• Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 26 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 479270
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Nederlandse krijgsmacht moet altijd kunnen beschikken over betrouwbaar materieel zodat militairen hun opdrachten kunnen uitvoeren. Is er een beproeving aan een (wapen)systeem? Dan is het eerst belangrijk om de wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart te brengen. Als beproevingsanalist in Leusden help jij ons bij die verantwoordelijke taak.

Jij ondersteunt potentiële opdrachtgevers en levert een inhoudelijke bijdrage aan het verwerven van de onderzoeksopdrachten. Je adviseert mogelijke opdrachtgevers over het nut of de noodzaak van het uitvoeren van onderzoeken. Dit in het kader van de minimalisatie van het aanschafrisico én ter optimalisatie van het instandhoudingsproces, bijvoorbeeld in het kader van modificaties aan materieel. Je adviseert mogelijke opdrachtgevers ook over onderzoekstechnische mogelijkheden van het Materieellogistiek Commando Land of gespecialiseerde instituten en bedrijven. Ook adviseer je of het onderzoek het beste door Defensie kan worden verricht of dat het moet worden uitbesteed.

Je ondersteunt opdrachtgevers in het formuleren van hun onderzoekbehoefte en analyseert die behoefte. Het doel daarbij? Om te kunnen bepalen welke proeven moeten worden uitgevoerd om de gewenste informatie te produceren. Hiertoe overleg je met de verschillende materiedeskundigen binnen de producteenheid. Jij formuleert de doelstelling en stelt een onderzoeksanalyse op. Vervolgens ondersteun je de onderzoeksleiders en clusterhoofden bij de totstandkoming van het onderzoeksplan.

Als beproevingsanalist is het in goede banen leiden van de onderzoeksopdrachten ook een belangrijk onderdeel van jouw takenpakket. Je adviseert de onderzoeksleiders en clusterhoofden over de uitvoering van onderzoeken en de interpretatie van de resultaten. En je adviseert de opdrachtgevers over de consequenties voor materieelverwervings- en instandhoudingsprojecten die voortvloeien uit de verkregen onderzoeksresultaten. Het hoofd van de producteenheid Technologie adviseer je over de prioriteitstelling van onderzoeken. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van onderzoeksparagrafen van programma-van-eisendocumenten. De bijdragen hieraan door de materiedeskundigen coördineer jij.

Verder coördineer je de uitbestedingen van opdrachten. In het overleg met materiedeskundigen van de producteenheid selecteer je bedrijven en instanties die in aanmerking komen voor de uitbestedingsopdracht. Je voert overleg over gebruikte methoden en technieken en de wijzen van kwaliteitsborging. En in overleg met de opdrachtgever en deskundigen formuleer je de opdracht voor het uitvoerende bedrijf of instantie. Je bewaakt de uitvoering, registreert de voortgang en evalueert de resultaten. En je ondersteunt de opdrachtgever bij het interpreteren van de resultaten van de uitbestede onderzoeken.

Tot slot adviseer je het hoofd van de stafgroep en het hoofd van de producteenheid over de strategische ontwikkeling van de onderzoekscompetenties van de producteenheid en onderzoeksmethoden en -technieken.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma werktuigbouwkunde, voertuigtechniek of natuurkunde.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met (vergelijkbare) projecten binnen of buiten Defensie dan wel je hebt ervaring met (het leiden van) onderzoeksopdrachten.
 • Ervaring binnen Defensie is gewenst.
 • Je bent analytisch sterk; uit een complex vraagstuk kun jij de kernvraag halen.
 • Je hebt een initiatiefrijke houding, vooral als het gaat om de ontwikkeling van de producteenheid op het gebied van beproevingen en het ‘zien’ van nieuw werk.
 • Je kunt je integer opstellen; dit is vooral belangrijk met het oog op het veelvuldige contact met (toekomstige) leveranciers van Defensie.
 • Je kunt de verantwoordelijkheid nemen voor de opdrachten die je binnenhaalt.
 • Je kunt duidelijk communiceren op verschillende niveaus, zowel richting de opdrachtgever als de leveranciers én intern richting de uitvoerende collega’s.
 • Je bent in staat om je eigen netwerk te creëren en voortdurend uit te breiden; dit is relevant met het oog op de acquisitie van nieuwe opdrachten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.727 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Techniek is onderdeel van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo). Wij leveren op de afgesproken tijd de door de klant gevraagde kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen de afgesproken kosten en binnen de kaders van dienstverleningsovereenkomsten. Die producten en diensten bestaan uit het correctief en modificatief onderhoud van systemen (desnoods op locatie) en aan bestaande componenten. Ook ontwikkelen we nieuwe systemen en producten. Bovendien leveren we technische expertise en ondersteunen we missies.

Naast technische werkzaamheden en het kwalitatief deskundig beantwoorden van onderzoeksvragen houden wij ons ook bezig met ondersteunende werkzaamheden zoals productiebesturing, projectmanagement, werkvoorbereiding, planning en technisch kennismanagement.

Producteenheid Technologie
Gereed voor inzet, altijd, overal ter wereld, onder alle omstandigheden… Dat is de Nederlandse krijgsmacht. Dat kan alleen als de militairen beschikken over betrouwbaar materieel waarmee ze hun opdracht kunnen uitvoeren. De producteenheid Technologie speelt daarbij een belangrijke rol!  

Met een unieke combinatie van mensen en middelen zorgen wij dat de krijgsmacht beschikt over de juiste landsystemen voor elke missie. Daarvoor onderzoeken we of gebruikt en nieuw materieel voldoet aan de eisen van de gebruikers. Als deze eisen door veranderende omstandigheden wijzigen, ontwikkelen en ontwerpen onze technici passende modificaties en assisteren ze bij de productie daarvan. Daarnaast zoeken we uit of en hoe goed het materieel te onderhouden is, ook in operationele omstandigheden. Onze experts beschrijven dat daarna zorgvuldig voor de toekomstige gebruikers.

De ongeëvenaarde kennis en ervaring met landsystemen dankt de producteenheid Technologie aan de langdurige inbedding binnen de Koninklijke Landmacht. Onze experts – zowel burgers als militairen – beschikken over jarenlange ervaring met militair materieel, ook tijdens een daadwerkelijke inzet. Hoewel onafhankelijk van de industrie, zijn we door steeds nauwere samenwerking goed op de hoogte van de kennis en kwaliteiten die de markt bezit. We vullen dat aan met onze eigen specifieke kwaliteiten.

Groep Analisten
Voordat er daadwerkelijk een beproeving aan een (wapen)systeem wordt uitgevoerd is het zaak om de wensen en eisen van de opdrachtgever(s) in kaart te brengen. Dit is bij uitstek het werk van de groep Analisten.

Wij helpen de opdrachtgever om het programma van eisen goed te formuleren. Dit programma vormt het uitgangspunt van het beproevingsplan. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor:

 • het leveren van input voor het programma van eisen;
 • het verwijzen naar en toepassen van de juiste normen;
 • het meetbaar formuleren van eisen voor het kwalificatieproces;
 • het schrijven van een beproevingsanalyse op basis van een programma van eisen;
 • een ontwerp of een product met als doel het minimaliseren van de belangrijkste risico’s.

Bij de uitvoering van de beproeving functioneren we als intermediair tussen de opdrachtgever en de uitvoerders van de beproeving, test, kwalificatie of verificatie. Verder staan we in verbinding met de groep Operationele Proeven van het cluster Operationeel Onderzoek, en de groep Degelijkheid van het Cluster Technisch Onderzoek. Daarmee wordt het integrale karakter van de producteenheid Technologie benadrukt.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C.J.A.M. van Ginneken, Beproevingsanalist/ H Stafgroep PE Technologie

06-22510937

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw I. Janssen Lok, P&O adviseur afdeling techniek

06-10296982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeemintegrator

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectwerkvoorbereider

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Architect

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon