Beslismedewerker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 6
 • Contractduur Bepaalde tijd met uitzicht naar op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2022/633
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN) meerdere vacatures voor de functie van Beslismedewerker (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

Dit is een herhaalde oproep, deze vacature is eerder opengesteld als onderdeel van de landelijke werving voor Beslismedewerker.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, bij hun gezin zijn of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt voor de IND veelzijdige vraagstukken met zich mee en vraagt om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving. Kernwoorden voor de directie RVN: inhoudelijke deskundigheid in een digitaliserende omgeving, waarbij elke klant de aandacht krijgt die hij nodig heeft.

Wat ga je doen?

Je gaat beslissen op bezwaarprocedures met betrekking tot visum kort verblijf. De functie van beslismedewerker bestaat uit verschillende onderdelen:

Beslissen in eerste aanleg
Je taak is het behandelen van zaken die complex kunnen zijn omdat je Europees beleid in acht moet nemen. Je controleert of je alle relevante informatie hebt en doet eventueel nader onderzoek om de informatie te completeren. Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun klanten.

Beslissen in vervolgprocedures
Je taak is het behandelen van vervolgprocedures. Op basis van het dossier en jouw juridisch-inhoudelijke analyse, beslis je in bezwaarzaken. Je kunt optreden als voorzitter of secretaris van een hoorcommissie die zich over een bezwaarzaak buigt. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s (soms toets je de beslissing van een collega) en met ketenpartners (zoals gemeenten en andere overheidsinstellingen) en verstrek je informatie aan klanten en hun klanten.

Als Beslismedewerker signaleer en analyseer je waar nodig feiten, gegevens en ontwikkelingen die van belang zijn bij het opstellen van beleid en rapporteer en adviseer je hierover aan de operationeel manager. Ook draag je zelfstandig bij aan de juiste en uniforme uitvoering van de Visumcode, de Vreemdelingenwet in het algemeen en het en het (Schengen)beleid ten aanzien van visum kort verblijf in het bijzonder.

Als beslismedewerker ben je in staat om de juiste informatie te selecteren uit verschillende bronnen en kun je onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. Je weet een logische structuur aan te brengen in de veelheid aan informatie en weet belangen af te wegen. Op basis van de beschikbare informatie durf je knopen door te hakken en lukt het je om beslissingen kort en bondig te formuleren en goed te onderbouwen

Bij voldoende ervaring wordt ook van je verwacht dat je nieuwe collega’s gaat begeleiden.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening. Behalve de vijf klantgroepen is per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Klantgroep EU & Visa
Iedere burger van de Unie heeft het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. We beslissen onder andere op aanvragen van Unieburgers en hun familieleden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en aanvragen op grond van andere verdragen en richtlijnen zoals het Associatiebesluit 1/80 en het arrest Chavez. De klantgroep EU kenmerkt zich door een dynamisch werkveld, waarbij sprake is van een relatief hoge mate van beoordelingsvrijheid en de impact van jurisprudentie een grote rol speelt. De besliswerkzaamheden worden zowel in eerste aanleg als in bezwaar uitgevoerd.
Onderdeel van de klantgroep EU is ook de Visadienst. De beslismedewerkers behandelen alle bezwaarschriften tegen visumweigering. Het gaat over visa voor verblijf korter dan 3 maanden die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden afgewezen. Ook worden intrekkingen en (niet)verlengingen van visa beoordeeld.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anco Dams, Manager Klantgroep EU, team 7

06–50169461

Sunita Gobardhan, Manager Klantgroep EU, team 6

06–50157441

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jessica Khamis, Senior Adviseur Werving en Selectie/Recruiter

06-29658382

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur (Data) Kwaliteit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon