Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer LBPZ20220701_12
 • Plaatsingsdatum 28 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken op het snijvlak van politiek, beleid en organisatie in het hart van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ben jij scherp en stressbestendig en spreekt die uitdaging jou aan, dan zoeken wij jou voor de functie bestuurlijk adviseur/DG-secretaris. In deze sollicitatieprocedure werft LNV een DG-secretaris voor Directoraat-Generaal Agro (DGA).

Je adviseert de verschillende BR-leden over diverse (politiek-)bestuurlijke zaken, in het bijzonder de directeur-generaal Agro (DGA). Het DG Agro ontwikkelt beleid dat gericht is op de verduurzaming van de agrosector dat voldoet aan maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen land- en tuinbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Je denkt actief mee in bestuurlijke dilemma's, over strategische agendering van onderwerpen, de organisatie en ontwikkeling van het DG en je adviseert de directeur-generaal met wie je wordt gematcht (gevraagd en ongevraagd) over de processen en sturing in het DG en LNV-breed, en voorkomende onderwerpen op het terrein van bedrijfsvoering (PIOFACH). Je bent een belangrijke linking pin binnen en buiten het DG en werkt in nauw verband met de andere bestuursondersteuners van LNV en die van andere betrokken departementen.

Je bent een zelfstandige, stressbestendige en flexibele ‘all rounder’ die snel tussen thema’s en ontwikkelingen kan schakelen en hierover kan adviseren richting ambtelijke top. Je kunt goed zelfstandig en proactief opereren en adviseren. Je bent een sterke verbinder, legt makkelijk contact, speelt flexibel in op de behoefte en denkt creatief mee over oplossingen. Je fungeert als spin in het web tussen collega's van beleid én staf. Je bent een gedreven en ambitieuze teamspeler met een goede pen, een sterk analytisch vermogen, contactuele vaardigheden en een politiek-bestuurlijke voelspriet.

De functie van DG-secretaris is ondergebracht bij de Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) van LNV.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiding en afhandeling van het DG MT Agro.
 • Advisering gevraagd en ongevraagd van de DG en directeuren over organisatorische, processturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Bijvoorbeeld op het gebied van personeel, huisvesting en IT. De accenten kunnen hierbij in de loop van de tijd verschuiven.
 • Stimuleren van interne en externe verbinding en ontwikkeling van het DG, als ook liaison van en naar het DG.
 • Uitvoering Planning & Control-cyclus voor het DG (managementafspraken, (jaar)plannen).
 • Ondersteuning en advisering bij het voeren van het gesprek met het medewerkersoverleg.
 • Diverse voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning en actieve advisering van de DG, alsook het voorbereiden van een aantal overleggen van de directeur-generaal.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij gaat aan de slag in het team Bestuurlijke Advisering, dat de ambtelijke top van het departement over beleid, concernstrategie en organisatieontwikkeling adviseert. De SG en pSG bieden wij eigenaarsondersteuning gericht op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ZBO’s en andere verbonden partijen en advisering inzake de interdepartementale trajecten zoals Werk Aan Uitvoering. Daarbij zorgen wij voor een optimale bestuurlijke coördinatie.

Ons team is een echte spin in het web van LNV en partners, met teamleden die veel horen en zien. Als team zijn we zeer divers; in onder meer leeftijd, achtergrond en karaktereigenschappen. We staan open voor elkaars mening en ideeën en durven ook kritisch naar elkaar te zijn. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. We houden van aanpakken en hard werken, en hebben tegelijkertijd oog voor elkaar. Hier vind je een solide en betrouwbare basis voor persoonlijke en teamontwikkeling.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gideon van der Staaij, waarnemend MT-lid Bestuurlijke en Politieke Zaken

06 1137 6236

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Accountmanager Wageningen Research / Directiesecretaris SK&I

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon