Bestuursadviseur plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer LBPZ20230315_12a
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een betrokken, verbindende en analytische adviseur? Dan zijn we op zoek naar jou!
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan thema’s die ons in ons dagelijks leven raken. Zoals duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Maar ook voedselzekerheid én voedselveiligheid. De ambtelijke top van het ministerie stuurt erop aan dat dit allemaal in goede banen verloopt.
Vanuit het hart van de ambtelijke top signaleer je bestuurlijke risico’s én kansen om deze doelen te realiseren. Als betrokken, verbindende en analytische bestuursadviseur draag je bij aan de doelen van het ministerie door adequate en scherpe advisering van de hoogambtelijke top.

In deze nieuwe functie ben jij de combinatie van secretaris en adviseur van de plaatsvervangend secretaris-generaal. Net als de strategisch adviseur met wie je een goed samenwerkend duo vormt en je collega-bestuursadviseurs van de secretaris-generaal en directeuren-generaal met wie je regelmatig kennis deelt en spart. Als secretaris weet je de plaatsvervangend Secretaris -Generaal goed te ondersteunen. Als bestuursadviseur weet jij de verbinding te maken tussen de bestuurstop van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en uitvoeringsorganisaties als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Maar ook met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarmee we een uniek samenwerkingsmodel hebben en onder meer samen optrekken op het gebied van bedrijfsvoering en juridische vraagstukken.

Je volgt ontwikkelingen binnen en buiten het ministerie en onderwerpen die op de agenda van de plaatsvervangend secretaris-generaal staan op de voet en pakt proactief jouw rol. Hoewel je vooral op de achtergrond van de ambtelijke top opereert, weten collega’s jou te vinden om lopende zaken te bespreken of om even te sparren. Het komt dan ook voor dat je in een voorbereidende fase van een belangrijk overleg de rol van troubleshooter neemt en er zo voor zorgt dat aankomende gesprekken met de plaatsvervangend secretaris-generaal soepel verlopen. Je zorgt er daarnaast met jouw advies voor dat de Bestuursraad, waar de pSG aan deelneemt, goede en afgewogen besluiten kan nemen.

Goed om te weten is dat je vanuit het team bestuursadviseurs ook adviseur bent op vier belangrijke aandachtsgebieden waarmee jij uiteraard ook veel van doen hebt:

 • De invulling van de bedrijfsvoeringsbehoefte van LNV.
 • De afspraken over aansturing van DICTU en RVO, de eigenaarschapsrol van zelfstandige bestuursorganen en de specifieke eigenaarsrol op bedrijfsvoering, financiën en de I-functie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • De CIO-office.
 • De vervanging van de secretaris-generaal bij afwezigheid.

Daarnaast kun je vanuit de pSG-kolom worden ingezet bij het opzetten van programma’s en projecten, waar de pSG eindverantwoordelijk voor is.

Verbinden en samenwerken zijn voor jou twee belangrijke ingrediënten om van deze functie een succes te maken. Je maakt dan ook goed gebruik van het netwerk dat je opbouwt, je bent communicatief sterk en je biedt een luisterend oor aan je collega’s. Nieuwe dossiers maak jij je rap eigen. Je schakelt snel tussen verschillende onderwerpen, bewaakt het overzicht en stuurt op planning en opvolging. Dit betekent ook dat je mensen weet te motiveren en te stimuleren en hun vertrouwen weet te winnen om zaken nog beter gedaan te krijgen. Je staat stevig in jouw schoenen, met stressvolle situaties kun je goed omgaan en je volgt ontwikkelingen in het bestuur en daarbuiten op de voet.

Verder heb je:

 • WO-niveau door opleiding of ervaring.
 • Brede ervaring met adviseren op bestuursniveau.
 • Inzicht in bestuurlijke en organisatiedynamieken.
 • Een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Hard op de inhoud en zacht op de relatie

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je wel dat jij een positieve bijdrage kunt leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Dienstbaarheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is de stafdirectie in het hart van het departement. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. De directie heeft breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en werkt nauw samen met de andere directies. Als stafdirectie bieden we toegevoegde waarde aan het politieke werk en het beleidswerk. BPZ bestaat uit het team Politieke Advisering, het team Bestuurlijke Advisering, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en een MT.

Team Bestuurlijke Advisering
Jij gaat aan de slag in het team Bestuurlijke Advisering. Hier werk je samen met ‘spinnetjes’, zoals we onszelf noemen. Oftewel: spinnen in het web die veel horen en zien. We zijn een behoorlijk divers team en staan open voor elkaars meningen en ideeën. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. We houden van aanpakken, maar hebben ook oog voor elkaar. Als bestuursadviseur werk je ook veel samen met collega’s van de staf- en beleidsdirecties, de zelfstandige bestuursorganen en NVWA, de directie bedrijfsvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de CIO-office.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is de stafdirectie in het hart van het ministerie. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. Als directie hebben we een breed overzicht van wat er binnen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gebeurt en we werken nauw samen met de andere directies. We bieden als stafdirectie toegevoegd werk aan het politieke werk en het beleidswerk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Foppe de Vries, MT-lid Politieke en Bestuurlijke Zaken

06-46152096

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anneke Jonkers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29690767

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuursadviseur DG Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur eigenaarsadvisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon