• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 3233, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024


Als Beveiligingscoördinator ben je functioneel verbonden en betrokken bij jouw dienstonderdelen, maar werk je volgens de kaders en richtlijnen van het bureau Beveiligingsautoriteit Openbaar Ministerie (BVA-OM). Je gaat de besturen van jouw onderdelen (Arrondissementsparket Den Haag en Ressortsparket) ondersteunen bij de invulling van hun eerstelijns werkgeversverantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, beveiliging en weerbaarheid. Gezamenlijk doel is het beheersen van risico’s en het verhogen van veiligheidsbewustwording bij de medewerkers. In deze functie werk je samen met een andere beveiligingscoördinator. Het gaat om een duo functie.

Wat wordt je werkgebied?
Fysieke beveiliging en veiligheid.
Jouw advies maakt het voor de dienstonderdelen mogelijk om een verantwoorde beslissing te nemen ten aanzien van fysieke beveiligings- en veiligheidsmaatregelen, o.a. naar aanleiding van incidenten en crisis. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen van een gedegen probleemanalyse en het formuleren van doelstellingen. Je zorgt vervolgens voor gericht toezicht op de uitvoering en effectiviteit van de getroffen maatregelen. Ook signaleer, rapporteer en onderzoek je beveiligings- en veiligheidsincidenten en neem je het initiatief voor het uitvoeren van audits- en veiligheidsscans.

Beveiliging van OM- evenementen.
Jaarlijks worden door het OM verschillende evenementen georganiseerd waar een diversiteit aan OM medewerkers en externen aan deelnemen. Jij maakt voorafgaande aan het evenement een risicobeoordeling welke beveiligings- en veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om het evenement ongestoord te laten verlopen en coördineert de uitvoering daarvan.

Preventieve personele beveiliging
Het OM treft vanuit werkgeversverantwoordelijkheid preventieve personele maatregelen om te voorkomen dat de veiligheid en weerbaarheid van medewerkers in gevaar komt als gevolg van hun werkzaamheden. Doel is dat medewerkers hun taken zoveel mogelijk ongestoord en onder alle omstandigheden kunnen uitvoeren. Jij past bij het adviseren van preventieve personeelsbeveiligingsmaatregelen risicomanagement toe, welke gebaseerd is op de uitkomst en het advies van een veiligheidsgesprek. Je ziet er vervolgens op toe dat de ingestelde maatregelen doelmatig worden uitgevoerd.

Informatieveiligheid
De centrale kaders voor de beveiliging van IT-systemen, applicaties en bedrijfsmiddelen worden door de ICT-organisatie van het OM (IVOM) opgesteld. Als BVC heb je met name taken ten aanzien van de fysieke- en operationele kant van informatiebeveiliging. Hierbij staat de gebruiker van informatiemiddelen centraal. Je zorgt, o.a. aan de hand van presentaties, voor bewust gedrag met fysieke OM- informatie, internetgedrag, sociale media en veilig omgaan met digitale (communicatie-) middelen.

Weerbaarheid
Geweld richt zich steeds vaker op gezagsdragers. Ook OM- medewerkers kunnen blootgesteld worden aan risico’s die voortkomen vanuit hun functie-uitoefening. Jouw aandacht richt zich op de weerbaarheid van alle medewerkers van het dienstonderdeel ongeacht hun functie. Aan de hand van een veiligheidsgesprek maak je een gericht weerbaarheidsadvies voor de medewerker en zijn teamleider en coördineer je de inzet van maatregelen zoals trainingen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Beveiligingscoördinator (BVC) ga je deel uitmaken van het Bureau Beveiligingsautoriteit Openbaar Ministerie (BVA-OM). Dit is een nieuwe landelijke OM organisatie gericht op veiligheid, beveiliging en weerbaarheid, vanuit werkgeversverantwoordelijkheid. Het BVA-OM heeft een centrale plek bij het Parket-Generaal in Den Haag, maar de BVC’s worden regionaal te werk gesteld bij OM- parketten en/of OM- dienstonderdelen. Deze vacature betreft een plaatsing bij twee onderdelen namelijk Arrondissementsparket Den Haag en Ressortsparket.

Arrondissementsparket Den Haag
Margreet Froberg is de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Den Haag. Het Arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving samen met de politie-eenheid Den Haag. De stad van recht en vrede, regeringsstad, het hart van de democratische samenleving, woonplaats van de koning, en vestigingsplaats van vele internationale instellingen. Het is ook de grootste plaats binnen het gelijknamige arrondissement, dat zoveel groter is dan alleen de stad. 27 Gemeenten, ruim 2 miljoen inwoners. Steden als Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn en Delft, maar ook landelijk gebied en een lange aantrekkelijke kustlijn. Het parket, is samen met de politie-eenheid Den Haag verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtstaat.

De organisatie van het parket bestaat uit een vier afdelingen, te weten: de afdeling Beleid & Strategie, Interventies & Onderzoeken (afdeling I&O), Logistiek & Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 400 medewerkers zetten zich dagelijks met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag. Samen onderzoeken ze strafbare feiten, sporen verdachten op, gaan achter het crimineel verdiende geld aan, en begeleiden slachtoffers en proberen voor hen genoegdoening te vinden. Per jaar worden zo’n 20.000 strafzaken behandeld door het parket bij de rechtbank Den Haag. Van de winkeldief tot de witwasser, van de cybercrimineel tot de verdachte van een levensdelict; elke zaak krijgt de aanpak en aandacht die hij nodig heeft.

Ressortsparket
Daarnaast zal je ook met regelmaat aanwezig zijn op het Ressortsparket. Het Ressortsparket is één Landelijke organisatie met vier vestigingen, namelijk Den Bosch, Den Haag, Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden. Bij de locatie Arnhem is de landelijke afdeling Legal Office Executie ondergebracht. Het Ressortsparket is verantwoordelijk voor de behandeling van alle strafzaken in hoger beroep. Bij het Ressortsparket werken we aan omvangrijke en juridische complexe dossiers van zeer diverse maatschappelijk relevante zaken. Dit betekenisvolle werk doen we met betrokken medewerkers die veel ervaring hebben met het voorbereiden en realiseren van zittingen en over uitmuntende juridische kennis en -vaardigheden beschikken.

Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim 6.000 medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anjena Chandoesing

06 - 35635946

Solliciteren?

Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Logistiek

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior auditor AO/IC

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Woo

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon