• Den Haag  -  route
  • HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 10 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2024 - 25, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Het CIBG zoekt een beveiligingscoördinator (BVC) die onze integrale beveiliging borgt. Omdat het CIBG burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie levert in Zorg en Welzijn, is beveiliging uiterst belangrijk. Ben je geïnteresseerd in deze brede functie en zie je een stevige dynamiek als een belangrijke pre, lees dan snel verder.

Wat ga je doen?
Voor de integrale beveiliging ben je op het gebied van fysieke beveiliging en personele veiligheid de verantwoordelijk specialist. Jouw werkzaamheden zijn gericht op het beschermen van de belangen van het CIBG waarbij je in een effectieve verbinding staat met de directie, het lijnmanagement en de medewerkers. Daarnaast heb je op het gebied van thema’s als integriteit, informatiebeveiliging en privacy nauw contact met onder andere de integriteitscoördinator, de Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer. Je kunt binnen het ‘beveiligingsdomein’ zaken signaleren, afwegen, oppakken en in voorkomende gevallen handelingsperspectief bieden voor de directie. Je bent bekend met het 3-lines-of-defenceprincipe en bent je bewust van het aandeel dat je hierin hebt. De taken en bevoegdheden van de BVC zijn direct afgeleid van de taken en bevoegdheden van de Beveiligingsautoriteit (BVA).

Je krijgt in de aanvangsperiode (eerste en tweede jaar) ruimte om de BVC-rol binnen het CIBG verder te ontwikkelen. Dit vraagt om aandacht die door alle afdelingen, producten en diensten heengaat, waardoor je continu aan het schakelen bent tussen operationeel, tactisch en strategisch. Na deze periode verwachten we dat er ‘lucht’ in jouw agenda gaat ontstaan, hetgeen de mogelijkheid biedt om jouw functie te verrijken met aanpalende verantwoordelijkheden en werkzaamheden. De functie is vooralsnog geplaatst binnen de directie Bedrijfsvoering.

Omdat je je overal tegenaan mag ‘bemoeien’ op het gebied van integrale beveiliging, weet je goed hoofd- en bijzaken te scheiden. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Bijdragen aan een gedragen beveiligingsbeleid binnen het CIBG maakt deze functie relevant en interessant. Je bent hands-on en zorgt dat er iets opgeleverd en nageleefd wordt. Soms kun je zaken delegeren, andere keren pak je het zelf op.

Concreet komt dit onder andere neer op het volgende:

Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van beveiligingsplannen zoals: het opstellen, onderhouden en bewaken van het meerjarenplan, crisisplan/dienst en het integrale beveiligingsbeleid;
Je geeft binnen het CIBG uitvoering aan de VWS-brede Integrale Beveiligingscyclus;
Je adviseert over te houden periodieke beveiligingscontroles en audits. Daarnaast voer je review-werkzaamheden uit;
Je houdt toezicht op de implementatie en naleving van (nieuw) beleid. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) opstellen en bewaken van het integraal beveiligingsbeleid, toegangsbeleid en het calamiteitenplan;
Je creëert draagvlak voor een integrale beveiligingsmindset in de organisatie en de bewustwording van de risico’s;
Je voert periodieke dreigingsanalyses (SRA) en risicoanalyses uit en draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van beveiligingsplannen en de daarbij benodigde passende beveiligingsmaatregelen;
Je adviseert gevraagd en ongevraagd en rapporteert aan directie en lijnmanagement over de integrale beveiliging, te realiseren verbeteringen en beveiligingsmaatregelen;
Je hebt inzicht in en overzicht van de kwetsbare functies binnen het CIBG en houdt toezicht op de weerbaarheid tegen ondermijning bij het organisatieonderdeel;
Je bent contactpersoon voor de beveiligingsautoriteit (BVA);
Je bent samen met de teamcoördinator Facilitair het aanspreekpunt voor de BHV-organisatie van het CIBG en voor de adviseur veiligheid bij FMHaaglanden.
Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering heeft tot taak om het benodigde inzicht te verschaffen voor het management en op basis van expertise gevraagd en ongevraagd te adviseren. Om dit inzicht te kunnen verschaffen moet zij weten wat er binnen de organisatie speelt qua dienstverlening, knelpunten, uitdagingen en zal vanuit de diverse disciplines hier optimaal in moeten faciliteren.
De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Control en Risicobeheer, Inkoop & Financiën, HRM & Managementondersteuning en het team Facilitair. BVC hangt direct onder de Directeur Bedrijfsvoering.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk. Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op www.cibg.nl.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op CIBG - Werken voor Nederland.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevr. D.A.M. van der Valk-Wagemakers 06-11378588

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon