Bestuurlijk aanjager Green Deal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 8
 • Maand­salaris €6.530 - €8.889
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS23-899(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 27 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Het is dan ook belangrijk om alle bronnen die aan klimaatverandering bijdragen in beeld te hebben. Een daarvan is de zorgsector. Een sector waarin dagelijks tienduizenden mensen worden behandeld, verzorgd, verpleegd, begeleid of vormen van dagbesteding ontvangen. Daar is dagelijks veel materiaal voor nodig, variërend van (medische) hulp- en beschermingsmiddelen tot medicijnen en voeding. Dat alles gebeurt in meer dan 20.000 locaties van 1-mans-praktijk tot groot ziekenhuis die verwarmd worden en in sommige situaties een (zeer) energie-intensief karakter kennen. Meer dan een 1,3 miljoen mensen zijn dagelijks werkzaam in deze sector en verplaatsen zich daarvoor van en naar hun werk. De vervoersbewegingen van bezoekers komen daar nog bovenop. Van alle sectoren in Nederland draagt de zorgsector voor zo’n 7 procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Het is dan ook belangrijk om alle bronnen die aan klimaatverandering bijdragen in beeld te hebben. Een daarvan is de zorgsector. Een sector waarin dagelijks tienduizenden mensen worden behandeld, verzorgd, verpleegd, begeleid of vormen van dagbesteding ontvangen. Daar is dagelijks veel materiaal voor nodig, variërend van (medische) hulp- en beschermingsmiddelen tot medicijnen en voeding. Dat alles gebeurt in meer dan 20.000 locaties van 1-mans-praktijk tot groot ziekenhuis die verwarmd worden en in sommige situaties een (zeer) energie-intensief karakter kennen. Meer dan een 1,3 miljoen mensen zijn dagelijks werkzaam in deze sector en verplaatsen zich daarvoor van en naar hun werk. De vervoersbewegingen van bezoekers komen daar nog bovenop. Van alle sectoren in Nederland draagt de zorgsector voor zo’n 7 procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen.

In de zorgsector bestaat groot draagvlak voor verduurzaming. Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, willen (branche)partijen in de zorg een onomkeerbare transformatie realiseren naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Meerdere partijen uit de zorg hebben hierover met de Rijksoverheid afspraken gemaakt in de nieuwe Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (GDDZ3.0). Deze Green Deal wordt gedragen door de zorgsector in samenwerking met de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het secretariaat.

Een voorwaarde voor het succes van de Green Deal is het commitment van de betrokken partijen op bestuurlijk niveau. Een bestuurlijke regiegroep Green Deal Duurzame Zorg (hierna Regiegroep) voert de regie en de sturing op deze Green Deal. In de Regiegroep zitten bestuurders vanuit verschillende branche- en koepelorganisaties in en nauw betrokken bij de zorg en het ministerie van VWS. De Directeur-Generaal Curatieve Zorg van VWS is voorzitter van deze regiegroep.

In de Green Deal is afgesproken om een (bestuurlijk) aanjager uit de sector aan te stellen “die de partijen in de regiegroep aanspreekt op voortgang en uitwerking van de afspraken en zowel binnen als buiten de zorg het verduurzamen van de zorg kan aanjagen en partijen kan enthousiasmeren en overtuigen zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorg” (artikel 7 lid c).

In dit kader zoekt het ministerie van VWS een (Bestuurlijk) Aanjager Green Deal Samen werken aan duurzame zorg die dit voor een periode van 2 jaar, voor maximaal een dag per week gaat doen. Deze periode kan worden verlengd met maximaal 1 jaar.

Wat ga je doen als bestuurlijk aanjager Green Deal

Jij zet je in voor verduurzaming van de zorg, kent het zorgveld goed en hebt hierin een breed netwerk. Deze ervaringen kun je inzetten voor de vraagstukken die we verwachten en waarvoor de inzet van een (bestuurlijk) aanjager gewenst is. Bij het adviseren over dergelijke vraagstukken is het van belang dat je in staat bent om onafhankelijk en professioneel te adviseren in een breed krachtenveld en dit niet conflicteert met je andere werkzaamheden. De zorgsector kent namelijk vele stakeholders, diverse sectoren en organisaties met verschillende omvang. Gelet op dit krachtenveld, zijn we in de persoon van een (bestuurlijk) aanjager op zoek naar een verbinder die expert is op het terrein van het verduurzamen van de zorg en die een eigen positie inneemt naast de bestaande partijen.

Je begeleidt, ondersteund door het secretariaat van de Green Deal, als neutrale partij de regiegroep bij het voeren van de regie en sturing op de uitvoering. Jij rapporteert aan de voorzitter van de regiegroep en neemt de voorzitter en de regiegroep regelmatig mee bij de voortgang op de volgende activiteiten:

 1. het zicht hebben op en aanjagen van de uitvoering van de afspraken in de Green Deal en de onderlinge samenwerking door te stimuleren, te inspireren en te verbinden.
 2. het gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren aan de (voorzitter van de) Regiegroep over de voortgang van de uitvoering en andere ontwikkelingen die direct of indirect van belang zijn voor de uitvoering.
 3. het aandragen van geleerde punten ten behoeve van de opschalingsmogelijkheden alsmede het signaleren van knelpunten in de praktijk door bijvoorbeeld wet- en regelgeving inclusief mogelijke oplossingsrichtingen.
 4. het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de Green Deal en het strategisch positioneren van de uitvoering van de Green Deal en het verduurzamen van de zorg(sector) in het krachtenveld van het landelijk klimaatbeleid.
 • Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau, bent een aansprekend leider met ruime (bestuurlijke) ervaring die partijen op bestuurlijk niveau kan betrekken en binden aan de uitvoering van de Green Deal en zich zelf ook wil verbinden aan het realiseren van die doelen.
 • Je hebt affiniteit met het bredere klimaatbeleid in Nederland en duurzame zorg in het bijzonder. Kennis over verduurzaming van de zorgsector is een pré.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, hebt begrip voor de Haagse dynamiek en voor de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen in de zorgsector. Je kunt goed analyseren en mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren.
 • Je bent een verbinder en in staat om binnen en buiten de sector het belang van verduurzaming (van de zorg) voor het voetlicht te brengen, zowel voor het bereiken van de nationale klimaatdoelen als voor het verbeteren van de (volks)gezondheid.

Competenties:

 • Onafhankelijkheid
 • Betuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewust
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.530 Max. €8.889 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 8
 • Maximaal aantal uren per week 8

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews in week 14 te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?

Meer over de functiegroep Strategisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

L.M.N. Kroon

06-52527027

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS talent center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur arbeidsmarkt Noord-Holland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch beleidsadviseur Regie Informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regioadviseur arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon