatie Energietransitie
De directie Realisatie Energietransitie zorgt op nationaal niveau voor de tijdige realisatie van passende infrastructuur (opwek, opslag en transport) voor energie(dragers) zoals waterstof, elektriciteit, kooldioxide en warmte en daarmee voor de realisatie van de Energietransitie. De directie kent drie afdelingen: Realisatie energietransitie op zee (clusters windenergie op zee en netten op zee), realisatie energietransitie op land (de RCR) en het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

Ook de beleidsontwikkeling voor windenergie op zee alsook de uitrol ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie. Het betreft zowel de coördinatie van de vergunningverlening (kavelbesluiten en tenders) als de energiecomponent van de ruimtelijke ordening op de Noordzee op de korte termijn (tot 2030) én op de lange termijn (tot 2050) in samenspraak met andere departementen. Ook werken we aan beleid voor de inpassing van windenergie in het (internationale) energiesysteem op zee en de onderlinge verbindingen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

et ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepostie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëeren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. En door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze toppositites in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit, en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ook zijn we beleidsmatig verantwoordelijk voor de energievoorziening. En stellen we kaders voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de toekomst.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Naar aanleiding van de klimaatambities uit het regeerakkoord heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat één directoraat-generaal (DG) gevormd dat zich geheel richt op de klimaat- en energietransitie: het DG Klimaat en Energie. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar we op focussen zijn de klimaat- energietransitie en de gaswinning in Groningen. In- en externe samenwerking is daarbij van groot belang.

Het DG bestaat naast een ondersteunend cluster Algemene Zaken uit vijf directies:

 • directies Strategie Energiesysteem
 • directie Energiemarkt;
 • directie Realisatie;
 • directie Kernenergie;
 • directie Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva de Leede

06-55493795

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders

06-29677903

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verbindende (sr) beleidsmedewerker strategie op data bij Energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker strategie energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon