Beleidsonderzoeker energie-economie (wetenschappelijk medewerker)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 15 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-072
 • Plaatsingsdatum 31 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag voeren wij strategische beleidsanalyses uit op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Je werkt als beleidsonderzoeker mee aan de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), waarbij je bijdraagt aan het in beeld brengen van economische informatie over de energietransitie, zoals bijvoorbeeld de energierekening voor huishoudens. Daarnaast draag je bij aan het PBL-project Warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Het klimaatbeleid komt steeds meer in de uitvoerende fase, bovendien moeten de broeikasgasemissies steeds verder worden gereduceerd. Daardoor heeft het klimaatbeleid een toenemende impact op de economie en de samenleving. We zijn op zoek naar een onderzoeker die mee gaat werken aan het in beeld brengen van de economische gevolgen van de energietransitie, zoals de kosten voor burgers, bedrijven en de overheid, de investeringen en de energierekening. Je werkt daarbij samen met anderen in o.a. het projectteam van de Klimaat- en Energieverkenning, denkt mee over de methodiek en aanpak van analyses en hebt contact met externe partijen zoals ministeries. In het projectteam Warmtetransitie gebouwde omgeving verken je mogelijkheden om gebouwen zonder aardgas te verwarmen, onder andere met behulp van het Vesta MAIS model en zijn opvolger.

Functie-eisen

 • Je koppelt wo-niveau aan kennis van en ervaring op het terrein van energievraagstukken en energie-economie, bij voorkeur ook met betrekking tot de gebouwde omgeving.
 • Je hebt affiniteit met het gebruiken van rekenmodellen.
 • Je hebt ervaring met het werken in een multidisciplinair team van wetenschappelijk opgeleide onderzoekers.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kunt ordelijk werken.
 • Je kunt aantoonbaar helder mondeling en schriftelijk in het Nederlands rapporteren over onderzoeksresultaten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de mogelijkheden om klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan en de uitdagingen die dat voor het energiesysteem biedt. Het gaat daarbij om hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau - nationaal, Europees en mondiaal - raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de technologische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en een systeembenadering spelen hierbij een belangrijke rol.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. P. Koutstaal

06-12111627

De heer dr. P. Boot

070-3288720

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-46062839

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Concern Chief Information Security Officer (CISO) IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Economie en Zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats De Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon