Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 27 augustus
 • Vacaturenummer W/2022/04
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij verandering brengen in een van de grootste maatschappelijke problemen op dit moment? De woningnood in Nederland is enorm. Het ministerie van BZK staat voor een goede volkshuisvesting, waarin iedereen een woning kan vinden die bij hem of haar past. En daar kun jij aan meewerken! We zoeken meerdere beleidsmedewerkers voor de directie Wonen. Nieuwe collega’s die middenin de landelijke politiek staan, wetten door de Kamer krijgen en samen met partijen in het veld oplossingen verzinnen. Wil jij écht impact maken, lees dan snel verder.

De directie Wonen is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving rondom de woningmarkt: de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. Iedereen in Nederland wil prettig kunnen wonen. Om daarvoor te zorgen is er veel aandacht voor betaalbaarheid, verduurzaming en beschikbaarheid van passende woningen. Werk aan de winkel dus!

We zoeken nieuwe collega’s bij de afdelingen huurbeleid, koop- en kapitaalmarkt en corporaties. Als beleidsmedewerker werk je aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyses, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Je schrijft nieuw beleid en werkt mee aan nieuwe wetgeving.

2 beleidsmedewerkers Huurbeleid
Het kabinet wil betaalbare huurwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Als oplossing wordt hiervoor het reguleren van de vrije huursector genoemd. Om dit te doen moet er veel vragen beantwoord moeten worden: helpt regulering voor de betaalbaarheid, blijven er voldoende huizen beschikbaar, en hoe kan zo’n maatregel worden uitgevoerd? Voor één vacature ligt het zwaartepunt op dit terrein.

De tweede vacature is primair gericht op het plan van aanpak woondiscriminatie en daarnaast andere maatregelen die huurders beter beschermen. In de kamerbrief woondiscriminatie is een ambitieus plan neergezet om woondiscriminatie aan te pakken. Jij zorgt ervoor dat de resultaten worden behaald. Daarmee stuur je ondermeer op de mogelijkheden die gemeenten hebben om misstanden op de woningmarkt aan te pakken.

Het speelveld van de afdeling is groot: er zijn veel verschillende partijen en organisaties waarmee je te maken krijgt. Daarom heb je een brede blik op de huurdossiers en je investeert in procesmatige en vakinhoudelijke relaties.

1 beleidsmedewerker Koop- en Kapitaalmarkt
De afdeling Koop & Kapitaalmarkt werkt aan vraagstukken die de eigen woning in de volle breedte raken en de rol die beleggers spelen op de woningmarkt. Dat doen wij door onder meer te kijken naar mogelijkheden om de positie van starters en middeninkomens op de woningmarkt te verbeteren, ook in de vrije huursector en de doorstroming van ouderen. Daarnaast werken we aan het transparanter en eerlijker maken van het koopproces en zetten wij ons in voor het creëren van mogelijkheden waarmee huizenbezitters verduurzamingsmaatregelen laagdrempelig kunnen financieren en uitvoeren. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de leennormen en de toegang tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en voor de fiscale regelingen op het gebied van de eigen woning.

De huidige vacature is gericht op versterking op de dossiers middenhuur, starters en verduurzaming.

2 beleidsmedewerkers Corporaties
De afdeling Corporaties is verantwoordelijk voor het stelsel waarbinnen woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren: zorgen voor goede, betaalbare huisvesting voor huishoudens met een beperkt inkomen. Wij zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste wet- en regelgeving die het stelsel van de corporaties bepaalt, in het bijzonder de Woningwet. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beleid over de corporatie-financiën, zoals de financiële regulering en het fiscale regime voor corporaties. Bovendien zijn we in toenemende mate betrokken bij het oplossen van knelpunten die ontstaan op lokaal niveau. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, corporaties en huurders.

Je gaat aan de slag met verschillende dossiers binnen de afdeling, waarbij je altijd samenwerkt met collega’s binnen en buiten de afdeling. De ene dag vraagt dat van je om mee te werken aan nieuwe wet- en regelgeving. De volgende dag ga je in de regio met corporaties en andere partijen in gesprek over belemmeringen waar zij tegenaan lopen. Ook ben je op jouw dossiers verantwoordelijk voor het beantwoorden van Kamervragen en ondersteun je de minister in debatten. We zijn dan ook op zoek naar beleidsmedewerkers die een brede interesse in de volkshuisvesting hebben.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wonen is binnen het ministerie van BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. De directie is onderverdeeld in vijf afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid, Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Strategisch Financieel Beleid. Het beleid rond wonen staat politiek en maatschappelijk sterk in de aandacht en dat heeft zijn weerslag op het werk bij de directie. Het werk kenmerkt zich door een grote dynamiek, met veel contacten met partijen in de samenleving en binnen de Rijksoverheid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gijs Zeestraten (afdelingshoofd corporaties) (niet bereikbaar tussen 29/7 en 23/8)

(06) 29 57 59 36

Jeske de Lin (afdelingshoofd Koop- en Kapitaalmarkt) (vanaf 8/8 bereikbaar)

(06) 15 24 03 79

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner Ruimtelijk Beleid/Ruimtelijke Ontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Controller Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag, Unie van Waterschappen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon