Bestuurder bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 • Stand­plaats Den Bosch
 • Contractduur Bij Koninklijk Besluit voor een duur van zes jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €6.298 - €8.599
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 11 juli
 • Vacaturenummer 5614-8621-2024450
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk.De Rechtspraak zorgt voor integere,tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters.De Rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht.

Vacature: niet-rechterlijk bestuurslid Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zoekt een verbindende en daadkrachtige bestuurder met kennis van bedrijfsvoering, oog voor de ontwikkelingen in de Rechtspraak en speciale aandacht voor de bijzondere positie van de appelcolleges.

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch

De Rechtspraak staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Snelle maatschappelijke veranderingen vragen om rechtspraak die tijdig daarop kan inspelen en die haar functie in de samenleving kan blijven vervullen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wil onder het motto ‘modern vakmanschap’ nadrukkelijk bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in de Rechtspraak.

Het niet-rechterlijk bestuurslid

Het niet-rechterlijk bestuurslid werkt binnen het collegiale bestuur samen met de president en het rechterlijk bestuurslid. De bestuursleden stellen samen het beleid vast. De bestuursleden hebben elk hun eigen aandachtsgebieden. Die van het niet-rechterlijk bestuurslid zijn onder meer business control, ICT, HRM gerechtsambtenaren en huisvesting. Ook geeft zij/hij sturing aan het begrotingsproces.

Zij/hij is daarnaast eerste aanspreekpunt voor het team bedrijfsvoering & bestuursondersteuning en het team familie- en jeugdrecht.

De gerechten binnen de Rechtspraak werken op landelijk niveau nauw samen. Recent is door het overleg van niet-rechterlijk bestuursleden de visie op bedrijfsvoering vastgesteld. Van het niet-rechterlijk bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij mede vorm geeft aan het landelijk beleid en daar zo nodig het voortouw in neemt.

Het niet-rechterlijk bestuurslid is letterlijk en figuurlijk zichtbaar, aanspreekbaar, communicatief sterk en heeft gevoel voor humor. Zij/hij heeft oog voor het welzijn van de individuele medewerker. Het niet-rechterlijk bestuurslid vervult een ambassadeursrol om het hof als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te profileren.

Samen met de andere bestuurders is het niet-rechterlijk bestuurslid in staat om de balans te vinden tussen het sturen op resultaat (als bestuurder) en het respecteren van het rechterlijk domein van de rechterlijke ambtenaren en de professionele standaarden die zij hanteren, alsmede tussen lokale en landelijke taken en verantwoordelijkheden.

Gevraagde kwaliteiten
Het niet-rechterlijk bestuurslid:

 • heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, in het bijzonder financiën, planning en verantwoording, processen en (ICT-)systemen. Ook kennis van en affiniteit met het thema duurzaamheid is van belang;
 • heeft affiniteit met het primaire proces in de Rechtspraak en (ontwikkelt) een eigen visie op de Rechtspraak en het gerechtshof als hoger beroepsinstantie;
 • werkt samen, inspireert medewerkers en zoekt input en draagvlak binnen de organisatie voor beslissingen;
 • beschikt over veranderkracht en is in staat medewerkers mee te krijgen in veranderingen. Zij/Hij bevordert een klimaat van continue verbetering, ontwikkeling en innovatie;
 • heeft durf en daadkracht; heeft het lef om tegen de stroom in te gaan. Toont leiderschap;
 • heeft humor en kan relativeren;
 • staat voor haar/zijn mensen, is betrokken bij haar/zijn medewerkers in alle lagen van de organisatie en is benaderbaar, open en transparant; kan luisteren en vertrouwen geven; heeft aandacht en maakt tijd voor medewerkers. Is (fysiek) zichtbaar. Is een verbinder zowel intern als extern;
 • is communicatief vaardig (intern en extern) en is in staat de visie van het gerechtshof en de Rechtspraak uit te dragen;
 • kan een brug slaan tussen de landelijke ontwikkelingen en de lokale belangen;
 • combineert mensgericht leiderschap met resultaatgericht leiderschap; kan en durft door te pakken;
 • heeft uitgebreide relevante ervaring in het besturen van een organisatie, waarvan een aantal jaren buiten de Rechtspraak.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Organisatie

Het Bossche hof is met ongeveer 250 medewerkers een klein en compact gerechtshof. Ons werkgebied strekt zich uit over de 3 zuidelijke provincies. Jaarlijks behandelt het hof zo’n 10.000 zaken in hoger beroep: belastingzaken, familiezaken, handelszaken en strafzaken. De behandeling van deze zaken gebeurt in de afdelingen civiel recht en strafrecht en in het team belastingrecht. Een klein team bedrijfsvoering zorgt voor beleid, advies en uitvoering. De dagelijkse leiding van het hof is in handen van team- en afdelingsvoorzitters. Meer op afstand opereert een 3-koppig bestuur. Het gerechtshof is gehuisvest in het Paleis van Justitie, gelegen achter het centraal station van ’s-Hertogenbosch en op loopafstand van het gezellige, oude centrum van de stad.

Modern vakmanschap

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wil met modern vakmanschap bijdragen aan snelle, deskundige en tijdige appelrechtspraak. De kwaliteiten en competenties van onze medewerkers zijn essentieel voor het realiseren van onze doelen. Het hof geeft daarom ruim baan aan de professional, we stimuleren kwaliteit en investeren in (persoonlijk) leiderschap. Het hof staat pal voor rechterlijke onafhankelijkheid en juridische excellentie. Tegelijk willen we efficiënt werken en leggen we ons oor te luisteren in de samenleving. Het hof zoekt hiervoor de verbinding met ketenpartners, burgers, media en de wetenschap.

Specialistische kennis delen

Het hof heeft de laatste jaren binnen de Rechtspraak en daarbuiten naam gemaakt met een eigen Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Om rechterlijke uitspraken op deze terreinen nog verder te verbeteren faciliteert het kenniscentrum rechters, raadsheren en gerechtssecretarissen in het land met juridische expertise. Het kenniscentrum is een vraagbaak en verbindt de rechtspraak met de wetenschap en kennisnetwerken buiten onze organisatie.

De hofmedewerker

Het hof streeft naar een cultuur waarin mensen positief en fair met elkaar omgaan en waar ook ruimte is om elkaar aan te spreken als dat nodig is. Het hof stimuleert medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. De medewerker van de toekomst is flexibel, heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en is gericht op samenwerken. Zijn deskundigheid is op peil en zijn blik is naar buiten gericht. Om toekomstige medewerkers kennis te laten maken met de rechtspraak in hoger beroep en in het bijzonder de cultuur van het Bossche hof kunnen scholieren en studenten stagelopen of werkervaring opdoen als buitengriffier.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gerechtshof 's-Hertogenbosch nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistente bestuur

Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) gerechtsjuristen / (senior) juridisch medewerkers belastingrecht

Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior gerechtsjurist / senior juridisch medewerker familie- en jeugdrecht

Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon