• Stand­plaats 'T Harde
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.394 - €2.788
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Niveau MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 503821
 • Plaatsingsdatum 18 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als gewapende beveiliger Defensie op de locaties ’t Harde en Wezepvoer je toegangscontroles uit, ga je op interventie zodat iedereen op deze locaties veilig zijn werk kan doen. Voordat je bewapend je eerste continudienst meedraait volg je eerst een interne opleiding.

Je hebt de MBO2 opleiding Beveiliging succesvol afgerond of bent bereid deze intern te volgen, hiervoor dien je minimaal in het bezit te zijn van een VMBO-TL diploma. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in de beveiliging. Je verricht je werkzaamheden bewapend en in een 24/7 operatie. Je bent integer, besluitvaardig en hebt een hoog verantwoordelijkheidgevoel. Je bent in het bezit van een rijbewijs B, schakelvoertuig (dit is een harde eis) en eigen vervoer voor woonwerkverkeer. Patrouille geschiedt in een dienstauto. De werkzaamheden als beveiliger verricht je in volcontinu (24/7) dienst. Hiervoor wordt het salaris aangevuld met een toelage onregelmatige dienst. Deze toelage is berekend voor 2023 op 28,93% van het bruto maandloon op basis van het vijf-weeks basisrooster van DBBO. Voordat je bewapend je eerste continudienst meedraait volg je eerst de interne opleiding 1 DBBO-beveiliger en eventueel de opleiding MBO2 Beveiliger, deze opleidingen hebben een doorlooptijd van circa 7 maanden. In verband met de onregelmatigheid en het veilig verplaatsen houden we bij de selectie rekening met de afstand en reistijd woon-werkverkeer. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die op maximaal 1 uur en/of 70 km reizen wonen. Een positief assessment, een screening op het niveau behorend bij de functie (uitgevoerd door MIVD) zijn voorwaarden om op deze functie aangesteld te kunnen worden. In de voorbereiding voor een operationele functie bij DBBO gaat u de Vakopleiding 1 DBBO-beveiliger volgen.

 • Salaris­niveau schaal 3
 • Maand­salaris Min €2.394 Max. €2.788 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

- Wij zijn op zoek naar meerdere beveiligersmet als standplaats ’t Harde en Wezep.
- U ontvangt een toelage onregelmatige dienst in verband met 24/7 diensten
- De functie is zowel intern als extern gepubliceerd waarbi de geschikte defensieambtenaar de voorkeur heeft.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart. Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het Ministerie van defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het DefensieOndersteuningsCommando (DOSCO) is naast de Divisies Defensie
Gezondheidszorgorganisatie, Personeel en Organisatie en de Nederlandse Defensie Academie, de Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging gepositioneerd. Deze divisie bestaat uit een aantal organisatieonderdelen waaronder de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).
De DBBO is ter ondersteuning van de gevechtskracht van de Defensieorganisatie. Zij verzorgt daartoe dag en nacht de fysieke beveiliging van de te beschermen belangen van de Defensieonderdelen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De DBBO wil een gewaardeerde bewapende beveiligingsorganisatie zijn.

De DBBO kent in totaal 25 patrouillegebieden. In elk patrouillegebied heeft de commandant patrouillegebied (CPG) de leiding. De beveiliger is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bewaking- en beveiliging van de te beschermen belangen van Defensie.
Vanwege een reorganisatie zijn er 7 vacatures voor de functie van Beveiliger (24/7) beschikbaar gekomen ter uitbreiding binnen PG Amsterdam - standplaats Badhoevedorp - Kon. Maximakaz (NLD). Het is voldoende om op deze verzamelvacature te reageren.

De werkzaamheden als beveiliger worden verricht in volcontinu (24/7) dienst. Hiervoor wordt het salaris aangevuld met een toelage onregelmatige dienst, gebaseerd op een per kalenderjaar vastgesteld vast percentage van het bruto maandloon op basis van het vijf-weeks basisrooster van DBBO. Bij individuele afspraken omtrent werkroosters kan het percentage afwijken.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten."

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. HF van Overdijk Cdt Patrouillegebied

06-22933083

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beveiliger

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beveiliger (24/7)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

beveiliger (24/7)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Frederikkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon