Bestuurder bij Centrale Raad van Beroep

Centrale Raad van Beroep

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 18 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 5614-7441-2019170
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk.De Rechtspraak zorgt voor integere,tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters.De Rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht.

De uitdaging

Bedrijfsvoeringthema’s die de komende jaren binnen de Rechtspraak en de Centrale Raad van Beroep de meeste aandacht vergen zijn: het wegwerken van werkvoorraden, verkorting van doorlooptijden, digitalisering, huisvesting, organisatieontwikkeling, innovatie, personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid, beheersbare werkdruk, vitaliteit, diversiteit, inclusiviteit, arbeidsmarktcommunicatie) en evenwicht in financiële baten en lasten. Deze onderwerpen en uitdagingen die wij daarbij de komende jaren voor de Centrale Raad van Beroep en de gehele Rechtspraak zien, vragen de navolgende bijzondere competenties en vaardigheden van het niet-rechterlijk bestuurslid.

Centrale Raad van Beroep, hier hebben we je nodig

Het niet-rechterlijk bestuurslid maakt deel uit van het collegiaal gerechtsbestuur en is daarin complementair ten opzichte van de andere bestuursleden. Zij/hij bestuurt in nauwe samenwerking met de president en het rechterlijk bestuurslid de Centrale Raad van Beroep. De bestuursleden handelen in het bestuur vanuit gelijkwaardigheid, collegialiteit en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het dagelijkse werk ligt de nadruk op de eigen portefeuilles, die elkaar soms kunnen overlappen en afstemming en samenwerking vragen. Tot de portefeuilles van het niet-rechterlijk bestuurslid behoren onder andere de aandachtsgebieden:

* HRM (personeelsbeleid)

* informatievoorziening en digitalisering

* business control

* huisvesting

* bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning

* veiligheid en beveiliging en

* de administratie.

Organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, de balans tussen ruimte nemen en ruimte geven en besluitvaardigheid zijn bij dit alles van belang.

Korte omschrijving van de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Er zijn ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners werkzaam.

De CRvB heeft oog voor een goede balans tussen organisatiedoelen en de menselijke maat. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig, vitaal, inclusief en veilig werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers. De CRvB kent drie werkstromen: de werkstroom Bijstand, de werkstroom Sociale Verzekeringen en de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen, Sociale Voorzieningen en Internationale Kamer (AVI). De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau.

De CRvB werkt in het besef dat de samenleving hoge eisen stelt aan (de organisatie van) de rechtspraak. Die eisen veranderen; het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen past bij ons streven naar hoogwaardige kwaliteit. Daarbij past ook het benutten van goede mogelijkheden tot innovatie (bijvoorbeeld digitalisering) en waar mogelijk verhoging van de efficiency.

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechtelijke colleges. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep als rechter in laatste instantie over door de wet toebedeelde appelzaken m.b.t. het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Daarnaast oordeelt de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige instantie over beroepen van rechterlijke ambtenaren en beroepen op grond van de wetten voor oorlogsgetroffenen.

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt plaats binnen vier werkstromen waar rechters, gerechtsauditeurs, juridisch medewerkers en administratief (juridisch) medewerkers samenwerken. Het Wetenschappelijk Bureau is belast met onder andere advisering en ondersteuning op het gebied van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing. Het Bureau ondersteuning bedrijfsvoering (BOB) zorgt voor de ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering.

Er zijn ruim 260 medewerkers in dienst.
De Centrale Raad van Beroep is gehuisvest op loopafstand van het Centraal Station Utrecht.

Centrale Raad van Beroep

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Centrale Raad van Beroep nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Container Platform Engineer

IVO Rechtspraak
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatie Analist / Ontwerper

IVO Rechtspraak
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Site Reliability Engineer

IVO Rechtspraak
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon