• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 5 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-176
 • Plaatsingsdatum 11 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door de problemen met toeslagen is vele ouders en kinderen de afgelopen jaren groot onrecht aangedaan. Het kabinet zet daarom alles op alles om de gedupeerden recht te doen, hun vertrouwen in de overheid te herstellen en hen te ondersteunen bij een nieuwe start. Waar de oorspronkelijke focus van het herstel voor gedupeerden lag op het bieden van financieel herstel, is er inmiddels steeds meer sprake van een brede aanpak om gedupeerden en hun gezin in staat te stellen een nieuwe start te maken.
Voor het bureau stafondersteuning van het programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen zoeken wij een bestuursadviseur met goed gevoel voor interne dynamiek en samenwerking. Iemand die de interne organisatie en bedrijfsvoering van het programma in de complexe politiek-bestuurlijke omgeving optimaal laat functioneren. Sta jij stevig in jouw schoenen en ga je geen uitdaging uit de weg?
Als bestuursadviseur werk je in een klein team direct samen met de directeuren-generaal. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ook veel vrijheid om met eigen initiatieven aan de slag te gaan.

Een groot deel van de besluitvorming bij het programma directoraat-generaal loopt via ons document management systeem. Jij bent de verbindende schakel die overzicht houdt op de inrichting en het gebruik van deze omgeving. Daarnaast adviseer je op de lange termijn hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht op privacy, gegevensuitwisseling en kwaliteit van de stukkenstroom.

Ook ondersteun je bij de voorbereiding van besluitvormende overleggen. Je voert de regie over de (strategische) agendering en toets je of agendastukken de juiste procesgang hebben doorlopen. Zo bewaak je een eenduidige, consequente lijn én de integraliteit in de besluitvorming. Vervolgens zorg je voor heldere verslaglegging van beslissingen en actiepunten, communiceer je besluiten, bewaak je de voortang van alle taken en zie je erop toe dat de gewenste acties worden uitgevoerd.

Jouw unieke positie maakt dat je zowel een coördinerende als verbindende rol hebt en betrokken bent bij veel onderwerpen die met het programma te maken hebben. Je schakelt steeds tussen beleidsonderwerpen en ondersteunende processen. Leuk, want er is nog een hoop op te bouwen. Reken dus op een uitdagende job in een interessant speelveld van de politieke en ambtelijke top, andere (beleids)afdelingen, de uitvoering en de samenleving.
Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Willem de Bruin, hoofd bureau stafondersteuning programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen, via 06 – 29 63 91 76 (ma t/m do) of w.a.h.bruin@minfin.nl.

 • Je hebt wo-niveau en aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming binnen een politiek-bestuurlijke omgeving bijvoorbeeld opgedaan in een functie als bestuursadviseur, bestuurssecretaris of progammasecretaris.
 • Je bent je bewust van de verschillende bestuurlijke belangen en handelt hiernaar. Daarbij weet je jouw gevoel voor (actuele) maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid en uitvoering op de juiste manier in te zetten.
 • Je kunt goed omgaan met korte deadlines, de rust en het overzicht bewaren en vlot schakelen tussen verschillende dossiers in een omgeving waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen.
 • Je bent in staat proactief te denken en durft het voortouw te nemen als de situatie daarom vraagt; Je hebt een hands-on- en pioniersmentaliteit.
 • Daarnaast vind je het leuk om een organiserende rol op gebied van document management te hebben waarbij jouw streven is om de informatiehuishouding van het programma DG uitstekend op orde te hebben
 • Je kunt complexe zaken duidelijk en bondig uitleggen en opschrijven.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Gedurende de openstelling van de vacature kunnen ook gesprekken plaatsvinden. Als we de geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature mogelijk eerder dan de aangegeven openstellingstermijn. We vragen je daarom om niet tot het laatste moment te wachten met solliciteren.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Afhankelijk van kennis en ervaring behoort ook direct een vaste arbeidsovereenkomst tot de mogelijkheid. Werk je al binnen de Rijksoverheid? Dan behoort een detachering ook tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2022 is het programma DG Herstel Toeslagen formeel gestart. Dit programma DG stuurt vanuit een coördinerende rol de opgavegerichte en domeinoverstijgende aanpak van de hersteloperatie aan, in samenwerking met alle partijen die erbij betrokken zijn. Zo verankeren we de betrokkenheid van de verschillende gemeenten, departementen, en de diverse uitvoeringsorganisaties. Een goede samenwerking is nodig om getroffen burgers snel en adequaat te compenseren en te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Het programma richt zich daarbij zowel op herstelbeleid als op de regie op de uitvoeringsketen.
Het programma DG Herstel is te kenmerken als een tijdelijke regie-organisatie, in eerste instantie voor de duur van twee jaar.
Voor medewerkers betekent dit werken in een organisatie die nu nog in een opstartfase zit. Dit vraagt flexibiliteit, nieuwe vraagstukken op andere wijze aanpakken. Maar ook samenwerken met collega’s die doordrongen zijn van het maatschappelijk belang van de opgave waar het programma DG Herstel Toeslagen voor staat.

Bureau stafondersteuning
Het stafbureau waar je als bestuursadviseur aan de slag gaat, levert directe ondersteuning aan de programmadirecteur-generaal Herstelbeleid en programmadirecteur-generaal Ketenregie. Jij doet dat op bestuursadviserend vlak, terwijl andere collega’s ondersteunen op het gebied van juridische advisering, bedrijfsvoering, communicatie en managementondersteuning. Samen dragen jullie bij aan snelle en adequate hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Als bestuursadviseur in dit nieuwe team bieden we je alle mogelijkheden om je te ontwikkelen, door te groeien en te zorgen voor een gezonde privé-werkbalans door flexibiliteit in werkplek en werktijden

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willem de Bruin, hoofd bureau stafondersteuning programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen

06 – 29 63 91 76

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Teun van Huffel, Adviseur werving & selectie

06-29690854

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelaar Bezwaar en Beroep herstel Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cybersecurity-onderzoeker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon