• Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1154596
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Door de uitkomsten van de commissie-Donner en het rapport ‘Ongekend onrecht’ is het duidelijker dan ooit dat ordentelijke besluitvorming bij Toeslagen noodzakelijk is. Als bestuursadviseur ben jij de spin in het web die zorgt dat de stukken harmonieus bij de juiste partijen terechtkomen.” Ruth Lim, interim-bestuursadviseur bij het directoraat-generaal Toeslagen.

In jouw rol als bestuursadviseur ben je nauw betrokken bij de besluitvorming binnen het herstel van de kinderopvangtoeslag. Een belangrijk aanspreekpunt en adviseur voor de gehele (herstel)organisatie: dat ben jij. Je wordt namelijk de secretaris van het Strategisch Crisisteam. In deze functie draag je bij aan de kwaliteit van de stukken die richting de directeur-generaal Toeslagen, staatssecretaris Toeslagen en Douane en de ministeriële commissie Toeslagen en Herstel gaan. Je bent verantwoordelijk voor het (mede) opstellen van de agenda, zorgt voor een tijdige aanlevering van de stukken bij de leden van het overleg en doet de eerste kwaliteitscontrole op de aangeleverde stukken en verslaglegging. Verder bewaak je het overzicht over de uitkomsten van de overleggen, de uitgezette acties en de binnengekomen vragen. En coördineer en begeleid je ad-hocstukken via de afgesproken protocollen.

Binnen het bureau DG Toeslagen heb je een unieke positie waarbij het essentieel is om het overzicht te houden over politiek-bestuurlijke signalen die relevant zijn voor Toeslagen. Jij zorgt dat de opdrachten die hieruit voortvloeien en gekanaliseerd zijn binnen de organisatie, op een gestructureerde manier weer terugkomen in het besluitvormingsproces. Ook signaleer je aandachtspunten, die je waar nodig vertaalt naar adviezen voor de directeur-generaal, directeuren en/of het hoofd van bureau DG Toeslagen. Deze dynamiek zorgt ervoor dat je dicht tegen de politieke en ambtelijke top werkt.

Je maakt deel uit van een team van circa tien collega’s in een politiek-bestuurlijke omgeving: een enthousiaste, proactieve en gezellige club van aanpakkers. Zowel jouw team als het DG Toeslagen zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom krijg je bij ons ook de kans om bij te dragen aan de doorontwikkeling van het bureau DG Toeslagen en de gehele DG-kolom.

Word jij de nieuwe collega van Ruth? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Fleur Brouwers-van Raaij, beoogd kwartiermaker bureau DG Toeslagen, via f.l.j.brouwers@minfin.nl of 06 31 75 34 47.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een advies- of beleidsrol in een politiek-bestuurlijke organisatie, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van besluitvormende overleggen en de verslaglegging hiervan.
 • Je hebt ervaring met (de advisering over) politiek gevoelige dossiers.
 • Je hebt ervaring met het werken in dynamische en complexe omgevingen, waarbij je vaak met strakke deadlines te maken had.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Jouw competenties?

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • stressbestendig
 • netwerken
 • dienstverlenend

Herken jij jezelf ook hierin?
Op hoog ambtelijk niveau de besluitvorming organiseren: laat dat maar aan jou over! Jij kunt je verplaatsen in wat collega’s nodig hebben om kwalitatieve en effectieve besluiten te nemen. Ook geef jij de besluiten optimaal weer in verslagen. Naast dat je de besluitvorming voor diverse gremia organiseert, zorg je dat besluiten binnen de organisatie bekend worden, onder meer door archivering en door de verbinding te zoeken met sleutelpersonen binnen diverse directies. Bij alles wat je doet, houd je oog voor het belang van de burger. Ook beschik je over bestuurlijke handigheid: je weet het strategisch gehalte en de kwaliteit van onze advisering structureel en in belangrijke mate te verhogen. Verder beschik je over organisatietalent en inlevingsvermogen. En ben je vanuit jouw coördinerende en ondersteunende rol een belangrijke sparringpartner voor de andere bestuursadviseurs.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel betreft het een indicatief schaalniveau, waarvoor in kwartaal 2 van 2021 een formele vaststelling zal volgen. Mogelijk kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

 • We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
 • Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit: Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Begin juli vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.
 • Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.
 • De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!
 • Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Financieel gezonde huishoudens: daar dragen we als directoraat-generaal (DG) Toeslagen aan bij door het uitkeren van toeslagen die voor veel mensen onmisbaar zijn om de kosten te dragen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest essentiële levensvoorzieningen. Hierbinnen zorgt het bureau DG Toeslagen (in oprichting) voor de politiek-bestuurlijke advisering en ondersteuning van de directeur-generaal. Wij zijn een spin in het web en zorgen voor efficiënte processen en de advisering van de ambtelijke en politieke top. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de crisiscoördinatie op het dossier van de kinderopvangtoeslagen affaire, onder andere in de rol van secretaris van het Strategisch Crisisteam en de ambtelijke en ministeriële commissie herstel kinderopvangtoeslag.

Directoraat-generaal Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fleur Brouwers- van Raaij, beoogd kwartiermaker bureau DG Toeslagen

06 31 75 34 4

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mario Verweijen, adviseur Werving & Selectie

06 - 137 537 84

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directoraat-generaal Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend bestuurlijk adviseur

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Corporate communicatie adviseur

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior behandelaar intensief toezicht

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon