• Den Bosch  -  route
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • 10 werkplekken
Kenmerk: IND DB/AB/2024/1626, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is voor de directie Asiel en Bescherming voor de locatie Den Bosch op zoek naar meerdere collega's Beslismedewerker Nareis (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10). In de basis start je met een tijdelijk contract, dat we na een jaar bij voldoende functioneren graag omzetten in een vast contract.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat tijdens de eerste vier weken opleiding je fulltime op locatie Den Bosch aanwezig bent. Vervolgens op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen en is nu meer dan ooit actueel. Mensen vragen om bescherming, zoeken hereniging met gezinsleden, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen graag Nederlander worden. De migratievraagstukken van vandaag vragen om weloverwogen beslissingen waarbij de menselijke maat voorop staat. Help jij ons land om die te nemen? Wij zoeken meerdere doortastende professionals die zich thuis voelen in een dynamische werkomgeving, belangen goed tegen elkaar kunnen afwegen en een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Wat ga je doen?

“In een typische week zie je als beslismedewerker nareis de halve wereld aan je voorbijkomen, van Syrië tot Colombia en van Oekraïne tot Libië. Al die verschillende achtergronden en culturen zorgen ervoor dat het werk blijft boeien, geen dag is hetzelfde. Deze functie vergt dan ook niet alleen kritisch denkvermogen en brede kennis, maar vooral ook een open blik en gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de wereld waarin wij leven, rekening houdend met de menselijke maat." Maltie, Hoor- en Beslismedewerker.

Wat de functie zo leuk maakt:

Als beslismedewerker opereer je in het hart van de Nederlandse nareisprocedure. Van het voeren van een gehoor tot veelal het sturen van een definitieve beslissing: je bent van begin tot eind betrokken bij de afhandeling van nareisaanvragen van mensen uit de hele wereld. Daarmee leer je niet alleen veel over de snel veranderende wereld om je heen, maar heb je ook grote maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid. In een hecht team werk je aldoor met inhoudelijke kaders én de menselijke maat, waarbij je een grote – maar eervolle – verantwoordelijkheid draagt. Dat is waarom deze functie zo blijft boeien: je werk doet ertoe, iedere dag opnieuw.

Ben je benieuwd naar het werk van je toekomstige collega's? Klik op de onderstaande link!

'Wij zijn de IND', algemene informatie over het werk van de IND: https://www.youtube.com/watch?v=ur8uE4gjj_4

Werken op de verschillende locaties binnen de IND is werken in een boeiende omgeving, waar samenwerken, inspelen op snel veranderende omstandigheden en natuurlijk werkplezier hand in hand gaan.

Jij voert het gesprek, houdt de regie en rapporteert ondertussen. Je beheert een groot aantal dossiers tegelijkertijd. Voor al deze zaken houd je nauwkeurig de administratie bij en verstrek je informatie aan vreemdelingen en hun vertegenwoordigers over de procedure.

Je beslist daarnaast op aanvragen of bezwaarschriften. Je controleert digitaal of dossiers volledig zijn en laat eventueel nader onderzoek doen. Denk aan DNA-onderzoeken, documentonderzoeken en onderzoeken naar misbruik, misdaden, of criminele activiteiten. Het dossier analyseer je op inhoudelijke aspecten, waarbij je gebruik maakt van zowel vreemdelingrechtelijke bepalingen als informatie uit het land van herkomst. Je scheidt hoofd- en bijzaken, je weegt belangen tegen elkaar af en formuleert op basis van de beschikbare informatie een beslissing die goed gemotiveerd is.

Een correcte en tijdige verwerking van alle informatie in ons geautomatiseerd systeem is erg belangrijk in jouw werk. Net zoals een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met collega's en ketenpartners. Je kijkt over de grenzen van je eigen taken heen en je neemt je verantwoordelijkheid binnen de asielketen. Er wordt een flexibele inzet van je verwacht die niet per definitie wordt begrensd door een directie, afdeling, werksoort of team waar je als medewerker formeel werkzaam bent. In verband met ontwikkelingen op Europees niveau kan het zijn dat je af en toe voor je werk naar het buitenland gaat.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Het horen van de vreemdeling, zijn/haar familieleden en beslissen op asiel- en/of nareisaanvragen;
 • Een positieve bijdrage leveren aan het team en de teamdoelstellingen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie A&B beslist over asielaanvragen, over zaken waarin mensen met een asielstatus familieleden naar Nederland willen laten overkomen, en over herbeoordelingen van vergunningen. We gaan op een professionele, doelmatige en respectvolle manier te werk om onze klant duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Tijdig en zorgvuldig beslissen: daar draait het om. Daarom vinden we het belangrijk dat we de klant en de (asiel)keten goed kennen, en werken we met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. We werken dan ook nauw samen met partners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving

Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving van de huidige situatie naar opvang in de regio. Mede daarom wordt in Europees verband toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen we bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen

Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: we willen de klant sneller en beter van dienst zijn én we willen het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het behalen van dit doel.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sacha Vissers, manager Nareis 06-11706904

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mirjam Koolen, senior Adviseur Werving en Selectie 06-27437858

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon