• Den Helder  -  route
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 6
  €2.779 - €3.664 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 5 augustus 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 566695, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Brand helpen voorkomen. Dat is jouw rol als brandpreventist bij de het Korps Marinebrandweer van Defensie in Den Helder. Zet je brede ervaring met brandveiligheid in om goed onderbouwde adviezen te geven. Want met jouw inzet en inzichten zorg je voor een veiligere werkomgeving. Ook draag je bij aan de veiligheidsprotocollen en -voorlichting in het geval van brand. Zodat iedereen weet wat er moet gebeuren.

Brandveiligheid voorop
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid binnen CZSK/MVVK is het geven van advies over het voorkomen van branden. En hoe het veilig blijft als er toch brand uitbreekt. Dat doe je gevraagd en ongevraagd. Daarmee speel je een belangrijke rol in het zorgen voor een brandveilige omgeving. Je deelt informatie met CZSK-medewerkers en checkt regelmatig of alles veilig is. Verder houd je je bezig met het:

 • uitvoeren van planbare controles op brandpreventie en brandveiligheid binnen het verzorgingsgebied
 • geven van voorlichting over brandpreventie en brandveiligheid aan personeel of inrichtingen
 • administratief verwerken en registreren van de uitgevoerde controles
 • toetsen en controleren op brandveiligheid, waaronder inspecties van gebouwen, terreinen en activiteiten binnen het verzorgingsgebied

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Risico beheersing van het Korps Marine Brandweer (KMB) bij de Afdeling Maritieme Ondersteuning van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten.

Het cluster Risico beheersing bestaat verder uit een officier Risicobeheersing en vormt samen met de clusters Alarmcentrale en Preparatie de Ondersteunende Diensten van het Korps Marine Brandweer.

Het KMB verzorgt de brandbestrijding op het Nieuwe Haventerrein en het Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Het KMB heeft als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen en andere calamiteiten. Daarbij kan het gaan om diverse objecten, gebouwen, voertuigen of schepen van de Koninklijke Marine. Hierbij heeft het redden en in veiligheid brengen van personen de hoogste prioriteit.

De hoofdvestigingsplaats van het KMB is Den Helder.

Functionaris levert ondersteuning op het gebied van brandpreventie en voert in overleg met de Specialist Brandpreventie, toetsing en controle uit op brandveiligheid.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer P. Maaskant, officier Risicobeheersing 06-30903545

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw M.T. Beemsterboer, P&O Adviseur 06-23566415

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon