• Stand­plaats Venlo
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 27 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 1211639
 • Plaatsingsdatum 30 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Intro

De belastingdienst is handhaver van fiscale wet- en regelgeving. Tengevolge van deze wet- en regelgeving kan een boete worden opgelegd. Een proces dat naar zijn aard zeer veel zorgvuldigheid vergt. Al naar gelang de mate van non-compliance kan de belastingdienst besluiten over te gaan tot een strafrechtelijke aanpak. De boete-fraudecoördinator vervult een spilfunctie in beide processen. 

 Dit doe je bij de Belastingdienst

Je bent werkzaam in het vakgebied formeel recht. Als specifieke extra taak binnen dit proces ben jij boete-fraudecoördinator. Op het gebied van boetes ben jij dè specialist. Je bent op dit gebied aanspreekpunt voor alle collega’s van MKB Venlo. Samen met de vaktechnisch aanspreekpunten en specialisten formeel recht geef jij invulling aan de organisatie en uitvoering van het boetebeleid van de belastingdienst. Jij bewaakt daarbij de kwaliteit van dit proces. Jij beoordeelt verder posten die voldoen aan het protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten (AAFD-Protocol). Indien noodzakelijk leg je deze posten voor aan de contactambtenaar van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en adviseert daarbij over de aanpak. Je adviseert tevens het management over de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

 Een bijzondere baan, omdat….

 • we er met jouw hulp voor zorgen dat overtredingen of fraudegevallen adequaat worden aangepakt.
 • we samen zorgen voor een juist, rechtvaardig en effectief boetebeleid.
 • we jou de mogelijkheid bieden om jezelf te ontwikkelen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar zeker ook persoonlijk.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Boetes zijn een gevoelig thema met een groot afbreukrisico. Het is een uitdaging om te komen tot een rechtvaardig, juridisch juist en effectief boetebeleid waarbij ook recht gedaan wordt aan de menselijke maat. Daarnaast is de boete-fraudecoördinator bij uitdagende, complexe en gevoelige dossiers met een hoog fiscaal belang betrokken. Een mooie spilfunctie derhalve in twee interessante processen”, Wiel teamleider MKB.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau. 
 • Je hebt kennis van fiscale economie, Nederlands recht of fiscaal recht.
 • Relevante werkervaring in het formeel recht strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt relevante kennis van administratieve en juridische processen.
 • Je hebt het diploma buitengewoon opsporingsambtenaar of bent bereid dit te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het boete-, straf- en bestuursrecht.
 • Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

 Jouw competenties

 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • besluitvaardigheid
 • samenwerken

Wat vind jij nog meer belangrijk?

Je bent een stevige persoonlijkheid en je laat je niet snel uit het veld slaan. Voor jezelf en voor anderen schep je inzicht in de voortgang van zaken, signaleer je tijdig afwijkingen en kom je met voorstellen om bij te sturen. Je houdt je aan de gemaakte afspraken in de voortgang van je werk. Tegelijkertijd ben je flexibel, toon je initiatief en heb je inlevingsvermogen. Je bent een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner, en een kei in je vak. Door je passie voor het vakgebied ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. Natuurlijk wil je jezelf blijven ontwikkelen; vakinhoudelijk en zeker ook persoonlijk. Je bent integer. Want ook op die manier laat je zien dat jij klaar bent voor, en wilt bijdragen aan, de ontwikkelingen Belastingdienst. Je kunt goed belangen van betrokken partijen afwegen. Je houdt rekening met het mogelijke effect van boetes en neemt de menselijke maat mee in jouw afwegingen.Je doet gedegen feitenonderzoek en kunt je inleven in degene die beboet wordt.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op donderdag 5 oktober a.s. vinden de selectiegesprekken plaats in Venlo. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruud Ruijters, Contactambtenaar AWR voor de regio Zuid-Oost

06 - 15 40 42 17

Wiel Kec, teamleider MKB, Venlo

06 - 18 60 53 13

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Zutphen, adviseur Werving & Selectie

06 - 21 30 81 62

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contactambtenaar ITE

Belastingdienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist Formeel recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist Loonheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon