Blueriq specialist / Business Engineer / Modelleur / Low code programmeur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 7 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20211119_12
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kansen voor ondernemers vergroten door slimme dienstverlening die maximaal gebruik maakt van digitale communicatie. De afdeling Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP) van RVO onderhoudt daarvoor vele applicaties, variërend van digitale portalen voor het aanvragen van een Europese subsidie tot inkoopsystemen. Jij hebt als Modelleur met een team de verantwoordelijkheid voor één of meer van deze applicaties. Als Modelleur ben je alert op kansen die de efficiency van processen of applicaties vergroten. Door nauw contact te onderhouden met alle stakeholders zorg je ervoor dat de systemen betrouwbaar blijven functioneren, ondanks de soms complexe eisen en wensen. Jouw ambities om verder te groeien in deze rol én binnen de organisatie zijn voor ons belangrijk, wij helpen je graag dit waar te maken.

Je gaat aan de slag met werkzaamheden betreffende de ontwikkeling van de Uitvoeringsplatforms (de UP’s). Een UP is een applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van (subsidie-)regelingen en is gebaseerd op zaakgericht werken. In de UP programma’s is in de afgelopen 5 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een inregelmodule voor het ondersteunen van opgavegericht werken op basis van Blueriq technologie. Inmiddels zijn er zo al vele regelingen in productie genomen én hebben we diverse ondersteunende koppelingen ontwikkeld. Uiteraard zijn de inregelmodule en ondersteunende koppelingen voorzien van configureerbare parameters. Dit draagt bij aan het concept ook nieuwe openstellingen van bestaande regelingen óf nieuwe regelingen via de inregelmodule te configureren.

Een greep uit jouw werkzaamheden als Blueriq modelleur bij RVO:

 • Het adviseren over impact, risico’s, kosten en baten bij ontwikkelingen van platforms, migraties naar (volgende versies van) systemen en nieuwe subsidieregelingen waarbij de complexiteit van inregelen bepaald wordt door de vele koppelingen (specifiek gemaakt doordat er softwaretechnisch nieuwe structuren zijn gebouwd om het draaiende te krijgen of doordat er grote formules achter bepaalde berekeningen zitten) die gemaakt moeten worden met andere systemen, de omgeving waarin het systeem staat waarvoor meer afstemming met andere stakeholders nodig is en zorg dragen voor adequaat beheer en effectieve ondersteuning in complexe nazorg van gespecialiseerde regelingen of de veelheid aan varianten in regelingen.
 • In afstemming met collega's user stories vertalen naar de UP Architectuur.
 • Modelleren, testen en documenteren van de bouwblokken op basis van de userstories.
 • Zorgdragen voor de kwaliteit, doorontwikkeling en verbetering van platforms om zo beheersbaar mogelijk regelingen te realiseren op het meest optimale platform en op basis van de roadmap dit zo toekomstbestendig mogelijk te doen.
 • Zorgdragen voor kwaliteits- en conceptbewaking door het ontwikkelen van kwalitatieve modellen en prototypes (vb. bouwblokken ontwikkelen waarmee relatief snel regelingen kunnen worden gemodelleerd) die beheersbaar zijn.
 • Het analyseren van de (on)mogelijkheden ten aanzien van het concept en adviseert de IMP regisseur hierover.
 • Het uitdragen van de changes vanuit het conceptbewakingsteam richting het CAP (change advisory board, teammanagers van de clusters regelingen, architect van DICTU) om via het CDB (de opdrachtgevers, de managers van IMP, hoofdarchitect van RVO) of die changes moeten worden gehonoreerd.
 • Het uitdragen van concepten; het overbrengen van de randvoorwaarden naar de omgeving (analisten, collega’s) om de realiseerbaarheid van regelingen op specifieke platforms bespreekbaar te maken (proces).
 • Geven van inzichten binnen het conceptbewakingsteam over hetgeen nodig is voor realisatie en implementatie van nieuwe regelingen en kiezen uit de verschillende platforms en adviseert hierover (inhoud).
 • Levert een bijdrage aan de verbetering en vernieuwing van het platform door het maken van een contourenschets voor een onderzoek (wat is nodig en wat ontbreekt er nu?) over de beweging van het platform (change disscion board) om de functionele roadmap gestalte te geven.
 • Het leveren van input (wat kunnen de platforms wel en niet en waar moet rekening mee worden gehouden. Ook wat er vanuit de uitvoering verbeteringen aangeven) aan het ontwikkelen van sporen om platforms naar een hoger niveau te tillen vanuit strategisch oogpunt.
 • Het geven van inzicht wat wel en niet kan om breder inzicht te krijgen welke regelingen het beste passen bij welk platform en de doorontwikkeling van de UP's ten aanzien van de strategische IV doelstellingen.
 • Op basis van functionele roadmap inzicht geven en ontwikkelingen in kaart brengen van functionele en technische uitvoering als vergezicht aan de hand van komende programma’s.

Jìj houdt wel van afwisseling, en dat is ook nodig. Vanwege het brede werkveld van RVO is elke dag weer anders. Van nieuwe Europese regelgeving tot het implementeren van een nieuwe opdracht in het licht van het Klimaatakkoord; Van het zo snel mogelijk live brengen van Corona-gerelateerde regelingen tot het mee implementeren van het NGLB (Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid); En van het zo effectief en efficiënt mogelijk toekennen van innovatiesubsidies tot handhaving van regelgeving ter bescherming van het milieu. Jij vertaalt deze diverse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen soepel naar krachtige analyses en haalbare oplossingen.

Je weet snel tot de kern van een vraag door te dringen en requirements adequaat te vertalen naar IV-vraagstukken. Bij jouw oplossingen heb je oog voor de brede context; inclusief de stakeholders, deinterne coördinatie en afstemming van de werkzaamheden. Complexe vraagstukken heb jij zo door en het overzicht behoud je ten alle tijden. Natuurlijk houd je rekening met de keten en breng je de potentiële impact voor ketenpartners overzichtelijk en betrouwbaar in beeld. Als jij weet om welke doelen het gaat kom je met een helder plan van aanpak, breng je structuur aan en bewaak je de voortgang op het werk. Zo kom jij als modelleur tot het beste resultaat.

Wat neem je verder nog mee?

 • Een HBO of WO-opleiding op het gebied van informatica of informatiemanagement.
 • Vijf jaar of meer allround ervaring als Modelleur Blueriq versie 9.x of hoger.
 • Kennis van tools en methodieken, zoals Topdesk, JIRA, TMap, BISL, SCRUM.
 • Kennis en ervaring met Agile werken.

Competenties:

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevings- en organisatiebewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling
 • Creativiteit
 • Netwerkvaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het bestaansrecht van FIFz is ervoor te zorgen dat alle RVO-collega’s optimaal hun werk kunnen doen, zodat RVO kan excelleren als publieke dienstverlener voor ondernemend Nederland. En wel vanuit een tweeledige ambitie: het op orde maken en houden van de basisdienstverlening. En waar mogelijk creëren we daar bovenop een positieve beleving en geven de RVO’ers een ‘experience’. Immers, RVO’ers horen wat je zegt, en zien wat je doet, maar vergeten nooit het gevoel dat je hen geeft.

We werken impactvol aan een soepele, innovatieve organisatie, en geven ruimte en vrijheid binnen de kaders, waar mogelijk. FIFz levert met ca 700 collega’s bedrijfsvoeringsdiensten voor de gehele RVO-organisatie en is het schakelpunt naar de concerndienstverleners op facilitaire zaken en DICTU. De directie FIFz omvat de afdelingen Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP), Financiën en Control (F&C); Facilitaire Zaken (FZ); Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) en de Managementpool (MP).

Het team van Modelleurs zit verspreid over een paar domeinen waarbij iedereen focust op een domein. Binnen een domein werk je op een aantal regelingen en steeds vaker op Agile-wijze. Het gehele team is een mix van zeer enthousiaste en gemotiveerde interne en externe medewerkers. Kennisdeling, en -borging, onderling sparren, veel afwisseling en uitdaging en zoveel mogelijk zelfsturing zijn een paar kenmerken. Er wordt gewerkt aan het (actief) samenbrengen van de collega’s op dit vakgebied (een gilde) om deze uitwisseling te faciliteren. De omgeving is er actief op ingericht om jouw groei te stimuleren.

Het team van Moddeleurs valt onder de afdeling IMP, Informatie Management en Procesontwerp. De afdeling vormt de schakel tussen de business, bedrijfsvoering en leverancier DICTU als het gaat om de geautomatiseerde informatievoorziening en ICT.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Denis Bierling, teammanager

06-21275462

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior Blueriq specialist (leerling modelleur/low code programmeur)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

CIO Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Informatie Architect

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon