Beleidsondersteuner informatievoorziening

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot en met 31 december 2021 met optie tot verlenging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-93
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de informatievoorziening van het kabinet aan het parlement? Het kabinet heeft besloten om het parlement van meer informatie te voorzien over de totstandkoming van beleid. Die aanvullende informatie moet op een goede manier openbaar worden gemaakt. Dat vraagt veel van de beleidsmedewerkers op het ministerie van Financiën, die jouw hulp daar goed bij kunnen gebruiken.

Jij adviseert de collega’s van de beleidsdirecties over de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Welke informatie moet wel en niet openbaar worden? Hoe leg je openbaar te maken stukken voor aan de bewindspersonen en hoe maak je de stukken in praktische zin openbaar? Je werkt samen met veel verschillende beleidsmedewerkers en biedt hen naast advies ook administratieve ondersteuning bij het ordenen en gereedmaken van stukken voor openbaarmaking. Bij ingewikkelde vraagstukken werk je samen met de collega’s van de directie Juridische Zaken.

Transparantie van het openbaar bestuur staat hoog op de agenda van de Rijksoverheid. Sinds 1 juli is het kabinet begonnen om bij ieder stuk dat naar het parlement wordt gestuurd, de interne stukken die bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming openbaar te maken. Daarmee wil het kabinet de informatievoorziening aan het parlement verbeteren om zo tot een beter debat te komen over wetten en beleid. Voor de ondersteuning van de beleidsdirecties wordt bij de programmadirectie ‘Informatie Op Orde’ een ondersteuningscluster opgericht. De advisering en ondersteuning van dit cluster draagt bij aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën.

Je werkt nauw samen met de adviseurs informatiehuishouding en informatievoorziening binnen de verschillende directoraten-generaal (DG’s) en met juridisch specialisten van Juridische Zaken. Jij staat specifiek opgesteld voor één of twee DG’s, zodat je bekend wordt met hun werkterrein en bijzonderheden. Je rapporteert aan de programmamanager Informatievoorziening en politiek-ambtelijke verhoudingen. Het ondersteuningscluster is nieuw en nog in oprichting. Je krijgt dus de kans om mee te denken en bij te dragen aan het vormgeven van dit cluster. Je komt terecht in een dynamische omgeving, waar regelmatig snel gehandeld moet worden om het parlement goed en tijdig te informeren.

Meer weten over dit nieuwe cluster en jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Matthijs Zeeman.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-opleiding met goede resultaten afgerond.
 • Je hebt affiniteit met openbaar bestuur en ziet het belang van goede informatievoorziening door de overheid.
 • Je hebt oog voor bestuurlijk-politieke gevoeligheden en gevoel voor integriteitsvraagstukken.
 • Je durft initiatief te nemen en werkt graag zelfstandig binnen de afgesproken kaders.
 • Je houdt van contact met mensen en investeert graag in relaties.
 • Je werkt graag samen in een team.
 • Je werkt gestructureerd, snel en precies, ook met grote hoeveelheden informatie en onder tijdsdruk.
 • Je bent handig met ICT-systemen en maakt jezelf nieuwe systemen snel eigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.824 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur tot en met 31 december 2021 met optie tot verlenging
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Het gaat om een functie van 36 uur per week.
 • Het betreft een nieuwe functie binnen een nieuw cluster in een tijdelijk programma. Richting het einde van het programma (naar verwachting eind 2023) wordt bekeken waar in de organisatie de ondersteuning voor de beleidslijn Actieve openbaarmaking van nota’s ondergebracht wordt.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met de compliance-officer via a.daalderop@minfin.nl onder vermelding van ‘IOO en dit vacaturenummer'.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma ‘Informatie Op Orde’ (IOO) is opgericht naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin de POK tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken:

 • het definiëren van verbetermaatregelen;
 • transparant en open communiceren;
 • verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie;
 • het afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.

De programmamanager Informatievoorziening en politiek-bestuurlijke verhoudingen is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Daarvoor wordt een ondersteuningscluster ingericht dat de beleidsdirecties van advies en administratieve ondersteuning voorziet en bijdraagt aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën. Richting het einde van het programma IOO wordt bezien waar in de organisatie dit ondersteuningscluster onder zal worden gebracht.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien. Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Matthijs Zeeman, programmamanager Informatievoorziening en politiek-ambtelijke verhoudingen

06-11445752

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Algemene mailbox

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Woordvoerder

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Europese Unie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon