Breedband Operator

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Eibergen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €2.858 - €3.838
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 578185
 • Plaatsingsdatum 7 september 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Taken
1. Bewaakt het HF-spectrum met behulp van technisch hoogwaardige en complexe
Breedbandinterceptiesystemen, door:

 • het monitoren van het elektromagnetisch spectrum op aanwezigheid van transmissies die gerelateerd zijn aan de vigerende search- en/of interceptieopdracht;
 • het bepalen van de locatie van de zender met behulp van het breedband peilsysteem;
 • het zoeken naar transmissies die niet door het automatische breedbandinterceptiesysteem onderkend zijn en deze zo nodig melden aan de Specialist Breedband Interceptie;
 • postprocessing door het manueel verwerken en verzenden van intercepties van transmissiesystemen die niet (voldoende) ondersteund worden door het automatisch breedbandsysteem;
 • het controleren en eventueel corrigeren van automatisch gegenereerde intercepties;
 • het vergelijken van eigen interceptieresultaten met die van partners;
 • het signaleren en melden van afwijkingen in het normbeeld aan de Specialist Breedband Interceptie en/of afdeling TASD;
 • het genereren en bijhouden van frequentielijsten ten behoeve van de vigerende taakstellingen;
 • het proactief en reactief controleren van de goede werking van de interceptiemiddelen en het ontplooien van initiatieven voor verbetering;
 • het geven van advies en richtlijnen t.a.v. de kwaliteitsbewaking van het verwervingsproces;
 • het deelnemen aan overleggen ten aanzien van de besluitvorming omtrent de verwervingsopdracht.

2. Voert interceptietaken uit ten aanzien van (bijzondere) transmissiesystemen, door:

 • het meten en vastleggen van signaal technische parameters met behulp van technisch geavanceerde meet- en interceptieapparatuur en bijhorende programmatuur;
 • het inventariseren van het spectrum, vastleggen van een normbeeld en het melden van afwijkingen en/of bijzonderheden;
 • het geven van advies over de uitvoering van interceptietaken na interpretatie van interceptieresultaten;
 • het interpreteren en evalueren van verkregen meetgegevens en bijbehorende technische parameters;
 • het herkennen van bekende transmissiesystemen;
 • het maken van audio-opnames van bekende en onbekende signalen en deze volgens een vastgestelde procedure verwerken;
 • het verwerken, filteren, beoordelen en documenteren van resultaten afkomstig uit (gecompartimenteerde) missies en spectruminventarisaties.

3. Deelt kennis en ervaring, door:

 • het inwerken van (nieuwe) collega’s binnen Bureau M&MA;
 • het verzorgen van demonstraties en presentaties voor (nieuwe) medewerkers binnen de JSCU en nationale en internationale gasten;
 • het fungeren als vraagbaak;
 • het adviseren met betrekking tot apparatuur instellingen.

Kennis/Opleidingseisen:

a) Kennis van:

 • ontwikkelingen op het gebied van elektronica, communicatiemethoden en technieken;
 • morsecodes, telefonie, radioprocedures en bekende transmissiesystemen;
 • propagatieverschijnselen;
 • internationale civiele- en militaire radiovoorschriften;
 • de Wiv en de toepassing van bijzondere inlichtingenmiddelen.

b) Inzicht in:

 • de relevante werkprocessen van de JSCU;
 • communicatietechnieken zoals: versluieringtechnieken, modulatietechnieken, correctie- en detectietechnieken en multiplexingtechnieken van radiosignalen;
 • netstructuren en procedures in gebruik bij verschillende organisaties, zowel civiel, (para)militair of anderszins (terroristisch) zoals: verschillende taalkenmerken, diverse (technische) gebruikershandleidingen, in gebruik zijnde kantoorautomatiseringssystemen en software, militaire en politieke ontwikkelingen en rubriceringen en merkingen.

Vaardigheid in:

 • complexe geautomatiseerde systemen en diverse “custom made” softwarepakketten;
 • meet-, interceptie- en analyseapparatuur en programmatuur;
 • het werken vanuit algemene aanwijzingen en richtlijnen, inclusief het nemen van initiatieven

Vereist:

 • HBO werk- en denkniveau dan wel afgeronde technische mbo-opleiding niveau 4;
 • kennis van de Engelse taal conform STANAG 6001 niveau 3.
 • ervaring in het gebied van radiocommunicatie en -verbindingen;
 • ruime ervaring op het gebied van radiotechniek.

Gewenst:

 • beheersing (passief) van morse (of bereid hiervoor cursus te volgen);
 • basisopleidingen DIVI vakgebied interceptie inclusief de actueel van toepassing zijnde taalmodules (of bereid deze te volgen).
 • ervaring op het gebied van SIGINT;
 • kennis van de Russische-, Duitse-, en/of Spaanse taal.

Competenties: Niveau

 • analyseren 2
 • flexibel 2
 • nauwkeurig 2
 • resultaatgericht 1
 • leervermogen 2
 • communiceren 1
 • samenwerken 2

Overige opmerkingen

Functionaris dient bereid te zijn. In voorkomend geval, buiten normale kantooruren dienst te doen.

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.858 Max. €3.838 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een dertiende maand van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wees terughoudend met het bekendmaken dat u voor de MIVD wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor u op.
Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De JSCU bestaat uit medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De JSCU is daarmee zowel onderdeel van de MIVD/Defensie als van de AIVD/Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en wordt ook door beide diensten aangestuurd. De JSCU stelt zich ten doel middels technische verwerving te voorzien in data die voor de beantwoording van onderzoeksvragen van inlichtingenteams van de MIVD en de AIVD een essentiële bijdrage leveren. Dat doet de JSCU onder meer door de inzet van hackoperaties, ICT-access-operaties, onderzoeksopdrachtgerichte interceptie van data via de kabel, en op alle frequentiebanden in de ether, lawful intercept-verzoeken, taps, open source-verwerving en de aanschaf van commerciële bronnen.
Om met de verworven data een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te leveren stelt de JSCU zich binnen de kaders van de Wiv2017 voorts ten doel decryptie van vercijferde data uit te voeren, omgevingsonderzoek te doen naar de technische infrastructuur van doellanden en innovaties aan te jagen binnen het domein van technische verwerving.
U voert uw werkzaamheden uit in het Bureau Military & Mission Access (BM&MA), onderdeel van de JSCU. BM&MA is het enige bureau dat zich bevindt op Kazerne Kamp Holterhoek, in Eibergen in de Gelderse Achterhoek. BM&MA is een bureau dat bestaat uit zowel militairen als ook burgermedewerkers die in een bijzonder collegiale sfeer hun belangrijke werkzaamheden uitvoeren. Binnen BM&MA wordt grote waarde gehecht aan openheid, eigen inbreng van de medewerkers en (zelf)ontplooiing.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor leveren we inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, operationeel en tactisch niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van Nederlandse militairen en burgers.
 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Scientist

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Stafadviseur informatiebeveiliging MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Briefer-medior analist

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon