Beleidsondersteuner intramurale sancties

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220063
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Actief zijn op verschillende terreinen in een rol die er echt toe doet? Dan is een baan als beleidsondersteuner bij de directie Sanctie- en Slachtofferbeleid in Den Haag wat voor jou. Jouw inzet op het gebied van vrijheidsbenemende straffen is namelijk van directe invloed op de rechtvaardigheid van onze samenleving.

Vanuit het team Sancties Intramuraal ondersteun je een snelle en doeltreffende advisering aan onze ambtelijke en politieke top. De adviezen gaan over beleidsontwikkelingen binnen het beleidsterrein van het gevangeniswezen en de tenuitvoerlegging van sancties.

Jij bent de spreekwoordelijke ogen en oren van de afdeling. Omdat jij het overzicht houdt, weten je collega’s op tijd welke voorbereidingen ze moeten treffen. Samen met je collega’s en in interactie met de partners in de strafrechtketen ontwikkel je beleid. Daarnaast werk je onder meer mee aan de beantwoording van Kamervragen, de voorbereiding van commissiedebatten en overleggen met de Tweede Kamer, werkbezoeken en speeches.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) wil slachtofferschap en daderschap voorkomen, en kwetsbare groepen beschermen die vanwege de positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. De directie staat voor effectief beleid op het terrein van de intramurale, extramurale en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg (FZ), zoals de optimalisatie van het stelsel FZ, en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Verder staat de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit centraal. Daarbij is het effectueren van hun rechtspositie een belangrijk aandachtspunt. Tot slot coördineert de directie het DG-lab, voor innovatie en onderzoekscoördinatie, voor het gehele directoraat-generaal. Een belangrijke doelstelling voor DSenS is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces zoeken we naar draagvlak bij de (keten)partners en informeren we het parlement over de beoogde en bereikte effecten. We werken met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

De directie bestaat uit vier teams: Sancties Intramuraal (SI), Sancties Extramuraal (SE) en Forensische Zorg (FZV) en Slachtofferbeleid (SB).

Team Sancties Intramuraal

Jij gaat aan de slag bij het team Sancties Intramuraal dat zich richt op beleid voor een effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf, met de focus op een veilige terugkeer naar de samenleving. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, zorg, doelgroepen, detentiefasering, re-integratie, tegengaan van voortgezet crimineel handelen en internationale overdracht van strafvonnissen. Daarnaast coördineert het team een aantal grote beleidswijzigingen in de tenuitvoerlegging.

Dit team bestaat uit zo’n vijftien collega’s. Collegialiteit, samenwerking en zelfstandigheid zijn belangrijke waarden binnen het team.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt, voorop. Wij willen dat iedereen bij Justitie en Veiligheid zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met zijn partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en dienst Justis. DGSenB bestaat uit drie directies:

 • Sanctie- en Slachtofferbeleid;
 • Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen;
 • Advies, Regie en Centrale Autoriteit.

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB. Dit programma is ingericht voor de duur van drie jaar en zorgt ervoor dat het ministerie van Justitie en Veiligheid met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Max Korteweg

06-22473331

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur procesvertegenwoordiging

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon