Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer GLBPZ20220512_12
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken op het snijvlak van politiek, beleid en organisatie in het hart van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ben jij scherp en stressbestendig en spreekt die uitdaging jou aan, dan zoeken wij jou voor de functie bestuurlijk adviseur/DG-secretaris. In deze sollicitatieprocedure werft LNV een DG-secretaris voor Directoraat-Generaal Realisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG).

Je adviseert de verschillende BR-leden over diverse (politiek-)bestuurlijke zaken, in het bijzonder de directeur-generaal Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG). DG RTLG werkt in een regierol op landelijk niveau aan realisatie van de transitie landelijk gebied volgens de in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) opgenomen doelen. Je denkt actief mee in bestuurlijke dilemma's, over strategische agendering van onderwerpen, de organisatie en ontwikkeling van het DG en je adviseert de directeur-generaal met wie je wordt gematcht (gevraagd en ongevraagd) over de processen en sturing in het DG en LNV-breed, en voorkomende onderwerpen op het terrein van bedrijfsvoering (PIOFACH). Je bent een belangrijke linking pin binnen en buiten het DG en werkt in nauw verband met de andere bestuursondersteuners van LNV en die van andere betrokken departementen. Het dienstonderdeel van DG RTLG is in oprichting en kent een werktitel.

Je bent een zelfstandige, stressbestendige en flexibele ‘all rounder’ die snel tussen thema’s en ontwikkelingen kan schakelen en hierover kan adviseren richting ambtelijke top. Je kunt goed zelfstandig en proactief opereren en adviseren. Je bent een sterke verbinder, legt makkelijk contact en fungeert als spin in het web tussen collega's van beleid én staf. Je bent een gedreven en ambitieuze teamspeler met een goede pen, een sterk analytisch vermogen, contactuele vaardigheden en een politiek-bestuurlijke voelspriet.

De functie van DG-secretaris is ondergebracht bij de Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) van LNV.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiding en afhandeling van het DG MT.
 • Advisering gevraagd en ongevraagd van de DG en directeuren over organisatorische, processturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Bijvoorbeeld op het gebied van personeel, huisvesting en IT. De accenten kunnen hierbij in de loop van de tijd verschuiven.
 • Stimuleren van interne en externe verbinding en ontwikkeling van het DG, als ook liaison van en naar het DG.
 • Uitvoering Planning & Control-cyclus voor het DG (managementafspraken, (jaar)plannen).
 • Ondersteuning en advisering bij het voeren van het gesprek met het medewerkersoverleg.
 • Diverse voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning en actieve advisering van de DG.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Bestuurlijke Advisering
Jij gaat aan de slag in het team Bestuurlijke Advisering, dat de ambtelijke top van het departement over beleid, concernstrategie en organisatieontwikkeling adviseert. De SG en pSG bieden wij eigenaarsondersteuning gericht op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ZBO’s en andere verbonden partijen en advisering inzake de interdepartementale trajecten zoals Werk Aan Uitvoering. Daarbij zorgen wij voor een optimale bestuurlijke coördinatie.

Ons team is een echte spin in het web van LNV en partners, met teamleden die veel horen en zien. Als team zijn we zeer divers; in onder meer leeftijd, achtergrond en karaktereigenschappen. We staan open voor elkaars mening en ideeën en durven ook kritisch naar elkaar te zijn. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. We houden van aanpakken en hard werken, en hebben tegelijkertijd oog voor elkaar. Hier vind je een solide en betrouwbare basis voor persoonlijke en teamontwikkeling.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) bevindt zich als stafdirectie in het hart van het departement. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. We hebben een breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en werken nauw samen met de andere directies. Als stafdirectie bieden we toegevoegde waarde aan het politieke werk en het beleidswerk. BPZ bestaat uit het team Politieke Advisering, het team Bestuurlijke Advisering, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en een MT.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gideon van der Staaij, waarnemend MT-lid Bestuurlijke en Politieke Zaken (tot 1 juli)

06-11376236

Marisa Dijkstra, waarnemend Directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken (vanaf 4 juli)

06-51382150

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Parlementaire enquête Corona

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon