Bouw aan de toekomst: Word Beleidsmedewerker Innovatie(beleid)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20240129_11
 • Plaatsingsdatum 30 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een kans om bij te dragen aan een duurzaam en economisch sterk Nederland.
In de zoektocht naar doeltreffend innovatiebeleid, is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar een enthousiaste Beleidsmedewerker Innoveren met Kennis en Valorisatie. Innovatie is de sleutel tot het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en veiligheid. Jij kunt een cruciale rol spelen in het vormgeven van beleid dat niet alleen de innovatie stimuleert, maar ook bijdraagt aan een duurzaam en inclusief Nederland.

Jouw uitdaging

Als beleidsmedewerker bij de Directie Innovatie en Kennis (I&K) zet je je in voor het versterken van het nationale valorisatiesysteem. Valoriseren van kennis, het door ontwikkelen van nieuwe kennis, vereist een nauwe samenwerking tussen diverse actoren, waaronder universiteiten, hogescholen, toegepaste kennisinstituten, Rijkskennisinstellingen en bedrijven van elk formaat. Hoe kunnen kennis en technologie daadwerkelijk oplossingen brengen voor grote opgaven. Hier ligt een unieke kans voor jou om het verschil te maken.

Een van de uitdagende projecten waar je aan gaat werken, is de nationale aanpak van alle kennisorganisaties en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) om te komen tot een sterker valorisatiesysteem waarin start-ups doorgroeien. Je zult ook een rol spelen in het (internationale) project Einstein Telescope. Samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Limburg (LIOF), België en Duitsland, werk je aan de implementatie van een valorisatieaanpak voor Nederland en een internationale strategie voor het toepasbaar maken en promoten van technologische kennis.

De werkzaamheden

Bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt beleid niet achter een bureau gemaakt. In deze rol werk je samen met collega’s aan vraagstukken en ga je het land in. Je voert gesprekken met stakeholders, variërend van koepelorganisaties van kennisinstellingen tot bedrijven en wetenschappers. Luisteren, belangen afwegen en de juiste weg vinden zijn essentiële aspecten van jouw werk. Je draagt actief bij aan de totstandkoming van door het Nationaal Groeifonds goedgekeurde projecten, waarbij de Valorisatieactielijn een centrale rol speelt.

Jouw verantwoordelijkheden

Als beleidsmedewerker Valorisatie binnen de Directie Innovatie en Kennis ben je betrokken bij cruciale aspecten van het innovatiebeleid:

 • Uitwerking en Implementatie van Nationaal Groeifondsvoorstel Deltaplan Valorisatie: Je verdiept je in de juridische en financieel technische randvoorwaarden voor een effectieve implementatie van dit voorstel.
 • Totstandkoming van specifieke acties in Nationaal Groeifondsvoorstel Deltaplan Valorisatie. Je dompelt je onder in de internationale context van dit voorstel en draagt bij aan het ontwikkelen van specifieke acties.
 • Aanspreekpunt en Bestuurlijke overleggen met KNAW. Je verdiept in hoe kennisinstellingen kennis valoriseren en vertegenwoordigt het Ministerie in bestuurlijke overleggen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
 • Voorbereiding op Bestuurlijke overleggen en Kamerdebatten. Je bereidt proactief en nauwgezet de minister en de ambtelijke top voor op bestuurlijke overleggen en kamerdebatten, waarbij je jouw kennis over het functioneren van de overheid inzet.

Om succesvol te zijn in deze rol, breng je het volgende mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Enkele jaren relevante beleidservaring.
 • Affiniteit met juridische en financieel technische vraagstukken.
 • Uitstekend gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Je kan goed samenwerken met verschillende partijen op diverse niveaus.
 • Sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Flexibel, creatief en een gezonde dosis humor.

Competenties:

 • Je kunt uitstekend samenwerken met partijen op verschillende niveaus binnen en buiten de overheid en bent goed in het opbouwen van een netwerk.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder en overtuigend communiceren.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen en kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en overtuigen.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Je bent flexibel en creatief en beschikt over een gezonde dosis humor.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden wij?

 • Een buitengewoon boeiend werkveld, waarbij je in aanraking komt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, baanbrekende innovaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven, grote en complexe maatschappelijke vraagstukken.
 • De kans om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in combinatie met de versterking van het verdienvermogen van Nederland;
 • Je komt te werken in een leuke directie en een leuk team waar hard wordt gewerkt, collega's goed samenwerken, maar waar ook ruimte is voor ontspanning en persoonlijke aandacht. We werken hybride, dat betekent zowel op kantoor als thuis. De functies bieden perspectief op doorontwikkeling op de langere termijn, afhankelijk van jouw wensen, ambities en de mogelijkheden binnen EZK en het Rijk.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een functie op Salarisschaal 11 (minimaal €3.256 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer, goede thuiswerkvoorzieningen en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.

Procedure:

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Innovatie en Kennis

De directie Innovatie en Kennis (I&K) stimuleert onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie. Als netwerkpartner dagen we bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit om hun activiteiten in te zetten voor concurrentiekracht én het oplossen van maatschappelijke opgaven. Met het innovatiebeleid stimuleren we het verdienvermogen van Nederland, de ontwikkeling van belangrijke technologiën en werken we aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Wij hebben drie strategische doelstellingen:

 • Verhogen van de kennisintensiteit en innovatieve output van bedrijven.
 • Vergroten van hoogwaardige publiek ontwikkelde kennis met groter maatschappelijk en economisch rendement.
 • Bedrijven en publieke partijen bundelen hun krachten voor hoger concurrentievermogen en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, nationaal en internationaal.

De directie is onder meer verantwoordelijk voor het generieke innovatiebeleid dat in samenspraak met andere departementen, kennisinstellingen en bedrijfsleven tot stand komt, het bijbehorende nationale instrumentarium en de Nederlandse inbreng bij het Europese kennis- en innovatiebeleid. Daarnaast is I&K verantwoordelijk voor het beleid voor intellectueel eigendom en ruimtevaart. Bovendien heeft ze de regie over de aansturing van organisaties die toegepast onderzoek uitvoeren (de TO2-instellingen) en samen met OCW de aansturing van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Directie Innovatie en Kennis telt circa 80 medewerkers met relatief veel jonge medewerkers. Er wordt op een open en constructieve wijze met elkaar samengewerkt, er is gezelligheid en we zien naar elkaar om. Een positief en inspirerend werkklimaat waar iedereen welkom is om een bijdrage te leveren aan hetgeen we voorstaan. In de directie wordt in verschillende teams gewerkt. Je thuisbasis is bij het team Kennisinfrastructuur (KIS). Dit team bestaat uit circa 10 medewerkers die zich bezig houden met EZK-verantwoordelijkheden voor de kennisinstellingen voor toegepast onderzoek en de valorisatieinspanningen van universiteiten en hogescholen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
DG B&I stelt bedrijven in staat om succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. We zijn binnen de overheid het aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. DG B&I ontzorgt en stimuleert het bedrijfsleven, en faciliteert nieuwe kansen voor innovatie en groei. Vanuit de regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en regionale overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht.

Het DG B&I bestaat uit vier beleidsdirecties, waar de Directie Innovatie en Kennis er één van is. Opgavegericht werken is uitgangspunt. Wij streven naar een platte organisatie met zo min mogelijk schotten die de samenhang van de maatschappelijke opgaven en beleidsprocessen ondersteunt. Samenwerking en verbinding tussen de organisatieonderdelen en een flexibele inzet van mensen en middelen zijn daarbij cruciaal.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Anja Hezemans, Teamleider Kennisinfrastructuur

070-3797980

Jetske Verkerk, MT-lid Directie Innovatie en Kennis

06-46875976

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Recruitment Adviseur

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte, Team Noord

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur concurrentiepositie defensie- en veiligheidsindustrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Intellectueel Eigendom directie Innovatie en Kennis

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon