Beleidsmedewerker zorg- en onderwijsondersteuning

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1,5 jaar. Einddatum functie: 31-12-2022
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 26 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer KO/2021/863
 • Plaatsingsdatum 9 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kom jij ons helpen om het onderwijs ook mogelijk te maken voor die kinderen die een combinatie van zorg- en onderwijsondersteuning nodig hebben? Wij zoeken een beleidsmedewerker die ons team zorg en onderwijsondersteuning (ZOO) komt versterken. Een beleidsmedewerker die zich wil inzetten voor diverse beleidstaken op het terrein van onderwijsondersteuning en zorg.

Je werkt (mee) aan:

 • Afstandsonderwijs om thuiszitters weer terug te krijgen naar school: de covid-19 periode heeft er toe geleid dat we meer ervaring hebben opgedaan over het contact tussen school en kinderen die thuis onderwijs moeten volgen. Dit resulteerde in een verkenning om met deze ervaringen tijdelijk afstandsonderwijs voor leerlingen als instrument in te zetten zodat zij weer terug kunnen worden geleid naar school, naar aanleiding van een verzoek en toezegging aan de Tweede Kamer
 • Het creëren van duidelijkheid over de maatwerkmogelijkheden van onderwijs en zorg samen met het steunpunt passend onderwijs: Een van de uitkomsten en ervaringen van de verkenning naar onderwijszorgarrangementen is dat er nog onvoldoende kennis is bij scholen, samenwerkingsverbanden en partners over maatwerkmogelijkheden bij de onderwijsondersteuning van leerlingen. Als hier meer bekendheid over is verwachten wij dat er een beter onderwijs(ondersteunings)aanbod kan worden gecreëerd voor leerlingen en zo ook voorkomen kan worden dat leerlingen thuis komen te zitten
 • Het beter benutten van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI): : Het NJI is het kenniscentrum op het snijvlak van jeugdhulp, zorg en onderwijs. Zij voegen kennis en best-practices toe aan verschillende trajecten, projecten en programma’s in de regio gericht op jeugd, waaronder onderwijs en zorg. Echter zien wij ook dat hun toegevoegde waarde nog beter tot zijn recht kan komen in het veld en ook in relatie tot de landelijke beleidsontwikkelingen. Wij willen samen met NJI kijken hoe zij als kennisinstituut beter en sterker gepositioneerd kunnen worden voor het onderwijs, in het bijzonder op het snijvlak van onderwijs en zorg en ook in verhouding tot andere partijen en daarmee de subsidie die het NJI krijgt beter laten benutten.
 • Het inrichten van het praktijkgericht onderzoek samen met NRO en ZONMW voor een betere samenwerking tussen onderwijs – jeugdhulp – zorg: in de onderwijs-zorgbrief staat de ambitie opgenomen om een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg na te streven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de samenwerking een duurzaam karakter heeft en ook gebaseerd is op werkbare bestanddelen. Wij willen aan de beweging in het veld, die terug te zien is bij onder meer het programma Met Andere Ogen, meer evidence based werken toevoegen. Hiervoor willen wij een onderzoeksprogramma opbouwen samen met VWS en het veld die de praktijk hierbij gaat helpen.

Dit vraagt een ondernemende, creatieve en doortastende collega met een goed ontwikkeld analytisch vermogen die processen kan structureren, over organisatietalent beschikt en van aanpakken weet.

Functie-eisen

 • Ervaring met en kennis over het werken aan en adviseren over maatschappelijke en politieke opgaven.
 • Je bent flexibel, nieuwsgierig en breed inzetbaar.
 • Een analytisch vermogen waar je hoofd- en bijzaken onderscheidt en inhoudelijke verbanden legt.
 • Bondige en duidelijke wijze van mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Iemand die ervan houdt om beleid vorm te geven samen met de mensen over wie het beleid gaat en hun vertegenwoordigende partijen. Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je pakt initiatief en denkt buiten gebaande paden.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Ten slotte ben je een echte teamspeler die het geen probleem vindt om in een hectische omgeving te werken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1,5 jaar. Einddatum functie: 31-12-2022
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Aan kandidaten met de status “van-werk-naar-werk” het verzoek om voordracht en/of bewijsstuk mee te sturen en dit aan te geven in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:
Voortgang verloopt via e-mail. Tip: Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht komen.

Problemen met uploaden?
Het advies is om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Toch nog problemen, dan kun je een e-mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een dynamische en uitdagende beleidsomgeving
Vanuit het team ZOO werken we aan het creëren van een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Zo willen wij dat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat begint met een goede ondersteuningsstructuur op scholen, waarin jeugdgezondheidszorg, ambulante hulp, orthopedagogen en maatschappelijk werkers samen werken om te zoeken naar passende oplossingen voor deze kinderen. Het team ZOO vormt ook een gezamenlijk interdepartementaal team samen met collega’s van de directie Jeugd en Langdurige Zorg van VWS om oplossingen te creëren op terreinen waar zorg en onderwijs elkaar raken en nodig hebben.

Er is groeiende aandacht om werk te maken van de samenwerking tussen het onderwijs (scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en de zorgsector (gemeenten, jeugdzorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren). Er zijn steeds meer regionale partnerschappen tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten en jeugdzorgregio’s. We zien ook al veel initiatieven waarin zorg en onderwijs goed samenwerken. Toch ervaren scholen het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd nog steeds als lastig. Er is ook een groep kinderen die nu niet aan ontwikkelen toekomt, omdat voor hen een juiste combinatie van passend onderwijs, zorg en ondersteuning ontbreekt. Door een gebrek aan flexibiliteit van de zorg- en onderwijsstelsels dreigen deze kinderen uit te vallen, zitten zij thuis of verzuimen, staan niet ingeschreven op een school of zijn vrijgesteld van onderwijs. In de derde onderwijs- en zorgbrief die op 10 november 2020 naar de Kamer is gestuurd, is een aantal maatregelen aangekondigd om bovengenoemde knelpunten aan te pakken.

Organisatiecontext
Je komt bij de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) in een dynamische en leerzame omgeving terecht. Bij KO werken nu ongeveer 30 enthousiaste professionals aan beleid ter bevordering van kansengelijkheid, ter verbetering van passend onderwijs en om de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor leerlingen echt gestalte te geven. De directie bestaat uit vier teams: het team Passend Onderwijs, team Gespecialiseerd en Inclusief Onderwijs (GIO), het team Kansengelijkheid en het team Zorg en Onderwijsondersteuning (ZOO).

Zoals je eerder hebt kunnen lezen werk je straks voor het team ZOO dat bestaat uit tien junior tot senior beleidsmedewerkers en projectleiders. Het team komt twee keer per week bij elkaar. Eén keer per week bespreken wij met elkaar onze werkzaamheden, aan de hand van het agile-concept en één keer per week is er een koffiemoment, voor het hoogstnodige contact in coronatijd. In beide overleggen wordt veel kennis en ervaring gedeeld, waardoor je ook naast jouw eigen dossiers bredere kennis op kan doen op andere onderwerpen. Op deze plek heb je voldoende ontwikkelmogelijkheden.

Je werkt samen met de andere teams binnen KO. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het ministerie van VWS. We zoeken een beleidsmedewerker, die zich staande kan houden in het onderwijs- en zorgveld en goed kan schakelen met een diversiteit aan veldpartijen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellen Oltmann, afdelingshoofd

06-52412687

Fatima Tahtahi – Post, Teamleider

06-51550390

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker met affiniteit voor data en onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker met financiële affiniteit, directie VO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Domeinarchitect

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon