Beoordelaar Bestuursrechtelijke handhaving CITES

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu, Internationaal
 • Reageren voor 30 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220907_9
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Beoordelaar Bestuursrechtelijke handhaving Wet natuurbescherming CITES behandel en beoordeel je handhavingsverzoeken en meldingen aangaande CITES overtredingen en zet je zo nodig controleverzoeken uit bij o.a. de NVWA en werk je samen met de Douane. Je bereidt de schriftelijke besluitvorming voor, waaronder besluiten, beschikkingen, waarschuwingen en andere correspondentie. Op basis van de aangeleverde informatie analyseer je of er sprake is van een overtreding en bepaal je samen met de uitvoeringsexpert/coördinator welke handhavende maatregelen moeten worden genomen.

Als Beoordelaar Bestuursrechtelijke handhaving Wet natuurbescherming CITES ben je verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van het CITES-verdrag en daaruit voortvloeiende regelgeving ten aanzien van de beschermde soorten. Je bent belast met het zelfstandig beoordelen en analyseren van specifieke dossiers m.b.t. CITES. Hierbij heb je oog voor detail en nuance. Je bent in staat om maatwerk te leveren. Je behandelt handhavingdossiers, ondersteunt collega’s en je geeft signalen over risico's in de uitvoering door aan de coördinator en teammanager. Je voorziet de coördinator CITES van de benodigde informatie en komt met adviezen en verbetervoorstellen naar aanleiding van je behandelde zaken.

Verder ondersteun je bij de uitvoering van regelingen. Je denkt mee over de ontwikkeling en verbetering van werkprocessen van het team en je doet voorstellen voor verbetering van de uitvoering en regelgeving indien nodig. Je treedt als sparringpartner op voor de met de uitvoering belaste collega’s. Je geeft voorlichting en informatie over de CITES regelgeving aan collega’s, aanvragers en doelgroepen. Je voert overleggen met belanghebbenden. Bij dit alles werk je nauw samen met de uitvoeringsexpert en de coördinator van de regeling. Het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van besprekingen en het eventueel zorgdragen voor adequate verslaglegging van besprekingen behoort eveneens tot je takenpakket. Je onderhoudt contacten met de doelgroep, partners in de keten en afdelingen van RVO.nl, belanghebbenden en andere betrokken partijen om tot afstemming te komen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de functie van uitvoeringsexpert kom je terecht in het team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie. Dit team is onderdeel van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

De afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H) valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur, visserij, landbouw en dierenwelzijn. De maatschappelijke opgaven op deze beleidsterrein van LNV zijn groot. Door de uitvoering van onze opdrachten werkt V&H mee aan:

 • Behoud van natuur en biodiversiteit
 • Toekomstbestendige landbouw en visserij
 • Dierenwelzijn

We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein.

Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers wordt dat meegenomen.

Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontplooien en dat het werk met plezier gedaan wordt.

Het team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie is één van de uitvoerende teams binnen Vergunningen & Handhaving en gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke handhaving op het terrein van de natuurwetgeving (soortenbescherming: Wet Natuurbescherming, CITES-verdrag) en dierenwelzijn (Wet Dieren). Deze handhaving bestaat uit het beoordelen van rapporten van onderzoeken van handhavingspartners of eigen administratief onderzoek. Op basis van deze beoordeling wordt een passende bestuurlijke maatregel opgelegd, zoals waarschuwing of beschikkingen (last onder dwangsom en bestuursdwang).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kavita Hira-Tetar, manager

06-29469539

Nathalie Hoek, coördinator

06-21163919

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend MT-secretaris

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Contentcoördinator Agrarisch Niet Grondgebonden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon