BI-specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master, HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 30 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 11404
 • Plaatsingsdatum 25 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Welke informatiebehoefte hebben de medewerkers van team inkoop Forensische zorg en de diensten waar we voor inkopen? En hoe kan ik hier zo goed mogelijk op inspelen? Hoe krijgen we met de kwaliteit van de zorg goed in kaart? Dit zijn vragen waar je je mee bezig houdt in jouw werk als BI-specialist. Door middel van dashboards maak jij data begrijpelijk voor iedereen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Deze wordt ingekocht door het Specialistische inkoop centrum - Forensische zorg (FORZO). Samen met je collega`s van het team data-analyse zorg je voor rapportages en analyses over financiële verantwoording maar ook over zorginhoudelijke vraagstukken en kijk je waar je met jouw expertise nog meer kan bijdragen. Zo zorg jij er vanuit Den Haag mede voor dat de financiële cijfers kloppen en justitiabelen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Hoe doe je dit? Je verzamelt data, genereert periodieke rapportages en maakt dashboards in Qlikview. Dat doe je door informatievragen vanuit de organisatie op te halen en te beantwoorden. Je beoordeelt deze en zet ze om naar heldere dashboards, concrete rapportages en analyses. Hiervoor leg je verbanden tussen informatie uit meerdere systemen. Meestal periodiek maar ook met regelmaat wordt er adhoc een beroep op je gedaan. Het kan zijn dat er in de politiek iets speelt waar men gelijk antwoord op wil. Of dat er specifieke thema`s zijn die nu om een rapportage vragen. Bijvoorbeeld hoe krijgen we het capaciteitsprobleem goed in kaart zodat hier door de business op in gespeeld kan worden. Zo draag je bij aan het genereren van strategische, tactische en operationele informatie voor de volledige divisie FORZO en daarbuiten. Je bent goed in data te structureren en analyseren en ziet verbanden om zo tot slimme dashboards of rapportages te komen waar je draagvlak voor weet te creëren en die je helpt te integreren in de organisatie.

Een van de leuke dingen aan jouw functie is dat je met alle onderdelen van de organisatie verbonden bent. Zo krijg je een mooi inkijkje in het reilen en zeilen van het ministerie en mag je aan projecten deelnemen ter verbetering van de informatievoorziening.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Forensische zorg in de praktijk
Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen en ook de noodzakelijke beveiliging.
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg.

Meer veiligheid door minder recidive
Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Voor wie en waarom
Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Een rechter kan dan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Roozen, coördinator Data-analyse

06-50001385

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. van Kints, recruiter DJI

06-27408888

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

BI-specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Groepsleider Pieter Baan Centrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Therapeutisch Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon