Bestuursondersteuner parlementaire enquêtes

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO, MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 10 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-152
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Parlementaire enquêtes en ondervragingen gaan over onderwerpen die maatschappelijk op de voorgrond staan en aanhoudende politieke aandacht krijgen. Als bestuursondersteuner parlementaire enquêtes zit je dan ook enorm dicht op het Haagse vuur. Met jouw inbreng lever je een belangrijke bijdrage aan een goed en soepel verloop van de coördinatie vanuit het ministerie van Financiën. In andere woorden: een unieke en veelzijdige functie die een beroep doet op een breed scala aan vaardigheden en waarin je veel ziet en leert.” – Tamara Kruis (bestuursondersteuner parlementaire zaken, verantwoordelijk voor de ondersteuning ten tijde van de parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag).

De voorbereidende en coördinerende werkzaamheden voor parlementaire enquêtes behoren momenteel al tot de werkzaamheden van de directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA). Omdat de komende jaren ten minste drie parlementaire enquêtes kort op elkaar volgend worden gehouden, wordt de directie BOA tijdelijk ­– in ieder geval tot eind 2023 – uitgebreid en versterkt. Het gaat om de lopende parlementaire enquête aardgaswinning Groningen en de nog op te starten parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties en de parlementaire enquête corona. Parlementaire enquêtes zijn complexe processen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn en die gaan over onderwerpen die politiek en maatschappelijk op de voorgrond staan. Dit zijn gevoelige en complexe dossiers, waarbij de ambtelijke en politieke leiding van het departement de commissie(s) voorziet van alle gevraagde en wettelijk relevante informatie om haar onderzoek(en) goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren. Als bestuursondersteuner zorg jij samen met de kwartiermaker / beoogd afdelingshoofd en het team van bestuurlijk adviseurs voor de voorbereiding en de coördinatie van de verschillende parlementaire enquêtes, een uitdagende taak!

Jij hebt een spilfunctie binnen de projectafdeling. Samen met de bestuurlijk adviseurs en de kwartiermaker / beoogd afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor een zorgvuldige, overzichtelijke en volledige aanlevering van de gevraagde en wettelijk vereiste informatie die naar de enquêtecommissie van de Tweede Kamer moet worden gestuurd. Dat houdt onder meer in dat je optreedt als vraagbaak voor medewerkers van de beleidsdirecties als het gaat over de procesmatige, procedurele en administratieve voorbereiding van de informatieleveringen, en het dossier- en archiefbeheer. Je zorgt – met het oog op de privacywetgeving – dat persoonsgegevens in de enorme hoeveelheid aan informatie onleesbaar zijn. Ook zorg je ervoor dat informatie digitaal geordend wordt en gemakkelijk terug te vinden is door een goede en volledige inventarislijst. Je bewaakt de opvolging van de door anderen aan te leveren stukken en monitort de volledigheid van de dossiers. Je stemt hierbij tijdig af met anderen die bijdragen aan het eindresultaat. Op die manier vervul je een bufferfunctie voor het beoogd afdelingshoofd en voor de bestuurlijk adviseurs.

Samen met een collega voer je het secretariaat van het team dat zich buigt over de coördinatie van de parlementaire enquêtes. Je coördineert het printwerk van dossiers, ondersteunt en notuleert bij overleggen, plant vergaderingen en beheert de agenda van de kwartiermaker / beoogd afdelingshoofd. Ook beheer je het algemene e-mailadres van de afdeling. Je regelt dat externe bezoekers worden aangemeld bij de receptie. Je schakelt met externen, zoals secretariaten en medewerkers van andere departementen, getuigen en de griffie van de Tweede Kamer om logistieke zaken te regelen. Tot slot help je bij de organisatie en het plannen van trainingssessies voor mensen die worden opgeroepen voor een verhoor of een besloten voorgesprek. Dit houdt in dat je schakelt met veel verschillende partijen om een planning voor de trainingssessies te maken, zorgt voor zaalhuur en catering, de aanwezigheid van ICT-middelen en andere zaken die opkomen in aanloop naar de sessies.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) maakt deel uit van het cluster Secretaris-Generaal (SG), valt daarmee onder het cluster van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en bestaat momenteel nog uit twee afdelingen: de afdeling Advies en de afdeling Bestuursondersteuning en Protocol. De directie BOA wordt uitgebreid met een tijdelijke (derde) afdeling. Het is de bedoeling dat deze afdeling ten minste tot en met 2023 blijft bestaan, waarna de werkzaamheden terugvloeien naar de bestaande afdelingen Advies en Bestuursondersteuning en Protocol.

De directie BOA ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top van het ministerie over bestuurlijke en politieke aangelegenheden, of op gevoelige dossiers. Ook voert de directie het secretariaat van de bestuursraad en van de ministerstaf en bereidt het interdepartementale SG-overleg, de onderraden en de ministerraad voor. De directie bewaakt het proces van de stukkenstroom richting de bewindspersonen, adviseert de bewindspersonen over protocollaire zaken en coördineert parlementaire enquêtes, ondervragingen en onderzoeken. Daarnaast is de departementale crisiscoördinatie belegd bij de directie BOA.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janneke Everaers, kwartiermaker en beoogd afdelingshoofd projectafdeling Parlementaire Enquetes

06-52761066

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gabriëlla Wibier, HR-adviseur

06-50158779

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend hoofd Institutioneel beleid, betalingsverkeer en integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris / adviseur kwartiermakers toekomst accountancy

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon