• Den Haag
 • Universitair Master
 • 36 uur
 • niveau 19
  €9.024 - €11.821 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT
 • Solliciteer voor 20 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51483, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

De opgave

Ben jij een ervaren bestuurder die een stevige ervaring in bedrijfsvoering combineert met ervaring of bijzondere affiniteit met toezicht, dan komen wij graag met je in contact.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) draagt als onafhankelijk toezichthouder bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. In goed functionerende markten concurreren bedrijven eerlijk met elkaar en benadelen zij niemand met oneerlijke praktijken. Mensen en bedrijven weten welke spelregels gelden en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen. Dat is waar de medewerkers van de ACM zich elke dag met veel toewijding en bevlogenheid voor inzetten.

Als bestuurslid van de ACM met de portefeuille Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling en een in overleg vast te stellen toezichtsportefeuille zal je samen met je collega-bestuurders leidinggegeven aan deze mooie en dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. Jullie vormen een hecht en collegiaal bestuur dat elkaar uitdaagt en scherp houdt en gezamenlijk besluiten neemt over de gehele breedte van portefeuilles binnen de ACM. Dit vraagt om een bestuurder die dicht bij het primaire proces staat, vandaar dat je naast de portefeuille bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling ook een markttoezichtsportefeuille onder je hoede zal nemen.

De ACM groeit als organisatie en ziet een toename van toezichtstaken, waaronder Europese regels voor het toezicht op de digitale economie en extra inzet voor het toezicht in de energiesector. Ook op het gebied van duurzaamheid neemt de intensiteit van het toezicht toe. In antwoord op deze groei, de veranderde manier van samenwerken en de maatschappelijke behoefte aan meer transparantie over de besteding van publieke middelen, is de ACM in 2023 gestart met het programma ‘Inzicht en Verantwoording’. Onderdeel van het programma is het vergroten van sturingsmogelijkheden en het verbeteren van de informatievoorziening. Dit vraagt om verdere professionalisering van de de ACM als organisatie en daar ligt voor jou als nieuwe bestuurder de komende jaren een belangrijke opgave. Om de organisatie naar een volgend niveau te tillen zullen alle bedrijfsprocessen, inclusief de onderliggende ICT, een ontwikkeling moeten doormaken binnen de daarvoor geldende rijkskaders. HR en Finance en Control zijn daarin eveneens belangrijke aandachtsgebieden. Ook de vraag hoe AI kan helpen bedrijfsprocessen te versnellen en te verbeteren maakt deel uit van het takenpakket. Vanuit het bestuur ben jij het aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad.

Daarnaast ben je als bestuurder bij de ACM een boegbeeld naar buiten en wordt van je verwacht dat je de ACM vertegenwoordigt richting ministeries, politiek, media en bedrijfsleven op het terrein van je gehele portefeuille. Met name met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt geregeld overleg plaats over strategische vraagstukken. Ook zal je de ACM vertegenwoordigen in ondermeer Brussel voor Europese wet en regelgeving en naar andere toezichthouders in binnen- en buitenland. Maatschappelijke betrokkenheid en een bewustzijn van de leefwereld en problemen van de mensen in de samenleving zijn belangrijk voor een bestuurder van de ACM. Dit alles vraagt van jou uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 

De Autoriteit Consument & Markt

De missie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is markten goed laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Dat doen we onder andere door toezicht te houden op:

•    de mededinging in het algemeen (kartelvorming, misbruik marktmacht, fusies en overnames);
•    een aantal specifieke sectoren waarbinnen concurrentie geen gegeven is (zoals energie, digitaal, telecom en post);
•    de rechten van consumenten.

Het is ons doel om met een probleemoplossende werkwijze markten beter te laten werken met bedrijven die zich aan de regels houden en goed geïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de politiek als wij zien dat markten niet goed werken maar wij de wettelijke instrumenten missen om daar in voldoende mate iets tegen te doen.

ACM kent negen organisatieonderdelen. De toezichtsdirecties Consumenten, Telecom, Vervoer en Post, Energie, Zorg en Mededinging, en de directies Juridische Zaken, Bedrijfsvoering, Bestuur, Beleid en Communicatie en het Economisch Bureau. Bij ACM werken vanuit Den Haag ongeveer 800 professionals, grotendeels op academisch niveau. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten en de Europese Commissie.

ACM valt als organisatie onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken. Het bestuur is onafhankelijk en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. Besluitvorming gebeurt collegiaal. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar we nemen collectief de verantwoordelijkheid voor het geheel. 
 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Snoep, Bestuursvoorzitter ACM

0653312632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Danielle Urlings, MD consultant DGABD

0650174768

Solliciteren?

De Autoriteit Consument & Markt nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Juridische Zaken Energie & Consumenten

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Juridische Zaken Mededinging & Digitale economie

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior Jurist - ACM Breed

Over de ACM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon