Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beoordelaar operationele programma's GMO Groenten en Fruit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot maximaal 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 12 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20190627_9
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen met onder meer subsidies. Als beoordelaar operationele programma’s ben je het aanspreekpunt voor een aantal producentenorganisaties in de tuinbouwsector. Zo help je de aangesloten ondernemers om hun kansen te vergroten en hun positie te versterken op de nationale en internationale markt.

Je maakt deel uit van het cluster Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit dat de regeling uitvoert met twee onderdelen: Erkenningen van Producentenorganisaties en Subsidies. Jij beoordeelt binnen vastgestelde kaders de ingediende operatonele programma’s, de wijzigingen daarop en de ingediende subsidieaanvragen voor de regeling GMO Groenten en Fruit van de aan jou toegewezen producentenorganisaties. Je vraagt daarvoor gegevens op en analyseert die. Eventueel ter plaatse heb je contact met de klanten. Je sluit de beoordeling af met een besluit dat je deugdelijk formuleert en vastlegt. Samen met het team stem je de beoordelingen onderling af. Met deze kennisintensieve opdrachten ben je het hele jaar rond bezig.

Daarnaast begeleid en beoordeel je rapportages van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over gehouden controles die leiden tot mogelijke bevindingen. Je levert input voor bezwaar-en beroepsprocedures. Bij gesignaleerde knelpunten in de dossiers zorg je voor een adequate afstemming tussen de verantwoordelijken op het niveau van beleid en uitvoering en lever je informatie ter voorbereiding van beleidsbeslissingen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau en maakt je snel kennis eigen op het gebied van relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en affiniteit met de tuinbouwpraktijk.
 • Je hebt een goed analyserend vermogen en gevoel voor cijfers en kostenefficiënt werken.
 • Je beschikt over een goed oordeelsvermogen en bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent flexibel, klantgericht, kunt goed samenwerken en neemt initiatief in het oppakken van cluster- of teambrede activiteiten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur tot maximaal 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In opdracht van voornamelijk de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat voert de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) een breed pakket aan maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. Deze maatregelen zijn ruwweg in te delen in subsidies en handhavingsmaatregelen en zijn vooral gericht op de agro-, agri- en visserijsector.

Door de samenvoeging van de afdelingen Marktordening, Agro- en Vissubsidies en Niet-grondgebonden Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 is per 1 mei 2017 de afdeling IMM ontstaan. Hier werken ongeveer 140 mensen. Alle onderliggende teams hebben als overeenkomst dat zij EU-beleid uitvoeren ten behoeve van de Nederlandse agro- en visserijsectoren. De uitvoering van deze activiteiten is ondergebracht in vijf teams:

 • In- en Uitvoerregelingen;
 • Marktordening en Fokkerijregelgeving;
 • Agro- en Vissubsidies;
 • Gebiedsfinanciering I;
 • Gebiedsfinanciering II.

Het cluster Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit is onderdeel van het team Marktordening en Fokkerijregelgeving dat uit ongeveer 24 medewerkers bestaat. Wij richten ons op de uitvoering van GMO Groenten en Fruit, schoolregelingen, marktordening Vlees, CO2-sectorregeling en de fokkerijregelgeving.

De lidstaten van de EU stimuleren de ontwikkeling van de land- en tuinbouw door gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector is er het cluster GMO Groenten en Fruit dat bestaat uit elf medewerkers. Dit zijn de doelstellingen van het cluster:

 • een duurzamere productie, die op de binnen- en buitenlandse markt concurreert;
 • het beperken van schommelingen in inkomens van telers als gevolg van crises op de afzetmarkt;
 • het verhogen van de consumptie van groenten en fruit;
 • de bescherming van het milieu door stimuleringsmaatregelen.

De EU geeft subsidies om deze doelstellingen te halen. Telers van groenten en fruit kunnen zich aansluiten bij een erkende producentenorganisatie (PO) die aan een aantal strenge criteria en voorwaarden moet voldoen om erkend te worden en te blijven. Een erkenning is voor de PO de basisvoorwaarde om een operationeel programma in te dienen dat recht geeft op subsidie van de EU.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening.

RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR, DLG en PIANoo ondergebracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Eline Beemsterboer, Teammanager

06-52471047

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Beoordelaar Erkenning GMO-Productenorganisaties

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur luchtvaart en innovatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Programma-adviseur voedselzekerheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon