Beveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.005 - €2.756
 • Salaris­niveau schaal 4, schaal 5
 • Niveau MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 maart
 • Vacaturenummer 8848
 • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Orde en veiligheid. Daar streef jij naar als beveiliger in Veldzicht, het centrum voor transculturele psychiatrie in Balkbrug. Hier werk je in het belang van patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Patiënten voor wie stabilisatie in een beveiligde omgeving noodzakelijk is. Zo draag je dagelijks bij aan een beter en veiliger Nederland.

Als beveiliger bewaak je de veiligheid in en rondom het centrum voor transculturele psychiatrie Veldzicht. Hoe? Door de regels en voorschriften uit te voeren die in het belang van de orde en veiligheid zijn vastgelegd. Daarbij heb je veel contact met de opgenomen patiënten en je collega’s binnen de afdeling bedrijfshulpverlening. Naast reguliere diensten, draai je nacht-, beschik- en bereikbaarheidsdiensten. Kortom: een boeiende functie met wisselende diensten in een dynamische omgeving.

Jouw taken

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de verzorging van en communicatie met patiënten.
 • Je observeert bij dagelijkse bezigheden.
 • Je begeleidt bij verlof en verzorgt transporten.
 • Je treedt handelend op bij conflicten en rapporteert hierover.
 • Je assisteert bij calamiteiten in de inrichting.
 • Je verzorgt de in- en externe communicatie met beschikbare apparatuur.

Functie-eisen

 • Je hebt minstens een mbo 2-diploma als beveiliger.
 • Je hebt het liefst ervaring met werken binnen de beveiliging, bij voorkeur in een Intern Bijstand Team (IBT).
 • Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
 • Je stelt je stressbestendig, flexibel, sociaal en klantvriendelijk op.
 • Je kunt op een gepaste wijze contact leggen en onderhouden.
 • Je bent bereid om een cursus voor bedrijfshulpverlening (bhv) te volgen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4, schaal 5
 • Maand­salaris Min €2.005 Max. €2.756 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • In deze functie is het belangrijk dat je een goede fysieke conditie hebt. Deze wordt jaarlijks getest.
 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • De Fysieke Vaardigheden Test vormt een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Wij richten ons op patiënten met complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet haar expertise ook ambulant in om opname te voorkomen of goede resocialisatie/re-integratie na behandeling mogelijk te maken.

CTP Veldzicht ontwikkelt haar expertise door op de transculturele psychiatrie en zet mede daarom in op goede samenwerking met ketenpartners in binnen- en buitenland en het doen van onderzoek om diagnostiek en behandeling voor onze doelgroepen te verbeteren. Op een efficiënte wijze en zo veilig mogelijk worden patiënten gestabiliseerd en verder behandeld. Hierbij gaat het vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Hierna keren zij terug naar een minder beveiligde inrichting, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de penitentiaire inrichting, een passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Voor vreemdelingen kan dit ook toeleiding naar het land van herkomst betekenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer S. Erfmann, Teamleider MGB

08807-42969

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie en Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator / hoofdbehandelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker geïntegreerde beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig Specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon