Bestuurder rechtbank Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €6.869 - €9.192
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 20 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 5614-7469-2019330
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. De Rechtspraak zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters. De Rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht. Ben jij de verbindende bestuurder die, met aandacht voor de rechtzoekende, richting geeft aan de verandering in de dynamische metropool Amsterdam?

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters. De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig, transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Rechtbank Amsterdam
Samen met twee collega-bestuurders, die rechter zijn, vorm je het bestuur en geef je collegiaal richting aan de rechtbank. Als enige niet-rechterlijke bestuurder ben je verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoeringsportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor Financiën en Control, waaronder coördinatie van het jaarplan en de interne begroting en verantwoordingscyclus (jaarrekening en jaarverslag), ICT, huisvesting en HRM.

Je neemt vanuit deze rol deel aan het landelijke strategisch bedrijfsvoeringsoverleg, hebt een actieve rol in verschillende landelijke overleggen en deelt informatie daarover in de organisatie. Je bent vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de stafdienst. Digitalisering in brede zin is de komende jaren een belangrijk onderwerp dat tot jouw portefeuille behoort.

Jaarlijks legt het bestuur aan de Raad voor de rechtspraak verantwoording af over de resultaten van het gerecht. Je bent en voelt je, samen met je collega-bestuurders, verantwoordelijk voor het functioneren van de rechterlijke ambtenaren en de gerechtsambtenaren, uitgezonderd de inhoud van de rechterlijke beslissingen en het daarmee samenhangende rechterlijke beleid.

Werken bij de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. We zijn net verhuisd naar de nieuwe rechtbank. Het werk laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein en interessante zaken, midden in de actualiteit. De rechtbank Amsterdam is als enige rechtbank in Nederland bevoegd om zittingen van de Internationale Rechtshulpkamer te behandelen. Ook coördineert de rechtbank Amsterdam de landelijke effectenleasekamer. De Netherlands Commercial Court maakt deel uit van de rechtbank Amsterdam. Mede in relatie tot de extra beveiligde rechtbank De Bunker heeft Amsterdam als enige rechtbank een eigen team Beveiliging, Bewaking en Vervoer in dienst.

Bij de rechtbank Amsterdam stellen we alles ten dienste van het rechtspreken om zo het beste te leveren voor rechtzoekenden, met medewerkers die werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. We willen een rechtbank zijn waar iedereen gezien en gehoord wordt. Dat betekent dat wij eraan hechten dat al onze medewerkers zich thuis voelen in de organisatie en iedereen zichzelf kan zijn. Diversiteit en inclusie helpen ons om hoge kwaliteit te leveren en een optimale werksfeer te bevorderen. Verschillen worden omarmd en zo versterken we elkaar. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ontwikkelingen die de komende jaren een rol spelen zijn: digitalisering, tijdige rechtspraak, de buurtrechter en werken volgens professionele standaarden.

We zien ook de meerwaarde van landelijke samenwerking en trekken op met de andere gerechten en de Raad voor de rechtspraak waar dat kan. Zo kunnen we de uitdagingen waar de Rechtspraak voor staat in gezamenlijkheid oppakken. Daar moet iedereen zijn/haar steentje aan bijdragen.

Rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de rechtbank het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Rechtspraak maakt samenleven mogelijk.

Werken in de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken, midden in de actualiteit.

Ons motto
Het motto van de organisatie is één rechtbank die het beste levert voor de rechtzoekende door professioneel te werken. De rechtbank Amsterdam wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is.

Ontwikkelingen die de komende jaren een rol spelen zijn digitalisering, minder financiële middelen, werken volgens professionele standaarden en nieuwbouw. Dit vraagt om flexibele medewerkers die gebruik maken van hun talent, eigenaarschap tonen en werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Rechtbank Amsterdam

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dorothea van Rijnen

020-7267272

Mariella Engels

020-7267272

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rechtbank Amsterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuurder bij Centrale Raad van Beroep

Centrale Raad van Beroep
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent strafrecht

Rechtbank Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur/projectmanager informatievoorziening

Rechtbank Oost-Brabant
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon