Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beoordelaar / Projectbegeleider Agro & Vissubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (optie tot verlenging)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 28 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20200214_10
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen.

Zo werkt RVO.nl mee aan de mondiale ontwikkelingsagenda van 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld door de Verenigde Naties. Binnen de directie Kernprocessen EU werken wij samen mee aan diverse doelen in deze agenda. Denk daarbij aan; duurzame landbouw en landbouwproductiviteit, duurzaam gebruik maken van de oceanen en zeeën, maar ook duurzame economische groei, consumptie en productie.

Ons werk doet ertoe, ons werk zorgt er namelijk mede voor dat:

 • De voedselvoorziening in Nederland op peil blijft.
 • De toppositie van onze landbouw verder kan worden uitgebouwd.
 • Er investeringen plaatsvinden in een krachtig en duurzaam ondernemend Nederland.
 • Onze natuur- en leefomgeving worden verbeterd, omdat zowel inheemse als uitheemse dier- en plantensoorten worden beschermd.
 • Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbetert.
 • Het dierenwelzijn verbetert.

De afdeling Investerings- en marktmaatregelen zoekt een Beoordelaar Vissubsidies. Jij beoordeelt of de gemaakte kosten in het projectvoorstel subsidiabel zijn en of de projecten worden uitgevoerd conform het projectplan. Er wordt hierbij gekeken naar de voorwaarden van de regeling en EU conformiteit. Als Beoordelaar Subsidies heb je het overzicht over het project van verlening tot vaststelling. Vanaf goedkeuring voor verlening ben je contactpersoon voor zowel de aanvrager als de procescoördinator die jouw dagelijkse aanspreekpunt is. Je bent in staat zijn om veel financiële informatie (facturen, inkomsten, etc.) snel te kunnen scannen en beoordelen aan Europese regelgeving.

Als ervaren beoordelaar wordt je ingezet op de meer complexe beoordelingen. Dit vraagt een hoog kennisniveau op verschillende deelonderwerpen (o.a. redelijkheid van kosten, aanbestedingen, afschrijvingen). Daarnaast ben je als beoordelaar in staat om meerdere kaders gelijktijdig toe te passen. Op het moment dat het gaat om een groot dossier dan ben je in staat om een coördinerende of zelfs projectleidersfunctie te vervullen en zie je dat als een uitdaging. Het takenpakket zal zijn op het EFMZV (visfonds).

Binnen de directie Kernprocessen EU werk je als beoordelaar bij het team Agro- en Vissubsidies. In de toekomst zal er gekeken worden op welk kennisgebied je inzet nodig is of waar jij je verder in wilt ontwikkelen en welke opleidingsmogelijkheden daarbij passen. Als de opdracht erom vraagt, ben jij de beoordelaar die flexibel inzetbaar is op andere opdrachten.

De inhoud van de opdrachten en de rollen die je daarbij krijgt wisselen. Je werkdomein varieert o.a. op het kennisgebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationale Regelgeving. Te denken valt aan de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit, Mest wet- en regelgeving, Cites, In- en uitvoerregelingen, Visserij, wet Dieren en Wet natuurbescherming. De opdrachten bevinden zich vooral in de teams van de afdelingen Subsidies, Vergunningen & Bestuursrechtelijke Handhaving (V&H) en Investerings- en Marktmaatregelen (IMM).

Functie-eisen

Je werkt zorgvuldig en met oog voor detail, want soms luistert het beoordelen zeer nauw. Als beoordelaar moet je je kunnen, en ook willen, verdiepen in de desbetreffende wet- en regelgeving. Ook heb je vaak meerdere aanvragen tegelijk lopen, dus je bent een goede planner die niet snel het overzicht verliest. Je nieuwsgierigheid helpt je om jezelf steeds (verder) te ontwikkelen en dat combineer je met een flexibele instelling. Als ervaren medewerker enthousiasmeer je anderen en neem je ze mee in het bereiken van resultaten.

Daarnaast:

 • Beschik je over HBO werk- en denkniveau en heb je daarnaast kennis van óf financiën, óf juridische, óf de agrarische sector, óf diermanagement, óf biologie of natuur en milieu.
 • Heb je een heldere en adequate stijl van schrijven.
 • Heb je kennis en ervaring in het raadplegen van informatie en verwerken in systemen waar soms ook andere organisaties hun documentatie in verwerken.
 • Ben je bereid te reizen voor je werk, naar verschillende RVO werkplekken in het land.
 • Sterke teamspeler, die ook zelfstandig besluiten kan nemen.
 • Sterke persoonlijkheid die kan omgaan met weerstand en tegengestelde belangen.
 • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Snel, zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.
 • Affiniteit met natuur en/of dierenwelzijn.

Competenties:

 • Analyseren: je beschikt over het vermogen om vraagstukken/problemen van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te geven. Je probeert hierin assertief te handelen.
 • Oordeelsvorming: je vormt je een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen. Je houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden of tegenstrijdigheden. En zo nodig weeg je beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van relevante criteria, en schat je de toepasbaarheid realistisch in.
 • Resultaatgerichtheid: je stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op je eigen taakgebied/project, je komt afspraken na en haalt deadlines en onderneemt gericht acties om het gestelde doel te bereiken.
 • Klantgerichtheid: jij geeft hoge prioriteit aan een goede dienstverlening t.b.v. onze klanten en ketenpartners.
 • Integriteit: jij bent onkreukbaar en eerlijk.
 • Plannen en organiseren & Samenwerken: je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en eventueel anderen. Je komt met een plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken en maakt realistische inschattingen. Je werkt samen met anderen, stelt hulpvragen aan anderen en stemt tijdig af met experts of met de keten om tot goede conclusies of afstemming te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (optie tot verlenging)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat u de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij u deze te downloaden en te bewaren.

 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kernprocessen EU voert Europese regelingen uit en nationale regelingen die voortkomen uit Europese regelgeving. Bijvoorbeeld de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Vergunningverlening en dierziektebestrijding. Binnen KPEU zijn er 5 afdelingen:

 • Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen

In opdracht van (vooral) de ministeries van LNV en EZK voert de afdeling IMM een breed pakket aan maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. Deze maatregelen zijn ruwweg in te delen in (niet-grondgebonden) subsidies en handhavingsmaatregelen en zijn vooral gericht op de agro - en visserijsectoren.

 • Afdeling Vergunningen en Handhaving 1 & 2

Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vindt handhaving plaats op basis van de relevante geldende wetgeving.

De medewerkers van de afdeling Vergunningen & Handhaving voeren ruim 30 regelingen uit die onder andere te maken hebben met dierenwelzijn, bescherming van bedreigde planten en diersoorten, Wet Natuurbescherming, Natuurschoonwet, Visserij en het verantwoord gebruik van meststoffen.

 • Afdeling Subsidies

De afdeling Subsidies EU stimuleert, financiert en subsidieert de continuïteit van landbouw en landschap en daarmee de continuïteit van voedselvoorziening en leefbaarheid. Hiermee is Subsidies EU één van de EZK-en LNV pijlers onder één van de belangrijkste politieke vraagstukken: de huidige en toekomstige Landbouwvisie, in relatie tot klimaatverdragen respectievelijk geopolitieke en mondiale demografische ontwikkelingen.

 • Afdeling Uitvoeringskaders & Betaalorgaan

De afdeling Uitvoeringskaders & Betaalorgaan is de spil tussen Europese wet- en regelgeving en de uitvoering op het gebied van Kernprocessen EU. Uitvoeringskaders & Betaalorgaan is verantwoordelijk voor beleidsadvisering, het opstellen van bedrijfsregels en beoordelingskader en het monitoren daarvan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen! 

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Elien Boelen, Adviseur Werving en Selectie

06-25373748

Mevrouw Carin Bobeldijk, Teammanager Agro- & visssubsidies

06-21839481

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Uitvoeringsspecialist subsidie- en financieringsinstrumenten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieel adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teammanager klantteam Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon