Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 juni Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-127
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsondersteuner ben je de stille kracht die de afdeling draagt. Je bent onze baken in de woeste branding: jij zorgt ervoor dat de afdeling BO haar beleidswerk gefocust en succesvol kan doen, omdat administratieve en logistieke processen onder de motorkap soepel en efficiënt verlopen. Je ontzorgt de afdeling, met als standplaats Den Haag, met een positieve spirit, met handen uit de mouwen. Je werkt vanuit rust, biedt houvast met je systemen en overzicht. Je hebt een diepe wens anderen te helpen.

Wat ga je doen
De kernwerkzaamheden omvatten financiële administratie, inkoopprocedures, ondersteuning financieel coördinator van de afdeling, procesbewaking door creëren van overzichten (voortgangslijsten- en rapportages, parlementaire overzichten), organiseren externe meetings (inclusief stukkenstroom/opstellen en overleggen van agenda’s, verzamelen stukken, verzending en archivering), bestedingsplannen, ondersteuning aan de afdeling bij het dagelijkse gebruik van content manager, maken van dossiers voor parlementaire debatten. Je houdt overzicht en controle op financiële aangelegenheden en rapportages. Je bent ook aanspreekpunt voor facilitaire en bedrijfsvoering zaken en sociale bijeenkomsten.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WOM (Water Ondergrond en Marien)
De directie stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en in het buitenland. Medewerkers van WOM werken aan onderwerpen als bodembeleid, drinkwater, delta-aanpak waterkwaliteit, deltaprogramma zoetwater, internationale wateraanpak, kaderrichtlijn mariene strategie en de structuurvisie ondergrond.
Bij de directie werken ongeveer 80 mensen. Deze werken in 4 verschillende afdelingen: Waterkwaliteit en –kwantiteit (WKK), Bodem, Ondergrond en Wadden (BOW), Marien- en Internationaal Waterbeleid (MIW) en Directiesecretariaat (DS).

Afdeling Bodem en Ondergrond (BO)
De afdeling BO bestaat uit drie teams: Ondergrond, bodemkwaliteit en bodemsamenwerking. Bodem, water en grondwater zijn het fundament voor een gezonde leefomgeving, voedsel en drinkwater. De kwaliteit daarvan is de basis voor veel maatschappelijke opgaven terwijl door het intensive grondgebruik in Nederland dit voortdurend onder druk staat. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op dit terrein en de wet en regelgeving. Dat doen we samen met andere onderdelen binnen het ministerie, met andere ministeries, met andere overheden en NGO’s, met het bedrijfsleven en kennisinstituten.
Bij de afdeling Bodem en Ondergrond werken we hieraan met ruim 20 mensen. Daarnaast is BO opdrachtgever voor circa 25 fte ( beleidsondersteuning en advies) bij Rijkswaterstaat. De afdeling is divers samengesteld in leeftijd, gender en ervaring.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op én in het water. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven én burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) werkt samen met anderen aan een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om de uitdagingen op het terrein van waterveiligheid en zoetwater, maar ook over thema’s als klimaatadaptatie en bodemkwaliteit.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Brouwer

06-11492857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Management assistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon