Beveiligingscoördinator (BVC)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2024/Justis0313
 • Plaatsingsdatum 21 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil jij een sleutelrol spelen in het waarborgen van integrale beveiliging binnen een dynamisch en uitdagend werkterrein? Wil jij de kans aanpakken om een uiterst belangrijke adviseursrol te vervullen? Justis is op dit moment op zoek naar een Beveiligingscoördinator (BVC).

Als BVC ben jij de drijvende kracht achter de integrale beveiliging van Justis. Hierbij coördineer jij op drie domeinen, namelijk: privacy, integriteit en integrale beveiliging.

Adviseren en coördineren zijn je kerntaken; vanuit een strategische positie adviseer je en houd je toezicht. Daarnaast maak je Rijksbreed beleid toepasbaar binnen Justis en verricht je bijzondere onderzoeken, bijvoorbeeld bij incidenten waarbij vertrouwelijke informatie (mogelijk) bekend is geworden. Als geen ander weet jij tegengestelde belangen te overbruggen, netwerken met elkaar te verbinden, en effectief te opereren in crisissituaties.


De taken en bevoegdheden van de BVC zijn direct afgeleid van de taken en bevoegdheden van de Beveiligingsautoriteit (BVA) en zijn vastgelegd in het BVA-stelsel van JenV. De uitdaging die voorligt is om ervoor te zorgen dat de basis op orde is en dat we verder gaan excelleren in ons integraal beveiligingsbeleid en uitvoering.

Als BVC heb je een onafhankelijke positie en rechtstreeks toegang tot het bevoegd gezag van het organisatieonderdeel. De onafhankelijke positie is nodig voor het toezicht op de opzet, bestaan en werking van de integrale beveiliging binnen Justis.

Takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming en communicatie op het gebied van Integrale Beveiliging Hierbij volg jij nauwkeurig het beleid van de BVA en vervolgens geef je dit verder vorm voor Justis.;
 • Samen met de Privacy Officer, integriteitscoördinator en CISO vorm je het kernteam binnen Justis van integrale beveiliging waarbij jullie als sparringpartners verantwoordelijk zijn voor het thema integrale beveiliging;
 • Uitvoeren en bijhouden van meldingsprocedures en incidentrapportages, dit doe je samen met de Privacy Officer, integriteitscoördinator en de CISO met als doel trends te signaleren en te rapporteren richting MT;
 • Opstellen van periodieke verantwoordingsrapportages;
 • Verantwoordelijk zijn voor het thema integrale beveiliging;
 • Uitvoeren en evalueren van Awareness programma’s en hierop adviseren;
 • Het onderhouden en actualiseren van het agressie en geweld protocol;
 • Controle op in/door/uitstroom vanuit autorisaties en veiligheid;
 • Fysieke beveiliging en het nemen van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen (hoorzitting ruimtes, afdelingen);
 • TBB (te beschermen belangen in kaart brengen);
 • Het inrichten en onderhouden van GRC (Governance, Risk & Compliance) tooling;
 • Security Risk Analyses (SRA cyclus) uitvoeren, bewaken (conform een 3 jarige cyclus onder begeleiding van het BVA);
 • Het uitrollen, bijhouden en aanjagen van het belang van Business Continuity Management (BCM).
 • Het adviseren over het aanwijzen en wijzigen van vertrouwensfuncties;

Als BVC heb je kennis van je vakgebied en de (maatschappelijke en bestuurlijke) omgeving waarin je werkt. Je houdt zicht op ontwikkelingen binnen de (rijks)overheid en daarbuiten die gevolgen kunnen hebben voor de beveiliging van de belangen van Justis en je hebt een belangrijke rol bij de bevordering van het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De taken van de Afdeling Stafbureau Innovatie en Organisatie (SIO) zijn divers. Zo zijn o.a. communicatie, HRM, en managementondersteuning er belegd. De BVC functie valt in het cluster van Integrale beveiliging, huisvesting en facilitaire ondersteuning. In de toekomst is de wens dit tot een bedrijfsbureau te ontwikkelen. Daarnaast coördineert de afdeling de integrale beveiliging, huisvesting en facilitaire ondersteuning. De afdeling bestaat uit ongeveer 19 fte in totaal.

SIO

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 380 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marije Adriaansens

06-21281452

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michele Toet

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Business Controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Communicatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon