• Den Haag  -  route
  • WO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 3 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1475(PO), Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Als beleidsondersteuner draag je zorg voor een zorgvuldige afhandeling van de verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19.

Je werkt samen met je collega’s van de Programmadirectie Openbaarheid. Je interpreteert binnengekomen verzoeken die betrekking hebben op bestrijding van de COVID-19 pandemie en controleert aanwezige documenten op compleetheid. Je markeert en beoordeelt de documenten en stemt je bevindingen af met de beleidsmedewerkers. Vervolgens maak je een inventarislijst van de documenten en stel je een besluit op. In een begeleidende nota schets je voor de ambtelijke top de achtergrond van het besluit en breng je eventuele bijzonderheden onder de aandacht. Daarnaast onderhoud je contacten met belanghebbenden en Woo-verzoekers en ben je in staat om deze relaties goed te houden.

Een werkdag voor jou als ervaren beleidsondersteuner is divers. Zo ben je het ene moment de benodigde afstemming aan het organiseren tussen de beleidsdirecties die het programma raken. Het andere moment neem je deel aan een MT-vergadering of ben je in gesprek met een verzoeker die om diverse documenten heeft gevraagd. Terug op je werkplek toets je documenten aan de en geef je collega’s feedback op stukken die zij hebben geschreven of beoordelingen die zij hebben gedaan. Je adviseert ook de teamcoördinatoren en MT-leden bij knelpunten die je tegenkomt in je eigen werk.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Openbaarheid (PDO) werkt aan het openbaar maken van informatie over de coronaperiode. Alle verzoeken om deze informatie, die op basis van de Wet open overheid (Woo) bij het ministerie worden ingediend, komen bij deze directie terecht.

De kernactiviteit van PDO is het zorgvuldig en efficiënt voorbereiden van Woo-besluiten over de coronabestrijding door VWS en het verstrekken van beoordeelde informatie aan verzoekers. PDO zet daarbij fors in op het gericht afdoen van alle Woo-verzoeken. Ook zorgt PDO voor de aanpak en doorontwikkeling van de openbaarheid van bestuur binnen VWS. Hierbij vindt ondersteuning plaats van kunstmatige intelligentie en is er een nieuw Woo-platform gelanceerd.

PDO is een tijdelijke programmadirectie die uiterlijk 31 december 2025 ophoudt te bestaan. De verwachting is echter dat dan nog niet alle coronadocumenten openbaar zijn gemaakt. Deze omstandigheid vormt aanleiding om na te denken over de visie op de uitvoering van de Woo binnen VWS. De huidige programmadirectie is dus zowel op inhoud als voor wat betreft de organisatiestructuur in ontwikkeling en doorontwikkeling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

VWS talent center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon