Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beoordelaar EU-gebiedsfinanciering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 10 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20200203_9
 • Plaatsingsdatum 26 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Europese Unie heeft gebiedsgerichte financieringsfaciliteiten om duurzaamheid, productiviteit en economische groei te bevorderen. Daar zijn regels aan verbonden. Als beoordelaar EU-gebiedsfinanciering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht ondersteun jij de handhaving van de regels. Zodat de Nederlandse samenleving optimaal van de voorzieningen profiteert.

Als beoordelaar van de kernprocessen rond de EU-gebiedsfinanciering draag je bij aan activiteiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die tot doel hebben om ondernemers en beleidsmedewerkers verder te helpen. We werken onder meer mee aan de mondiale ontwikkelingsagenda van 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Binnen de directie Kernprocessen EU zetten wij ons samen in voor de diverse doelen in deze agenda. Denk aan duurzame landbouw en landbouwproductiviteit, duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën, en duurzame economische groei, consumptie en productie. Samen zorgen we voor:

 • het op peil blijven van de voedselvoorziening in Nederland;
 • de verdere uitbouw van de toppositie van onze landbouw;
 • meer investeringen in een krachtig en duurzaam ondernemend Nederland;
 • de verbetering van onze natuur- en leefomgeving door zowel in- als uitheemse dier- en planten soorten te beschermen;
 • een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater;
 • de verbetering van het dierenwelzijn.

Als beoordelaar zet jij je expertise in om ervoor te zorgen dat ondernemers en burgers de regels naleven. Je beoordeelt dossiers van ondernemers, burgers en organisaties op hun inhoudelijke en juridische inhoud en stelt vast of ze voldoen aan alle wetten, regels en afspraken. Eventuele afwijkingen leg je vast op een manier die maar voor één uitleg vatbaar is.

Omdat regelgeving en goede verslaglegging ingewikkeld kunnen zijn, doorloop je eerst een uitgebreid inwerktraject. Daarna ga je zelfstandig aan de slag, waarbij je altijd kunt terugvallen op ervaren collega’s. Je begint bij het team Gebiedsfinanciering 1 met het uitvoeren van opdrachten binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Van hieruit kijken we samen naar vervolgopdrachten, voorkeuren en opleidingsmogelijkheden.

De inhoud van je opdrachten en rollen wisselt. Je werkdomein spitst zich onder meer toe op Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationale Regelgeving. Denk aan de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit, wet- en regelgeving voor mest, Cites, in- en uitvoerregelingen, visserij, de Wet dieren en de Wet natuurbescherming. De opdrachten lopen vooral in de teams van de afdelingen Subsidies, Vergunningen en Bestuursrechtelijke Handhaving en Investerings- en Marktmaatregelen.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau en kennis van een of meer van de volgende gebieden: financiën, wetgeving, agrarische sector, diermanagement, biologie of natuur, en milieu.
 • Je hebt kennis van en ervaring in het raadplegen van informatie en het verwerken in systemen waar soms ook andere organisaties hun documentatie in verwerken.
 • Je kunt en wilt je verdiepen in de desbetreffende wet- en regelgeving, bent nieuwsgierig en wilt jezelf altijd blijven ontwikkelen.
 • Je hebt een heldere en adequate stijl van schrijven.
 • Je werkt zorgvuldig met oog voor het resultaat en de klant en vindt integriteit belangrijk in je werk.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren en vlot schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken en je een goed oordeel vormen op basis van argumenten.
 • Je bent bereid te reizen voor je werk naar verschillende werkplekken in het land.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst niet meer online zichtbaar zijn. Wil je voorkomen dat je de vacature later moet opvragen? Dan adviseren we je om deze te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Kernprocessen EU voert Europese en nationale regelingen uit, die voortkomen uit Europese regelgeving rond onder meer het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Vergunningverlening en dierziektebestrijding. Er zijn vijf afdelingen actief:

Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen
Voert in opdracht van (vooral) de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat een breed pakket aan maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. Deze zijn ruwweg in te delen in (niet-grondgebonden) subsidies en handhavingsmaatregelen en vooral gericht op de agro- en visserijsectoren.

Afdeling Vergunningen en Handhaving
Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vindt handhaving plaats op basis van de relevante geldende wetgeving. De medewerkers voeren ruim dertig regelingen uit die onder meer te maken hebben met dierenwelzijn, bescherming van bedreigde planten en diersoorten, de Wet natuurbescherming, de Natuurschoonwet en het verantwoord gebruik van meststoffen.

Afdeling Subsidies
Stimuleert, financiert en subsidieert de continuïteit van de landbouw en de visserijsector en daarmee de continuïteit van voedselvoorziening en leefbaarheid. Hierdoor is de afdeling een van de pijlers van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat onder een van de belangrijkste politieke vraagstukken: de huidige en toekomstige landbouwvisie, in relatie tot klimaatverdragen en geopolitieke en mondiale demografische ontwikkelingen.

Afdeling Uitvoeringskaders en Betaalorgaan
Is de spil tussen Europese wet- en regelgeving en de uitvoering op het gebied van de directie Kernprocessen EU. De afdeling is verantwoordelijk voor beleidsadvisering, het opstellen van bedrijfsregels en beoordelingskader en het monitoren daarvan.

Afdeling Certificeringsautoriteiten
De kerntaak van de afdeling Certificeringsautoriteiten is het beoordelen en conform regelgeving certificeren van betaalaanvragen van overheden en uitvoeringsorganen die Europese subsidies uitvoeren in Nederland. Het gaat om fondsen voor innovatie, visserij en sociaal-economische ontwikkeling. Ook voert de afdeling taken uit die zijn toegespitst op financieel-technische aspecten van de uitvoering van Interreg-fondsen. Dit is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling waarin partijen uit verschillende landen samenwerken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elien Boelen, Adviseur Werving & Selectie

06-25373748

Marco Weening, Teammanager

06-15072752

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Proces en Financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Auditor

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon