Bibob-onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0608
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zeg maar gerust dat het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag dé autoriteit is op het gebied van integriteitsonderzoeken voor het openbaar bestuur. Hier voer jij van a tot z Bibob-onderzoeken uit waarmee je voorkomt dat gemeenten en provincies onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Een vertrouwensfunctie met maatschappelijke impact. Want je voorkomt dat de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd raken.

Dit doe je als Bibob-onderzoeker
Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) onderzoek je op verzoek van overheidsinstanties of het risico bestaat dat criminelen misbruik maken van vergunningen, subsidies of gegunde overheidsopdrachten. Dit gevaar motiveer je in een schriftelijk advies aan de instantie, denk aan een gemeente of provincie. Gaat het om een groot risico, dan kan het bestuursorgaan bijvoorbeeld een vergunning intrekken of weigeren.

In Eindhoven sloot de gemeente bijvoorbeeld twee coffeeshops nadat uit ons onderzoek bleek dat de exploitatievergunning mogelijk gebruikt zou worden om crimineel vermogen te benutten. Voor zo’n diepgravend onderzoek heb je de beschikking over open én gesloten bronnen, zoals informatie van het Openbaar Ministerie, de politie en de FIOD. Een van jouw uitdagingen is om je werk goed te plannen, zodat je het onderzoek afrondt binnen de wettelijke termijnen.

Als onderzoeker behandel je uiteenlopende dossiers van begin tot eind. Vaak gaat het om complexe materie op het snijvlak van straf- en bestuursrecht en eventueel andere rechtsgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van fiscaliteit of milieu. Natuurlijk verwachten we niet dat je de Bibob-wetgeving al meteen als je broekzak kent. In het eerste half jaar brengen we je op vlieghoogte met een goed inwerkprogramma. Sowieso is het Landelijk Bureau Bibob bij uitstek de plek om continu te leren on the job. Daarnaast bieden we je volop mogelijkheden om zowel op persoonlijk als professioneel vlak aan je ontwikkeling te werken.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Bureau Bibob zit vlak bij het centraal station in Den Haag en is hét expertisecentrum op het gebied van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Bestuursorganen zoals gemeenten en provincies kunnen bij ons een integriteitsonderzoek aanvragen. Dat doen ze als ze op basis van eigen bronnenonderzoek niet kunnen uitsluiten dat ze onbedoeld criminele activiteiten faciliteren door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten. Wij hebben toegang tot gesloten bronnen en brengen na onderzoek advies uit over de mate van gevaar die bestuursorganen lopen bij hun dienst- of opdrachtverlening. Daarnaast begeleiden we hen bij de implementatie en toepassing van de Wet Bibob en geven we voorlichting hierover.

We werken in drie teams met in totaal 55 collega’s aan de onderzoeken. Samen vormen we een diverse club mannen en vrouwen met verschillende (culturele) achtergronden en ervaringsniveaus. Stuk voor stuk ambitieuze professionals die hard werken, maar ook tijd maken voor ontspanning zoals een gezamenlijke borrel. Als je bij ons start krijg je een buddy, een ervaren onderzoeker die met je meekijkt naar zaken en bij wie je terechtkunt met al je vragen. Goed om te weten: je kunt in overleg 50/50 thuis en op kantoor werken. Ook werkweken van 4x9 uur zijn mogelijk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 350 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevr. C. Hulscher

06-11364076

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel manager Landelijk Bureau Bibob

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Landelijk Bureau

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon