Beleidsondersteuner schaal 8

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden met mogelijkheid verlenging
 • Uren per week 16
 • Maand­salaris €2.817 - €3.782
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 22 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220359
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je bent werkzaam binnen een klein enthousiast team dat zich bezighoudt met het voorkomen van onnodige procedures tussen overheid en burger. Je ondersteunt de deelprogrammamanager en het team en draagt zorg voor het agendabeheer, administratieve en logistieke ondersteuning en verslaglegging. Je biedt ondersteuning op de inhoud door acties bij te houden, planningen bij te werken en de voortgang te controleren.

Werkzaamheden:

 • Je beheert de agenda van de deelprogrammamanager en plant afspraken in. In voorkomende gevallen ondersteun je het team met het inplannen van grotere bijeenkomsten.
 • Je organiseert bijeenkomsten en bent daarbij verantwoordelijk voor het boeken van zalen en locaties (evt. met catering)
 • Je werkt accuraat en zelfstandig en maakt een realistische inschatting van urgentie en belang van zaken
 • Je ondersteunt bij overleggen door het bijhouden en opvolgen van acties, controleert de voortgang en zorgt (indien nodig) voor de verslaglegging
 • Je werkt veel samen de deelprogrammasecretaris en beheert (vertrouwelijke) informatie, documenten en ondersteunt bij het up-to-date houden van interne documenten/planningen
 • Je vraagt autorisaties aan via een registratiesysteem, bestelt en organiseert diverse zaken rondom personele aangelegenheden
 • Je maakt heldere afspraken, komt deze na en hebt een dienstverlenende en (respectvolle) assertieve houding

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het deelprogramma Burgergerichte Overheid maakt onderdeel uit van het programma Stelselherziening Rechtsbijstand. Een belangrijke pijler van de stelselvernieuwing is het inzetten op minder procedures (met en zonder rechtsbijstand) tussen de burger en de overheid in het bestuursrecht. Met de herijking op het plan van aanpak eind 2021 is de opgave van het deelprogramma verbreed. Uit de verbreding van de opgave, de sessies rondom Burgergericht bestuursrecht en het lopende project Procedeergedrag overheid vloeien nieuwe activiteiten voort.

Het deelprogramma Burgergerichte overheid richt zich op het vergroten van het vertrouwen tussen burger en overheid door het voorkomen van onnodige procedures tussen burger en overheid. De aanpak langs loopt langs twee sporen: het werken aan verbeterde dienstverlening en werken aan de burgergerichtheid van wet- en regelgeving in het bestuursrecht. Met de herijking op het plan van aanpak eind 2021 is de opgave van het deelprogramma verbreed. Uit de verbreding van de opgave, de sessies rondom Burgergericht bestuursrecht en het lopende project Procedeergedrag overheid vloeien nieuwe activiteiten voort. Het deelprogramma (deelprogrammamanager en team) behoeft daarom extra (beleids)ondersteuning.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilse Dresscher

06-31108675

Anna Linmans

06-31013672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Dresscher

06-31108675

Anna Linmans

06-31013672

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker (schaal 12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coordinerend beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmamanager / Coördinator LIEC (Schaal 13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon