Beleidsondersteuner informatievoorziening

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 6 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-41
 • Plaatsingsdatum 31 maart 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Werken aan openheid en transparantie binnen het ministerie van Financiën in Den Haag doe je in dienst van de maatschappij, in een organisatie die ook open is en waar je jezelf kunt zijn. We vinden het belangrijk dat werk plezier geeft en dat je er energie van krijgt, want je investeert er toch een deel van je tijd in.” Marjan Zamani, beleidsondersteuner informatievoorziening.

Wil jij bijdragen aan betere informatievoorziening van het kabinet aan het parlement? Het kabinet heeft besloten om het parlement van meer informatie te voorzien over de totstandkoming van beleid. Die aanvullende informatie moet op een goede manier openbaar worden gemaakt. Dat vraagt veel van de beleidsmedewerkers op het ministerie van Financiën. Zij kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken.

Jij adviseert de collega’s van de beleidsdirecties over de actieve openbaarmaking van nota’s. Welke informatie moet wel en niet openbaar worden? Hoe leg je openbaar te maken stukken voor aan de bewindspersonen? En hoe maak je de stukken in praktische zin openbaar? Op deze en andere vragen vind jij het antwoord. Je werkt samen met veel verschillende beleidsmedewerkers en biedt hen naast advies ook administratieve ondersteuning bij het ordenen en gereed maken van stukken voor openbaarmaking. Bij ingewikkelde vraagstukken werk je samen met collega’s van de directie Juridische Zaken.

Naast de samenwerking met beleidsmedewerkers werk je ook nauw samen met de adviseurs informatiehuishouding en informatievoorziening binnen de verschillende directoraten-generaal (DG’s). Jij staat specifiek opgesteld voor een of twee DG’s, zodat je bekend raakt met hun werkterrein en bijzonderheden.

Meer weten over jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Matthijs Zeeman, programmamanager Informatievoorziening en politiek ambtelijke verhoudingen, via 06 - 11 44 57 52.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Informatie Op Orde (IOO) is opgericht in een reactie op de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht, waar de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin de onderzoekers tijdens het onderzoek zijn voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid (Woo).

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken:

 • het definiëren van verbetermaatregelen;
 • transparant en open communiceren;
 • het verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie;
 • het afbakenen van de aard en omvang van de informatie;
 • het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie.

Ondersteuningscluster
Transparantie van het openbaar bestuur staat hoog op de agenda van de Rijksoverheid. Sinds 1 juli 2021 is het kabinet begonnen om bij bepaalde Kamerstukken die naar het parlement worden gestuurd, ook de interne stukken die bewindspersonen hebben gebruikt openbaar te maken. Daarmee wil het kabinet de informatievoorziening aan het parlement verbeteren om zo tot een beter debat te komen over wetten en beleid. Naar verwachting wordt dit in de loop van 2022 verder uitgebreid.

Voor de ondersteuning van de beleidsdirecties is bij de programmadirectie Informatie op Orde een ondersteuningscluster ingericht. De advisering en ondersteuning van dit cluster draagt bij aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën. Het ondersteuningscluster waar je komt te werken is nieuw en nog in oprichting. Je komt terecht in een dynamische omgeving, waarin het cruciaal is om snel te handelen om het parlement goed en tijdig te informeren.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marjan van Poppel

06-50078345

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur documentaire digitale informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon