Beveiligingsautoriteit Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 4 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 5614-8622-2024457
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dreigingen waar de Rechtspraak mee te maken heeft, doen zich in verschillende vormen voor. Maar ook georganiseerde misdaad kan het gemunt hebben op de Rechtspraak. Spreekt het je aan deze dreigingen effectief en integraal het hoofd te bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dreigingen waar de Rechtspraak mee te maken heeft, doen zich in verschillende vormen voor. Voorbeelden zijn verwarde agressieve personen, gewelddadig politiek activisme en terrorisme. Maar ook georganiseerde misdaad kan het gemunt hebben op de Rechtspraak om berechting te ondermijnen of omdat de Rechtspraak een aantrekkelijk doelwit kan zijn voor bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Spreekt het je aan deze dreigingen effectief en integraal het hoofd te bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor het bureau Beveiligingsautoriteit (BVA) zijn wij op zoek naar een BVA Rechtspraak.

Wat ga je doen?
Om als Rechtspraak onze rol in de samenleving te kunnen blijven vervullen is het van groot belang dat rechters hun taak ongestoord kunnen uitvoeren: zij moeten in alle omstandigheden veilig en onbeïnvloed kunnen rechtspreken. Een adequate beveiliging is daarom noodzakelijk. 

De Raad voor de rechtspraak (de Raad) is eindverantwoordelijk voor de integrale beveiliging en de inrichting en werking van de beveiligingsorganisatie van de Rechtspraak. De BVA bewaakt het integrale karakter en de consistentie van de Rechtspraakbrede kaders voor beveiliging en het toezicht op de werking van de integrale beveiliging van de Rechtspraak. Het bureau BVA valt direct onder de directeur van het bureau van de Raad voor de rechtspraak.

Als BVA zorg je er op basis van risicomanagement voor dat het integrale beveiligingsbeleid van de Rechtspraak bij de tijd is en blijft en wordt uitgevoerd binnen de onderdelen van de Rechtspraak, te weten de (zeventien) gerechten en de landelijke diensten.

Je werkt daarbij samen met de chief information security officer (CISO), de functionaris gegevensbescherming en de centrale integriteitscoördinator, die elders binnen de Rechtspraak werkzaam zijn. In crisissituaties maak je deel uit van het crisismanagementteam Rechtspraak.

Daarnaast is de BVA het algemene aanspreekpunt voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, politie, (rijks)recherche, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en ketenpartners. Verder is de BVA het aanspreekpunt voor de persoonsbeveiliging volgens het stelsel bewaken en beveiligen en onderhoud je netwerkcontact met de rijks-BVA en andere collega-BVA’s.

Je zorgt er voor dat lokale beveiligingscoördinatoren zijn opgeleid, samenwerken en elkaar scherp houden. Je geeft leiding aan de werkzaamheden van het bureau BVA, dat nu bestaat uit zes personen. Je hebt ook de personele verantwoordelijkheid als het gaat om de medewerkers van het bureau BVA.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Olav Welling

(088) 361 33 13

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker internationaal

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) juridisch adviseur strafrecht

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Detachering

Schrijfjuristen

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon